5 Tác động của hiện đại hóa và toàn cầu hóa từ các khía cạnh khác nhau

Kể từ cuộc Cách mạng Công nghiệp xảy ra vào đầu thế kỷ 20 ở Anh, thế giới đã bước vào kỷ nguyên mà mọi khía cạnh của cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc. Điều này cũng khiến trật tự văn hóa xã hội trong các tầng lớp xã hội thế giới thay đổi 180 độ. Những gì ban đầu là một xã hội nông nghiệp với các giá trị xã hội liên quan chặt chẽ với nhau và thay đổi ngay lập tức, đã được thay thế bằng một xã hội công nghiệp nhấn mạnh hơn vào cạnh tranh và nhấn mạnh thái độ cá nhân giữa các thành viên cộng đồng.

Cùng với thời đại, thời đại công nghiệp này đã đưa cộng đồng thế giới bước vào kỷ nguyên hiện đại bằng việc chú trọng phát triển công nghệ và thông tin để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Sự phát triển của công nghệ và thông tin nhằm đẩy nhanh quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của con người chỉ trong tích tắc.

Mục tiêu chính là sản xuất càng nhiều hàng hóa và dịch vụ càng tốt trong thời gian ngắn nhất có thể. Vì vậy, điều này được đánh dấu bằng các thuật ngữ hiện đại hóa và toàn cầu hóa. Có rất nhiều định nghĩa và thuật ngữ liên quan đến hiện đại hóa và toàn cầu hóa. Khái niệm hiện đại hóa có thể được xem xét từ hai khía cạnh, đó là xã hội học và kinh tế học, trong đó nói rằng hiện đại hóa xảy ra do sự gia tăng các giai đoạn phát triển trong tăng trưởng kinh tế và những thay đổi trong các đặc điểm của tương tác dân số giữa các quốc gia đang phát triển và đang phát triển.

Tương tự như vậy, toàn cầu hóa là giai đoạn phát triển tiếp theo của quá trình hiện đại hóa cũng có nhiều ý nghĩa. Nói tóm lại, toàn cầu hóa là một triệu chứng của sự hòa trộn văn hóa – xã hội giữa con người ở các quốc gia khác nhau đã trở nên toàn cầu và phổ biến và không còn ranh giới giữa các quốc gia trên thế giới, cho dù là văn hóa, kinh tế, chính trị và các quốc gia khác. Vì vậy, tác động của hiện đại hóa và toàn cầu hóa có thể được kết luận bằng một số tác động tích cực và tiêu cực, như sau:

1. Các khía cạnh Văn hóa – Xã hội

Tác động của hiện đại hóa và tác động của toàn cầu hóa đối với lĩnh vực văn hóa xã hội này có thể bao gồm:

 • Sự pha trộn chủng tộc thông qua hôn nhân giữa các chủng tộc, bộ lạc và quốc gia;
 • Sự xuất hiện của các nền văn hóa lai tạo;
 • Sự tiếp biến và giao thoa giữa các nền văn hóa truyền thống và hiện đại;
 • Ngày càng giảm sút bản sắc văn hóa nguyên thủy, bẩm sinh;
 • Sự xuất hiện của sốc văn hóa;
 • Tỷ lệ tội phạm và trẻ vị thành niên phạm pháp cao
 • Chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa khoái lạc càng mạnh;
 • Sự nở rộ của văn hóa đại chúng;
 • Gia tăng sự dịch chuyển dân số và đô thị hóa
 • Sự xuất hiện của thế hệ millennial.

2. Các khía cạnh kinh tế

Các khía cạnh kinh tế có thể được nhìn thấy từ:

 • Ngày càng có nhiều tập đoàn thế giới đầu tư vào các nước đang phát triển;
 • Lượng vốn vào và ra khỏi một quốc gia;
 • Sự phụ thuộc lẫn nhau về nguyên liệu giữa các quốc gia;
 • Sự xuất hiện của thị trường tự do và tất cả các hệ quả của nó;
 • Vai trò của nhà nước giảm dần trong việc điều tiết thương mại quốc tế;
 • Việc mở rộng thị trường sang các nước đang phát triển ngày càng tăng;
 • Cạnh tranh về giá giữa các công ty ngày càng gay gắt;
 • Nhiều công ty nước ngoài đang tìm kiếm lao động giá rẻ;
 • Số lượng đầu tư và nợ ngày càng tăng;
 • Giảm số lượng lao động được thay thế bằng máy móc, công nghệ hiện đại hơn;
 • Việc sử dụng ngày càng rộng rãi tiền điện tử và ngân hàng trực tuyến hoặc thanh toán trực tuyến; và
 • Sự xuất hiện của việc sử dụng bitcoin và tiền điện tử.

3. Khía cạnh môi trường

Khía cạnh môi trường này liên quan đến việc ngày càng có nhiều công ty và nhà máy được xây dựng trên lãnh thổ của các quốc gia khác, bao gồm:

 • Mức độ ô nhiễm môi trường xảy ra;
 • Diện tích rừng phòng hộ giảm dần;
 • Diện tích trồng cọ dầu càng rộng;
 • Sự tuyệt chủng của các loài động thực vật đặc hữu trong một quốc gia;
 • Nhiều chợ đen buôn bán động thực vật;
 • Sự bùng phát của các bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như HIV, SARS, AIDS, và những bệnh khác;
 • Việc lưu hành ngày càng rộng rãi các loại thuốc bất hợp pháp;
 • Khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên; và
 • Sự gia tăng của khai thác gỗ trái phép và đốt đất.

4. Các khía cạnh chính trị, luật pháp và an ninh

Khía cạnh chính trị này không thể tách rời khỏi khía cạnh kinh tế và định hướng chính sách của chính phủ trong việc điều hành bánh xe của chính phủ, một số tác động như sau:

 • Sự can thiệp của pháp luật từ chủ sở hữu vốn đối với một quốc gia;
 • Đưa ra các quyết định hoặc chính sách có lợi cho chủ sở hữu vốn đầu tư;
 • Ảnh hưởng tư tưởng của một quốc gia;
 • Ngày càng có nhiều khu vực đề xuất một hệ thống chính phủ tự trị;
 • Sự tan rã ngày càng lan rộng trong hệ thống chính quyền;
 • Dân chủ trở thành một hệ thống chính phủ phổ biến;
 • Tinh thần độc lập và chủ nghĩa dân tộc suy yếu;
 • Sự trỗi dậy của văn hóa tham nhũng và rửa tiền;
 • Nguy cơ khủng bố giữa các quốc gia;
 • Ảnh hưởng ngày càng tăng của tội phạm xuyên quốc gia; và
 • Sự xuất hiện của thuật ngữ chiến tranh ủy nhiệm hay chiến tranh mạng.

5. Khía cạnh Công nghệ Thông tin

Khía cạnh này của công nghệ thông tin có quan hệ mật thiết với tốc độ phát triển của luồng thông tin ở các quốc gia qua mạng internet, một số tác động của toàn cầu hóa trong lĩnh vực công nghệ và hiện đại hóa như sau:

 • Luồng thông tin không ngừng từ quốc gia này sang quốc gia khác thông qua các mạng truyền thông xã hội;
 • Sự xâm nhập và xâm nhập mạnh mẽ của các phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài trong việc phổ biến thông tin, tin tức;
 • Sự lan tỏa rộng rãi hơn của văn hóa đại chúng;
 • Không còn bất kỳ khoảng cách nào giữa quốc gia này với quốc gia khác;
 • Công nghệ và trao đổi thông tin ngày càng dễ dàng hơn;
 • Hành động thao túng và sửa đổi công nghệ ngày càng lớn;
 • Cạnh tranh về thông tin ngày càng mạnh mẽ;
 • Nhiều thông tin và tin tức khó hiểu;
 • Sự xuất hiện của tin tức giả mạo hoặc trò lừa bịp; và
 • Sự gia tăng của trộm tài khoản qua internet.

Một số tác động do hiện đại hóa và toàn cầu hóa đã trở thành thách thức và cơ hội cho một số quốc gia có thể lường trước được. Tất cả các tác động hiện có không thể tránh khỏi hoặc đơn giản là loại bỏ, bởi vì hiện đại hóa và toàn cầu hóa đã trở thành hiện tượng trong kỷ nguyên kỹ thuật số thông tin và gián đoạn hiện nay. Do đó, một số quốc gia được kỳ vọng sẽ có thể cung cấp các giải pháp có thể ngăn chặn hoặc giảm bớt các tác động tiêu cực do hiện đại hóa và toàn cầu hóa gây ra.

Một cách để làm điều này là thương lượng hoặc thỏa hiệp với những ảnh hưởng đến từ các quốc gia khác. Điều này được thực hiện vì không phải mọi ảnh hưởng từ các quốc gia khác đều phù hợp với điều kiện xã hội đến xã hội, văn hóa và bản sắc của một quốc gia, do đó cần phải chắt lọc và điều chỉnh cho phù hợp với bản sắc và văn hóa của quốc gia đó. Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, ngày càng có nhiều sự thay đổi về các giá trị tồn tại trong mọi khía cạnh của xã hội và đây tất nhiên là một mối đe dọa rất thực tế và phải được một quốc gia và người dân lường trước bằng cách nào để ngăn chặn và giảm thiểu sự dịch chuyển trong các giá trị .

Như vậy, việc giải thích tác động của hiện đại hóa và toàn cầu hóa cả về mặt tích cực và tiêu cực đã được các tầng lớp xã hội trên thế giới trải qua.