5 Đặc điểm Đất ngập nước và Giải thích về Chúng

Hãy cùng tham khảo ngay bài viết 5 Đặc điểm Đất ngập nước và Giải thích về Chúng
được cập nhật ngày 2022-01-12 16:27:26 để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé

Một dạng xuất hiện tồn tại trên đất (đọc là: hệ sinh thái trên cạn) trên lãnh thổ Indonesia là ở dạng đất ngập nước (đọc là: nông nghiệp đất ngập nước). Đất ngập nước là vùng đất chứa nhiều nước (đọc: các loại nước). Những vùng nước này chỉ giống như làm ngập mặt đất (đọc là: đất sét). Đất ngập nước là dạng địa hình điển hình. Đất ngập nước có những đặc điểm đặc biệt và khác biệt với các loại hình khác. Chúng ta có thể sử dụng những đặc điểm này để xác định vùng đất ngập nước. Một số đặc điểm của đất ngập nước bao gồm:

  1. Đất bão hòa nước

Đặc tính cố hữu nhất của đất ngập nước là đất bị bão hòa nước (đọc: ô nhiễm nước). Có thể bản thân tên gọi của vùng đất ngập nước đã phản ánh tình trạng của vùng đất bị ngập nước.

  1. Nước đọng là vĩnh viễn hoặc theo mùa

Các vùng đất ngập nước bị ngập bởi nước, và sự ngập úng này có thể thường xuyên hoặc lâu dài hoặc theo mùa. Vĩnh viễn có nghĩa là đất luôn luôn ngập trong nước và theo mùa có nghĩa là nước chỉ đến vào một mùa nhất định, ví dụ như mùa mưa (đọc: sự phân chia theo mùa ở Indonesia).

  1. Một phần hoặc toàn bộ khu vực bị ngập trong lớp nước nông

Nước làm ngập các vùng đất ngập nước là một lớp nước nông (đọc là: lớp không khí). Lớp nước nông này có thể làm ngập một phần hoặc thậm chí toàn bộ bề mặt đất (bca: Vỏ Trái Đất). Tuy nhiên, đôi khi chúng ta thấy cũng có một lớp nước sâu trong vùng đất ngập nước

  1. Có tính đa dạng sinh học cao

Thông thường các sinh vật, cả con người, động vật và thậm chí cả thực vật sẽ chọn sống trên vùng đất có nhiều trữ lượng nước. Đó là lý do tại sao đất có nhiều nước thường sẽ phì nhiêu (đọc: đặc điểm của đất màu mỡ và đất bạc màu). Và tình trạng này cũng xảy ra ở các vùng đất ngập nước. Vì vậy, các vùng đất ngập nước có nhiều loại đa dạng sinh học, không chỉ thực vật mà còn cả động vật.

  1. Đó là mảnh đất màu mỡ

Như đã giải thích trước đây, đất chứa nhiều nước thường là đất màu mỡ. Và đất ngập nước là vùng đất màu mỡ nên sự tồn tại của chúng thường bị khai khẩn như đất nông nghiệp. Và có nhiều loại cây khác nhau có thể phát triển ở vùng đất ngập nước

Đó là một số thông tin về đất ngập nước, đặc biệt là đặc điểm của vùng đất ngập nước. Và bạn có biết rằng trên vùng đất ngập nước này, nhiều loại thảm thực vật khác nhau mọc lên, chẳng hạn như rừng đầm lầy nước ngọt (đọc là: rừng mưa nhiệt đới), rừng đầm lầy than bùn, rừng ngập mặn và cỏ đầm lầy.

Bài viết 5 Đặc điểm Đất ngập nước và Giải thích về Chúng
được chia sẻ bởi Thommatngaymua.com vào 2022-01-12 16:27:26