5 Ví dụ về Tương tác hợp tác và Giải thích của chúng

Cộng sinh là mối quan hệ giữa sinh vật này với sinh vật khác. Trong bài học khoa học chúng ta cũng học về sự cộng sinh này. Trong sách giáo khoa và tài liệu do giáo viên trình bày trên lớp, cộng sinh được chia thành ba loại, đó là cộng sinh tương hỗ, cộng sinh ký sinh và cộng sinh đồng loại. Ý nghĩa của mỗi kiểu cộng sinh như sau:

  • Sismbiosis tương sinh là quan hệ giữa hai sinh vật được kết nối với nhau mà bản chất của mối quan hệ giữa hai sinh vật là cùng có lợi cho cả hai bên.
  • Sự cộng sinh của ký sinh trùng là mối quan hệ giữa hai sinh vật liên kết với nhau mà bản chất của mối quan hệ giữa hai bên là một bên được lợi và bên kia bị hại.
  • Cộng sinh tương sinh là mối quan hệ giữa hai sinh vật liên kết với nhau mà bản chất của mối quan hệ giữa hai bên là một bên có lợi và bên kia không bị tổn hại hoặc trung lập.

À, ngoài ba kiểu cộng sinh, hóa ra còn một kiểu cộng sinh nữa. Sự cộng sinh hiếm khi được nghe nói này là sự cộng sinh protocooperative. Tại cơ hội này, chúng ta sẽ thảo luận về ý nghĩa của sự cộng sinh đơn bào này và cả những ví dụ trong cuộc sống hàng ngày.

Định nghĩa cộng sinh tiền hợp tác

Chúng ta sẽ bắt đầu với sự hiểu biết trước. Cộng sinh protocooperative là một kiểu cộng sinh tương tự như cộng sinh tương hỗ, nhưng có một số điểm khác biệt. Cộng sinh tiền hợp tác là mối quan hệ qua lại giữa hai sinh vật có lợi, nhưng sự tương tác sẽ không cản trở sự tồn tại của hai sinh vật, vì vậy việc tương tác này không được ưu tiên hàng đầu. Để hiểu thêm về sự cộng sinh protocooperative này, chúng ta sẽ thảo luận về các ví dụ.

Ví dụ về cộng sinh tiền hợp tác

Cộng sinh hợp tác là một mối quan hệ có lợi cho cả hai bên, nhưng không phải là ưu tiên hàng đầu. Để rõ ràng hơn, chúng ta có thể hiểu một số ví dụ dưới đây.

  1. Mối quan hệ của trâu với chim sáo

Ví dụ đầu tiên của sự cộng sinh này là mối quan hệ giữa trâu và chim sáo. Trước đây, mối quan hệ giữa trâu và chim sáo đá được biết đến nhiều hơn với tên gọi tương sinh cộng sinh. Tuy nhiên, sau khi loại cộng sinh tiền hợp tác này được thiết lập, mối quan hệ giữa trâu và chim sáo là một ví dụ cho sự cộng sinh này. Chim sáo đậu trên xác trâu để ăn rận trâu. Cả hai đều may mắn như nhau vì chim sáo kiếm được thức ăn trong khi trâu rừng sẽ ít rận hơn. Tuy nhiên, đây không phải là điều bắt buộc khi ra đường vì chim sáo đá có thể tìm kiếm nơi khác trong khi trâu rừng sẽ không bị quấy rầy nếu chim sáo đá không ăn bọ chét.

  1. Mối quan hệ của voi với cò

Cũng như chim sáo và trâu, cò thường đậu trên voi để giúp loại bỏ bọ chét và da chết trên cơ thể voi. Nhưng đây không phải là một yêu cầu bắt buộc vì cò có thể đi tìm nơi khác.

  1. Mối quan hệ của Oxpecker với Zebra

Oxpeckers đậu trên ngựa vằn để ăn ve của chúng. Cả hai đều có lợi cho nhau, nhưng nếu điều này không xảy ra sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai, vì oxpecker có thể tìm kiếm nơi khác.

  1. Mối quan hệ của những người yêu thương với cá sấu

Chim plover là một loài chim ăn thịt của động vật ăn thịt như cá sấu. Vì vậy, loài chim này tìm kiếm thức ăn giữa miệng và răng của cá sấu. Điều này có lợi cho cá sấu vì nó có thể tự làm sạch miệng và răng. Nhưng đây cũng không phải là điều bắt buộc đối với những con chim ham ăn tìm thức ăn trong miệng cá sấu.

  1. Hoa có côn trùng

Một ví dụ khác về cộng sinh đơn bào là hoa và côn trùng. Đúng là trong quá trình thụ phấn, hoa có sự trợ giúp của côn trùng. Nhưng bên cạnh côn trùng, hoa còn được trợ giúp bởi một số yếu tố khác như loại gió, loại nước hoặc các loài chim. Vì vậy, điều này có nghĩa là tương tác giữa côn trùng và hoa không phải là tương tác tuyệt đối.

Vì vậy, đó là một số ví dụ về cộng sinh tiền hợp tác thực sự có các đặc điểm giống như cộng sinh tương hỗ, đó là các bên cùng có lợi. Hy vọng rằng chúng ta có thể hiểu thêm về sự cộng sinh này. Hy vọng nó là hữu ích.