4 Đặc điểm Bộ lạc và Giải thích về Họ

Hãy cùng tham khảo ngay bài viết 4 Đặc điểm Bộ lạc và Giải thích về Họ
được cập nhật ngày 2022-01-10 10:29:01 để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé

Dân tộc là một thuật ngữ mà chúng ta thường nghe hàng ngày. Nếu chúng ta thảo luận về các nhóm dân tộc ở Indonesia, một trong số chúng ta có thể thảo luận về các nhóm dân tộc trên đảo Java, nơi hòn đảo có ngọn núi cao nhất trên đảo Java cũng lưu giữ các nhóm dân tộc khác nhau có đặc điểm riêng của họ. Dân tộc là một nhóm người có những điểm giống nhau về đặc điểm ngoại hình, yếu tố tư tưởng, yếu tố xã hội học, yếu tố văn hóa cùng sinh sống trong một khu vực và mỗi người trong nhóm đều nhận mình là thành viên của nhóm. Trong bài này, chúng tôi sẽ thảo luận về đặc điểm của các nhóm dân tộc và cách giải thích của họ. Sau đây là phần giải thích về đặc điểm của các dân tộc và phần giải thích của họ:

Sự đa dạng về sắc tộc không chỉ có ở Indonesia mà sự đa dạng về sắc tộc và văn hóa còn diễn ra ở các quốc gia khác trên thế giới. Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những đặc điểm, đặc điểm riêng phân biệt với các dân tộc khác. Sau đây là đặc điểm của các dân tộc làm cho họ khác với các dân tộc khác:

  1. Sự khác biệt về đặc điểm vật lý

Sự khác biệt về đặc điểm ngoại hình là đặc điểm đầu tiên phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những đặc điểm ngoại hình khác biệt với các dân tộc khác, ví dụ người Philippines có nước da màu ô liu, trong khi hầu hết các dân tộc châu Phi có nước da đen.

  1. Sự khác biệt về ngôn ngữ được sử dụng

Mọi dân tộc trên thế giới chắc chắn đều có ngôn ngữ trong cuộc sống hàng ngày, cả ngôn ngữ dân tộc và các ngôn ngữ bản địa khác nhau. Sự khác nhau về phương ngữ của mỗi dân tộc cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự đa dạng của các dân tộc, ví dụ mỗi dân tộc trong một quốc gia có một ngôn ngữ dân tộc thì đương nhiên nó sẽ có một giọng khác nếu là của một dân tộc khác. Điều này xảy ra bởi vì sự đa dạng của các giọng ngôn ngữ của một nhóm dân tộc vẫn là vốn có và trở thành bẩm sinh trong một bộ tộc.

  1. Văn hoá khác biệt

Nền văn hóa thuộc sở hữu của các dân tộc trên thế giới chắc chắn là khác nhau và có những đặc điểm riêng. Văn hóa là sự phản ánh bản thân tộc người. Sự khác biệt về văn hóa có thể được nhìn thấy từ nghệ thuật, phong tục, v.v. Ví dụ, văn hóa dân tộc ở Ấn Độ sẽ khác với văn hóa dân tộc ở Châu Âu và các nước đang phát triển ở Châu Mỹ.

  1. Có một khu vực thống nhất

Các nhóm dân tộc trên thế giới chắc chắn có các khu vực cư trú tương ứng của họ. Mặc dù tại thời điểm này, các nhóm dân tộc trên thế giới có thể trải rộng ở nhiều vùng khác nhau, ví dụ như phần lớn người Java sống trên đảo Java, một trong những hòn đảo lớn nhất trên thế giới, phần lớn người Bali sống ở đảo Bali và bộ tộc Toraja người sống ở Sulawesi.

Sự tồn tại của các đặc điểm dân tộc như khác biệt về đặc điểm ngoại hình, khác biệt về ngôn ngữ sử dụng, khác biệt về văn hóa và có địa bàn cư trú đang hình thành nên sự đa dạng của các dân tộc trên thế giới. Những đặc điểm này trở thành bản sắc phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Ngoài ra, nhìn chung một dân tộc có các dân tộc sau:

  1. Sinh sản bí mật theo đàn

Một nhóm dân tộc chắc chắn sinh sản trong nhóm của mình để bảo vệ con cái của mình. Thông thường, có một quy định phong tục tồn tại trong một nhóm dân tộc là yêu cầu các thành viên của họ phải kết hôn cùng nhóm dân tộc.

  1. Có Văn hóa là Hiện thân và Phản ánh các Giá trị Cơ bản

Văn hóa của một tộc người là sự phản ánh của chính tộc người đó. Ví dụ, văn hóa Java phản ánh các giá trị cơ bản của bộ tộc Java, văn hóa Dayak là hiện thân của các giá trị và thái độ của chính bộ lạc Dayak.

  1. Tạo phương tiện tương tác và giao tiếp

Mọi dân tộc trên thế giới đều là diễn đàn giao lưu và là phương tiện giao tiếp của các thành viên. Mỗi con người là thành viên của một nhóm dân tộc tương tác với các thành viên khác bằng phương ngữ hoặc giọng được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

  1. Có những thành viên biết mình và được các nhóm khác dễ dàng nhận ra

Con người thuộc một dân tộc nào thì chắc chắn nhận mình là một bộ phận của dân tộc đó. Ngoài ra, một người chắc chắn được các dân tộc khác công nhận rằng anh ta là một phần của một nhóm dân tộc nhất định. Ví dụ, Ucok khi trở thành người Batak sẽ nhận mình là người Batak. Điều này có thể được nhìn thấy từ các đặc điểm ngoại hình, ngôn ngữ được sử dụng, khu vực xuất xứ và nguồn gốc. Tất nhiên những người bên ngoài tộc người Batak sẽ nhận ra rằng Ucok là một thành viên của bộ tộc Batak.

  1. Đang ở trong một khu vực giao tiếp

Một nhóm dân tộc trên thế giới chắc chắn có lãnh thổ riêng là nơi cư trú của họ. Khu vực này là nơi để các thành viên trong tộc giao lưu với nhau.

Tất cả những ai sinh ra trong một gia đình thuộc một dân tộc nào đó thì người đó sẽ trở thành một phần của dân tộc đó. Người đó phải được hướng dẫn bởi văn hóa của dân tộc mình như được sử dụng bởi cha mẹ và gia đình của mình. Những hướng dẫn này là cách chăm sóc, giáo dục các em nên người, phù hợp với quan niệm văn hóa của một dân tộc.

Đó là một cuộc thảo luận về đặc điểm của các nhóm dân tộc và cách giải thích của họ. Hy vọng rằng bài viết này hữu ích.

Bài viết 4 Đặc điểm Bộ lạc và Giải thích về Họ
được chia sẻ bởi Thommatngaymua.com vào 2022-01-10 10:29:01