11 Lợi ích của GIS trong lĩnh vực giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt là ở Indonesia

Hãy cùng tham khảo ngay bài viết 11 Lợi ích của GIS trong lĩnh vực giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt là ở Indonesia
được cập nhật ngày 2022-01-09 17:46:04 để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé

Dựa trên dữ liệu lịch sử, hầu như tất cả các loại thiên tai ở Indonesia đã xảy ra liên tục. Tuy nhiên, việc quản lý thảm họa đã không hoạt động một cách tối ưu. Ví dụ trong lĩnh vực giảm nhẹ thiên tai, nơi GIS có thể đưa ra các cảnh báo cho cộng đồng rộng lớn hơn nói chung và chính phủ, đặc biệt là về các cảnh báo sớm tại các khu vực dễ xảy ra thiên tai tại một số thời điểm nhất định. Trên thực tế có thể lường trước được những thảm họa như sạt lở đất để không gây nhiều thương vong về cả tính mạng và tài sản.

Vị trí địa lý của Indonesia, nằm trên ba mảng kiến ​​tạo đang hoạt động của trái đất, khiến nhiều khu vực ở Indonesia dễ bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Động đất, lở đất, núi lửa phun, v.v. có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở nhiều vùng khác nhau của đất nước.

Quản lý thiên tai trong một khu vực có thể được bắt đầu bằng cách xác định các điểm dễ bị tổn thương và rủi ro của khu vực. Điều này bao gồm xác định tính dễ bị tổn thương của cư dân, động vật, cấu trúc xây dựng và tài sản trong trường hợp có thiên tai.

Các khu vực dễ xảy ra thiên tai có thể được lập bản đồ bằng Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) này. Bản đồ thảm họa dựa trên Hệ thống Thông tin Địa lý này là một hệ thống có thể được áp dụng để thu thập, lưu trữ, phân tích và quản lý dữ liệu liên quan đến dữ liệu không gian (địa lý).

Lợi ích của GIS trong lĩnh vực giảm nhẹ thiên tai

Bản thân giảm nhẹ thiên tai là một thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các hành động nhằm giảm thiểu tác động của thảm họa xảy ra. Giảm nhẹ thiên tai có phạm vi bao gồm lập kế hoạch và hành động để giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra, cả những rủi ro xảy ra do thiên nhiên hay do con người gây ra.

Giảm nhẹ thiên tai, chẳng hạn như giảm nhẹ lũ lụt, sạt lở đất, v.v. nói chung bao gồm 2 điều, đó là:

 • Trước thảm họa
 • Hậu thiên tai

Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng nỗ lực sau thảm họa hoặc hậu thiên tai, tất nhiên, chi phí và phân bổ nguồn lực rất lớn. GIS có thể được coi là một công nghệ thích hợp. Nơi GIS có thể được áp dụng để bảo vệ tính mạng, tài sản và cơ sở hạ tầng quan trọng trước các thảm họa. Hoặc do tự nhiên, hoặc không tự nhiên. Ngoài ra, GIS cũng có khả năng tiến hành phân tích tính dễ bị tổn thương, cũng như các nghiên cứu về nhiều thảm họa thiên nhiên.

Khả năng của GIS trong việc lập bản đồ thiên tai chứa thông tin về các khu vực dễ bị tổn thương và các khu vực xung quanh mở ra một xu hướng địa lý độc đáo. Nó cũng tạo ra một mô hình không gian có độ rõ ràng trực quan. Điều này giúp cộng đồng, đặc biệt là chính phủ, hiểu và giúp hỗ trợ quá trình ra quyết định trong quản lý thiên tai dễ dàng hơn.

Sau đây là những lợi ích của GIS trong lĩnh vực giảm nhẹ thiên tai:

 1. Đánh dấu các khu vực có khả năng xảy ra thiên tai. Điều này quan trọng như một biện pháp phòng ngừa
 2. Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) có thể giảm thiểu tác động hoặc nạn nhân của thảm họa. Bằng cách lập bản đồ các khu vực thường xảy ra thiên tai, tất nhiên có thể giảm thiểu hậu quả do thiên tai gây ra
 3. Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) có thể quét mức độ thiệt hại và mức độ của thảm họa đã xảy ra
 4. Hệ thống thông tin địa lý có thể xác định các khu vực ưu tiên trong giảm nhẹ thiên tai để GIS có hiệu quả và đúng mục tiêu
 5. Độ chính xác của dữ liệu từ kết quả phân tích GIS có thể được thực hiện với việc lập kế hoạch cẩn thận cho việc sơ tán nạn nhân, cũng như xác định các tuyến đường sơ tán thay thế
 6. Dữ liệu từ GIS cũng có thể được sử dụng để xác định các vùng an toàn để thiết kế các kế hoạch trú ẩn cho nạn nhân
 7. Bệnh viện gần nhất trong vùng an toàn thiên tai cũng có thể được xác định, bao gồm năng lực, cơ sở vật chất và chuyên môn của bệnh viện
 8. Bản thân GIS cũng có thể cung cấp các ước tính về lượng thức ăn, nước uống, thuốc men, y tế, hậu cần và những thứ khác liên quan đến nhu cầu thiên tai.
 9. Làm việc trên các kịch bản hoặc kế hoạch quản lý thảm họa để chúng đi đúng mục tiêu
 10. Lập kế hoạch và tiến hành mô hình hóa và mô phỏng thảm họa để tất cả các thành phần dễ bị tổn thương trở thành nạn nhân của thảm họa được chuẩn bị tinh thần khi thảm họa xảy ra
 11. GIS cũng có thể được sử dụng để thực hiện các nghiên cứu về tác động và thiệt hại của thảm họa cũng như phân tích tính toàn vẹn của cộng đồng nạn nhân thiên tai

Phát triển GIS trong giảm nhẹ thiên tai

Để đảm bảo tính hữu ích của GIS này trong việc giảm nhẹ thiên tai, cần phải phát triển Hệ thống Thông tin Địa lý này bằng cách tính đến 2 điều quan trọng.

 • Đầu tư cho phát triển

Khoản đầu tư này là cần thiết cho việc mua sắm phần mềm, phần cứng, thu thập nguồn dữ liệu và đào tạo nguồn nhân lực để có thể tận dụng hệ thống này

 • Cập nhật dữ liệu

Nếu Hệ thống thông tin địa lý chỉ chứa dữ liệu cơ bản tại một thời điểm nhất định thì tất nhiên dữ liệu này sẽ không còn được sử dụng nhiều trong tương lai. Vì lý do này, điều quan trọng là phải luôn cập nhật dữ liệu. Tất nhiên, điều này đòi hỏi sự hợp tác giữa các ngành cũng như các cơ sở mạng cho phép cập nhật dữ liệu song song và không lãng phí thời gian.

Mặc dù nó có vô số lợi ích để tạo thuận lợi cho các hoạt động của con người, việc sử dụng Hệ thống Thông tin Địa lý ở Indonesia bản thân nó vẫn chưa được tối ưu hóa. Điều quan trọng là phải có một hệ thống để giảm thiểu rủi ro thiên tai, chẳng hạn như Hệ thống Thông tin Địa lý này. Cần phải làm cho mọi người nhận thức được rằng đằng sau của cải thiên nhiên được tích trữ trên đất mẹ này, thiên tai và phi thiên nhiên cũng rất dễ xảy ra ở Indonesia.

Bài viết 11 Lợi ích của GIS trong lĩnh vực giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt là ở Indonesia
được chia sẻ bởi Thommatngaymua.com vào 2022-01-09 17:46:04