10 Tác động của Toàn cầu hóa trong nền kinh tế và các ví dụ

Hãy cùng tham khảo ngay bài viết 10 Tác động của Toàn cầu hóa trong nền kinh tế và các ví dụ
được cập nhật ngày 2022-01-10 03:49:04 để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé

Ảnh hưởng của toàn cầu hóa trên thế giới sẽ tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới trong các lĩnh vực khác nhau và có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của con người. Cũng như tác động của toàn cầu hóa trong lĩnh vực công nghệ đã thúc đẩy sự ra đời của các loại máy móc tinh vi có thể hỗ trợ công việc của con người, bên cạnh đó tác động của toàn cầu hóa trong lĩnh vực giáo dục cũng dẫn đến sự ra đời của các phương pháp học tập dựa trên công nghệ. Đánh giá về tác động của toàn cầu hóa trong lĩnh vực này, toàn cầu hóa dường như đã có ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống, kể cả trong lĩnh vực kinh tế.

Một trong những tác động nổi bật nhất của toàn cầu hóa đối với lĩnh vực kinh tế là thị trường quốc tế ngày càng tự do. Sự tự do thị trường quốc tế này mở ra cơ hội việc làm rộng lớn hơn, tăng nguồn thu nhập của một quốc gia và mang lại những tác động tốt khác, nhưng đằng sau những tác động tích cực này luôn có những tác động tiêu cực và bất lợi. Vậy toàn cầu hóa có những tác động gì đến lĩnh vực kinh tế? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét chi tiết một số tác động của toàn cầu hóa đối với nền kinh tế, cả những tác động tích cực và tiêu cực

Tác động tích cực của toàn cầu hóa đối với nền kinh tế

  1. Thị trường quốc tế tự do

Như đã đề cập trước đó, tác động nổi bật nhất của toàn cầu hóa trong lĩnh vực kinh tế là tạo ra tự do trên thị trường quốc tế. Bản thân thị trường quốc tế là thị trường mua và bán các sản phẩm / dịch vụ có nguồn gốc từ một số quốc gia. Sự hiện diện của thị trường quốc tế này có thể được sử dụng bởi một công ty có doanh số bán sản phẩm / dịch vụ vượt quá nhu cầu của người tiêu dùng trong khu vực nội địa của công ty, để công ty có thể tham gia thị trường quốc tế và tìm kiếm người tiêu dùng ở một thị phần rộng lớn hơn. Tuy nhiên, cũng có những công ty hướng trực tiếp đến người tiêu dùng trên thị trường quốc tế vì nắm bắt được cơ hội trên thị trường đó. Thông thường các công ty hướng tới thị trường quốc tế là các công ty nhập khẩu, công ty xuất khẩu và các công ty đa quốc gia.

  1. Hoạt động xuất nhập khẩu dễ dàng

Sự hiện diện của thị trường quốc tế do toàn cầu hoá trong lĩnh vực kinh tế tạo ra sự thuận tiện trong hoạt động xuất nhập khẩu. Hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu do một quốc gia thực hiện với các quốc gia khác là lợi ích của toàn cầu hóa diễn ra trong thời kỳ hiện đại này. Hoạt động xuất khẩu có thể mang lại lợi ích cho một quốc gia nhằm tăng thu nhập của nhà nước, giới thiệu sản phẩm của quốc gia đó trên thị trường toàn cầu, tạo việc làm và mở rộng sản xuất. Trong khi đó, hoạt động nhập khẩu rất hữu ích để ổn định giá cả, giúp dễ dàng hơn trong việc thu mua nguyên liệu và tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu đối với hàng hóa hoặc dịch vụ chưa tồn tại trong nước. Ngoài ra, lợi ích mang lại từ hoạt động xuất nhập khẩu là tạo ra sự hợp tác giữa các quốc gia.

  1. Sự gia nhập của các công ty nước ngoài vào một quốc gia

Dòng chảy toàn cầu hóa nhanh chóng trong lĩnh vực kinh tế tự động làm cho một quốc gia mở cửa. Nhờ đó, các công ty có xuất xứ từ nước ngoài có thể tự do nhập cảnh vào một quốc gia và mở ra cơ hội cho các sản phẩm có xuất xứ từ thị trường toàn cầu vào thị trường nội địa. Điều này cũng đã xảy ra ở một số quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á như Indonesia, chẳng hạn như sự gia nhập của các công ty từ nhiều quốc gia có nền kinh tế tốt nhất trên thế giới vào Indonesia. Sự gia tăng của các công ty nước ngoài tại Indonesia như McDonald’s, Starbucks, KFC, Nike, v.v. là một chỉ số cho thấy sự dễ dàng của các công ty nước ngoài vào Indonesia. Sự gia nhập của các công ty nước ngoài vào một quốc gia có thể mang lại những lợi ích như mở rộng cơ hội việc làm cho người dân tại quốc gia nơi công ty hoạt động và tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng cho các nhà đầu tư từ nước ngoài.

  1. Sự hình thành của kinh doanh thương mại điện tử

Sự phát triển nhanh chóng của thế giới kinh doanh đã làm nảy sinh một ngành kinh doanh mới, đó là kinh doanh thương mại điện tử. Kinh doanh thương mại điện tử là hoạt động kinh doanh dựa trên mạng internet. Kinh doanh thương mại điện tử là một ngành kinh doanh tiềm năng trong thế giới hiện đại này vì nó được hỗ trợ bởi sự phát triển của công nghệ cũng như ngành viễn thông và thông tin. Mạng internet, đã trở thành nhu cầu thiết yếu của mọi người, là yếu tố kích thích sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp thương mại điện tử ngày nay, bởi với internet, bất kỳ hoạt động nào cũng có thể được thực hiện, kể cả hoạt động kinh doanh. Có một số loại hình kinh doanh thương mại điện tử, bao gồm cả thương mại điện tử khách hàng đến khách hàng (C2C), thương mại điện tử công việc kinh doanh (B2B), sau đó là thương mại điện tử bussines cho khách hàng (B2C). Ví dụ về loại hình kinh doanh thương mại điện tử khách hàng đến khách hàng thương trường chẳng hạn như eBay, Tokopedia, Shopee và Bukalapak. Một ví dụ về kinh doanh thương mại điện tử công việc kinh doanh là hoạt động kinh doanh của hai công ty thực hiện hoạt động mua và bán, còn hoạt động kinh doanh thương mại điện tử kinh doanh cho khách hàng là một trung tâm mua sắm trực tuyến. Lợi ích của việc kinh doanh thương mại điện tử là dễ dàng mua được sản phẩm, tiết kiệm thời gian và chi phí, có thể tiếp cận linh hoạt và dễ dàng trong hệ thống thanh toán.

  1. Tăng ngành Du lịch

Một lợi ích khác phát sinh từ toàn cầu hóa trong nền kinh tế là sự gia tăng ngành du lịch ở một quốc gia. Du lịch là một ngành quan trọng có thể trở thành nền tảng kinh tế của một quốc gia, do đó với toàn cầu hóa, nó có thể trở thành một đấu trường giữa các quốc gia để quảng bá du lịch của họ. Sự hiện diện của phương tiện truyền thông xã hội có thể được một quốc gia sử dụng như một phương tiện quảng bá cho lĩnh vực du lịch của mình, để có thể tăng số lượng khách du lịch đến, cả khách du lịch trong nước và nước ngoài. Số lượng khách du lịch ngày càng tăng có thể làm tăng thu nhập của một quốc gia và có thể mở ra nhiều việc làm mới cho người dân.

Tác động tiêu cực của toàn cầu hóa trong nền kinh tế

1. Làm chậm tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp địa phương

Thị trường quốc tế hiện diện mang lại nhiều lợi ích khác nhau trong lĩnh vực kinh tế, nhưng mặt khác nó có thể có tác động bất lợi, cụ thể là kìm hãm tốc độ phát triển của các ngành công nghiệp địa phương. Dòng chảy toàn cầu hóa nhanh chóng trong lĩnh vực kinh tế đã dẫn đến sự phụ thuộc vào các công ty đa quốc gia, kết quả là tốc độ phát triển của khu vực công nghiệp địa phương không thể phát triển đúng mức. Điều này thường xảy ra ở các nước đang phát triển trên thế giới do tiến bộ công nghiệp từ các nước phát triển đang chiếm ưu thế. Nền công nghiệp do các công ty đa quốc gia mang lại gây ra văn hóa tiêu dùng cho người tiêu dùng địa phương, do đó nó có thể làm tắt các đơn vị kinh doanh đến từ địa phương. Ví dụ, sự gia tăng của các trung tâm mua sắm hiện đại do người nước ngoài kiểm soát và khiến các trung tâm mua sắm do địa phương quản lý chết dần chết mòn.

2. Hoạt động nhập khẩu vượt quá hoạt động xuất khẩu

Ảnh hưởng của toàn cầu hóa trong lĩnh vực kinh tế là làm tăng hoạt động nhập khẩu trong một quốc gia nhưng hoạt động xuất khẩu lại có xu hướng giảm. Điều này là do sự phụ thuộc của một quốc gia vào nguồn cung cấp sản phẩm từ nước ngoài, do đó quốc gia đó không có khả năng cạnh tranh trong việc phát triển hoạt động xuất khẩu của mình. Do đó, ngành sản phẩm có xuất xứ từ trong nước sẽ không thể cạnh tranh và làm mất đi niềm yêu thích đối với các sản phẩm nội địa, từ đó tắt ngấm các công ty trong nước. Ngoài ra, xu hướng nhập khẩu quá nhiều sản phẩm từ nước ngoài sẽ có tác động tiêu cực đến cán cân thanh toán của một quốc gia. Tất nhiên điều này phải được chính quyền địa phương theo dõi bằng cách giảm hoạt động nhập khẩu và nhấn mạnh hoạt động xuất khẩu, để cán cân thanh toán trong nước trở nên ổn định và sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ có nguồn gốc từ các ngành công nghiệp địa phương có thể phát triển.

3. Bất bình đẳng xã hội đang gia tăng

Ảnh hưởng của toàn cầu hóa trong lĩnh vực kinh tế cũng có tác động làm gia tăng bất bình đẳng xã hội trong xã hội. Cạnh tranh tự do trên thị trường quốc tế sẽ làm cho các ngành công nghiệp của các nước phát triển phát triển và cản trở sự tăng trưởng công nghiệp ở các nước đang phát triển. Kết quả là thị trường nội địa của một quốc gia sẽ bị chi phối bởi các ngành công nghiệp nước ngoài, khiến ngành công nghiệp địa phương chết dần chết mòn. Điều này cũng gây ra một số lượng lớn lao động nước ngoài làm việc tại một quốc gia và loại bỏ lao động địa phương, kết quả là tỷ lệ thất nghiệp tăng và gây ra gia tăng nghèo đói. Đây cũng là một trong những lý do Indonesia là một quốc gia đang phát triển.

4. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

Sự lớn mạnh của chủ nghĩa tư bản là một trong những tác động tiêu cực của toàn cầu hoá trong lĩnh vực kinh tế. Chủ nghĩa tư bản thực sự liên quan đến các lĩnh vực kinh tế và chính trị, nhưng trong cuộc thảo luận này, chủ nghĩa tư bản được nhấn mạnh trong lĩnh vực kinh tế. Chủ nghĩa tư bản là một hệ thống kinh tế do tư nhân kiểm soát với mục đích tạo ra lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường. Chủ nghĩa tư bản xảy ra khi khu vực tư nhân kiểm soát các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và sản xuất.

Trong hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa này, người hưởng lợi là các cổ đông, vì giá cổ phiếu và cổ tức sẽ tiếp tục tăng. Kết quả là, lợi nhuận mà công ty thu được chỉ có thể được hưởng bởi các cổ đông, mặt khác phúc lợi của nhân viên hoặc công nhân không tăng lên bởi vì nhân viên và công nhân trong một công ty không phải là nhân viên cố định và chỉ được ký hợp đồng với sáu hoặc mười hai tháng.

5. Lối sống Tây hóa

Các trào lưu toàn cầu hóa nhanh chóng ở một số quốc gia phương đông bao gồm Indonesia có thể có tác động tiêu cực, cụ thể là lối sống của người dân bắt chước văn hóa phương tây hoặc phương tây hóa. Phong cách sống hoặc cách sống dường như đã trở thành một nhu cầu thứ yếu của chính con người. Trên thực tế, ảnh hưởng của văn hóa phương Tây có thể có lợi nếu nó được xử lý một cách khôn ngoan, nhưng hầu hết văn hóa phương Tây có thể gây bất lợi cho một quốc gia vì nó có thể làm suy yếu ý thức dân tộc của công dân đối với đất nước của họ. Ví dụ, ở Indonesia, ảnh hưởng của âm nhạc điện tử từ phương Tây đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Tất nhiên, điều này có thể làm xói mòn tình yêu đối với âm nhạc truyền thống nếu nó không được xử lý một cách khôn ngoan, do đó cần có những bước để duy trì sự tồn tại của âm nhạc truyền thống Indonesia như cập nhật âm nhạc truyền thống Indonesia bằng cách phối hợp âm nhạc truyền thống Indonesia với âm nhạc điện tử.

Từ mô tả trên, có thể thấy rằng toàn cầu hóa trong lĩnh vực kinh tế có thể có tác động tích cực và có lợi cũng như tác động tiêu cực rất bất lợi. Vì vậy, chúng ta là con người sống trong thời kỳ hiện đại này phải có khả năng ứng phó một cách khôn ngoan với thời đại. Hy vọng rằng bài viết này hữu ích.

Bài viết 10 Tác động của Toàn cầu hóa trong nền kinh tế và các ví dụ
được chia sẻ bởi Thommatngaymua.com vào 2022-01-10 03:49:04