4 Chức năng của Đất cho Cây trồng

Hãy cùng tham khảo ngay bài viết 4 Chức năng của Đất cho Cây trồng
được cập nhật ngày 2022-01-12 19:34:29 để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé

Đất (đọc: đất đá vôi) là tài nguyên thiên nhiên (đọc: tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo và không thể tái tạo) quan trọng và cần thiết đối với mọi sinh vật. Không có đất, sẽ không có sự sống trên Trái đất, đặc biệt là trên cạn (đọc: hệ sinh thái trên cạn). Đất cũng là một giá thể tuyệt vời để trồng cây hoặc thảo mộc. Các loại đất khác nhau cũng sẽ ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của cây trồng. Nhưng ngay cả như vậy, đất vẫn là một chất trồng rất tốt, tất nhiên bằng cách trộn nó với một số vật liệu có thể bón cho cây (đọc: đặc điểm của đất màu mỡ và bạc màu), chẳng hạn như phân hữu cơ, v.v. Ngoài vai trò là một chất trồng tốt, đất còn có những chức năng hoặc lợi ích khác.

Chức năng đất cho cây trồng

Nhân dịp này chúng ta sẽ thảo luận về các chức năng của đất đối với thực vật / cây trồng, đặc biệt là làm chất trồng cho cây trồng. Chức năng hoặc lợi ích này của đất tất nhiên sẽ làm cho chúng ta nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của đất và tầm quan trọng của việc cung cấp đất trống để trồng cây hoặc thực vật. Sau đây là những lợi ích hoặc chức năng của đất đối với cây trồng / cây trồng như một chất trồng:

  1. Là nơi sinh trưởng và phát triển của rễ

Chức năng hay lợi ích của đất đối với thực vật là đất là nơi sinh trưởng và là nơi phát triển của rễ. Trong chức năng này, đất có hai vai trò chính, đó là giá đỡ thẳng đứng cho sự phát triển của thân hoặc ngọn cây và là chất hấp thụ các chất cần thiết cho cây.

  1. Nhà cung cấp các nhu cầu chính của nhà máy

Không chỉ con người mới có nhu cầu học và có nhu cầu chính. Tuy nhiên, tất cả các sinh vật cũng có nhu cầu chính của chúng, bao gồm cả thực vật. Đất là môi trường cung cấp các nhu cầu cơ bản của thực vật để có thể thực hiện các hoạt động trao đổi chất của chúng, cả trong quá trình sinh trưởng và sản xuất.

Một số nhu cầu chính của thực vật do đất cung cấp bao gồm nước (đọc: các loại nước), không khí (đọc: ô nhiễm không khí), và các chất dinh dưỡng khác.

  1. Nhà cung cấp các nhu cầu của nhà máy thứ cấp

Ngoài các nhu cầu chính, thực vật còn có các nhu cầu thứ cấp. Các nhu cầu thứ cấp của thực vật hoặc thực vật này với mục đích là thực vật có thể thực hiện các hoạt động của mình một cách tối ưu. Một số vật liệu hỗ trợ hoạt động của thực vật vận hành một cách tối ưu bao gồm các chất phụ gia được tạo ra bởi quần thể sinh vật, đặc biệt là bởi hệ vi sinh trong đất như:

  • các chất thúc đẩy tăng trưởng (kích thích tố, vitamin và các axit hữu cơ điển hình),
  • thuốc kháng sinh cũng như các chất độc có ích như chống lại các bệnh hại cây trồng có trong đất, cũng như
  • các hợp chất hoặc enzym hữu ích trong việc cung cấp các nhu cầu chính hoặc trong quá trình chuyển hóa các chất độc hại bên ngoài như thuốc trừ sâu và chất thải công nghiệp nguy hại.
  1. Là nơi cư trú cho quần thể sinh vật đất

Chức năng của đất với tư cách là nơi cư trú của quần thể sinh vật trong đất là tích cực vì nó tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc cung cấp các nhu cầu chính và phụ của thực vật, hoặc tiêu cực vì nó là sâu bệnh hại cây trồng.

Đó là một số chức năng hoặc lợi ích của đất mà thực vật có thể cảm nhận được. Đất là một thứ rất quan trọng đối với cây trồng. Nếu không có đất (đọc là: ô nhiễm đất), thực vật sẽ rất khó sống và phát triển. Gần đây trong thế giới nông nghiệp hoặc đồn điền đã phát triển các phương tiện trồng trọt và trồng trọt mới bằng cách không sử dụng đất hoặc các yếu tố của nó. Tuy nhiên, bạn hãy tin rằng cây sẽ tốt hơn nếu được trồng bằng đất, vì đất không chỉ là phương tiện để trồng và phát triển mà đất còn có thể bảo vệ cây khỏi các loại sâu bệnh.

Bài viết 4 Chức năng của Đất cho Cây trồng
được chia sẻ bởi Thommatngaymua.com vào 2022-01-12 19:34:29