7 Sự phân chia khí hậu trên thế giới dựa trên các nhà khí hậu học

Hãy cùng tham khảo ngay bài viết 7 Sự phân chia khí hậu trên thế giới dựa trên các nhà khí hậu học
được cập nhật ngày 2022-01-10 06:54:02 để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé

Khí hậu trên hành tinh Trái đất rất khác nhau giữa các vùng. Việc xác định khí hậu dựa trên vị trí địa lý và vĩ độ của một khu vực, sự khác biệt về môi trường và thảm thực vật khoa học của một khu vực cụ thể. Trong lĩnh vực địa lý, các chuyên gia đưa ra phương pháp xác định sự phân chia của vùng khí hậu này bằng cách sử dụng một công cụ gọi là climography, một công cụ sử dụng phương pháp trực quan để nghiên cứu khí hậu bằng cách phân tích thời tiết và lượng mưa trung bình trong năm.

Để thực hiện phân loại khí hậu này, các nhà địa lý cần ít nhất 30 năm để thu thập dữ liệu nhằm giải thích khí hậu ở một khu vực cụ thể. Tuy nhiên, kiến ​​thức của con người về khí hậu không phải lúc nào cũng chính xác. Điều này là do việc phân chia khí hậu bằng một số phương pháp thường không nhất quán và ranh giới giữa khí hậu này với khí hậu khác không phải lúc nào cũng khác nhau nên việc phân chia khí hậu trên thế giới này thường mang tính chủ quan dựa trên ý kiến ​​của các chuyên gia nghiên cứu nó.

Nói chung, các kiểu phân loại khí hậu trên trái đất có thể được nhóm lại thành hai, đó là:

 • Di truyền học, được phân biệt bởi:
  • luồng không khí
  • hướng của gió
  • vị trí địa hình
  • sự khác biệt trong ánh nắng mặt trời
 • Thực nghiệm, dựa trên phương pháp nghiên cứu và quan sát khoa học về các yếu tố tạo nên khí hậu.

Do đó, sự phân chia khí hậu trên thế giới có thể được phân biệt dựa trên sự phân loại của các nhà khí hậu học. Cùng với sự phát triển của thời đại và công nghệ, việc phân chia các biến đổi khí hậu trên thế giới và xác định phân loại của nó cũng trở nên phức tạp hơn. Sau đây là sự phân chia khí hậu dựa trên quan sát của các nhà khí hậu học:

1. Hệ thống phân loại khí hậu Koppen

Hệ thống phân loại khí hậu Koppen là cách phân loại khí hậu được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới dựa trên nhiệt độ trung bình hàng năm và hàng tháng, và thảm thực vật bản địa. Theo Koppen, khí hậu trên thế giới được chia thành 5 lớp ký hiệu bằng chữ AE, sau đây là giải thích:

 • Khí hậu nhiệt đới mưa nhiều (A): Nhiệt độ dao động từ 18˚C-30˚C, lượng mưa hàng tháng> 60mm. Thảm thực vật phát triển mạnh là hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới.
 • Khí hậu khô (B): Lượng mưa xảy ra đều trong năm. Nhiệt độ dao động từ 19˚C-32˚C và thảm thực vật phát triển mạnh là quần xã sinh vật thảo nguyên và quần xã sinh vật cát hoặc sa mạc.
 • Khí hậu ôn hòa (C): Nhiệt độ được chia thành hai, đó là nhiệt độ mùa đông dao động từ -3 ° C đến dưới 18 ° C và nhiệt độ mùa hè dao động từ hơn 10 ° C. Ở vùng khí hậu này, nhiệt độ luôn ẩm quanh năm, mùa đông khô nóng, lượng mưa hàng tháng trên 60 mm.
 • Khí hậu lạnh (D): Nhiệt độ trung bình là -3˚C đến 10˚C. Khí hậu này lạnh và khô.
 • Khí hậu cực (E): Nhiệt độ được ghi nhận là khoảng 0 ° C đến 10 ° C do độ cao địa hình hơn 5000 feet so với mực nước biển. Thảm thực vật phát triển là quần xã sinh vật lãnh nguyên và có tuyết vĩnh cửu.

2. Sistem Thornthwaite (1933)

Hệ thống này cũng được sử dụng nhiều nhất trên toàn thế giới. Tương tự như phân loại khí hậu Koppen, hệ thống này dựa trên thảm thực vật, bốc hơi, lượng mưa và nhiệt độ. Theo Thornthwaite, khí hậu trên thế giới được chia thành 6 loại, đó là:

 • Nhiệt đới
 • Lưỡng nhiệt
 • Vi nhiệt
 • Taiga
 • Tundra
 • Frost (lạnh)

3. Sistem Mohr (1933)

Hệ thống này dựa trên lượng mưa, lượng bốc hơi, cấu trúc của đất và chia năm nhóm khí hậu theo lượng mưa trung bình hàng tháng là ẩm ướt, hơi ẩm ướt, hơi khô, khô và rất khô.

4. Hệ thống phàn nàn (1942)

Hệ thống này chia khí hậu thế giới thành năm khu vực. Sự phân chia này dựa trên nhiệt độ và ánh nắng quanh năm. Đây là sự phân chia:

 • Vùng nhiệt đới, nhiệt độ hơn 20˚C
 • Vùng cận nhiệt đới có nhiệt độ trên 20˚C nhưng kéo dài trong 4-11 tháng
 • Nhiệt độ vùng trung bình dao động từ 10˚C-20˚C
 • Vùng nhiệt độ lạnh được phân chia rõ ràng, trong đó một phần có nhiệt độ từ 10˚C-20˚C và phần còn lại có nhiệt độ dưới 10˚C
 • Nhiệt độ ghi lại vùng cực là -1˚C

5. Hệ thống Flohn (1950)

Hệ thống này phân chia khí hậu dựa trên lưu lượng gió và lượng mưa trên toàn cầu, bao gồm:

 • Khu vực xích đạo, khu vực này có đặc điểm là mưa ẩm và nhiệt đới, bản chất là mưa gió mùa.
 • Khu vực nhiệt đới, khu vực này có mưa vào mùa hè và có thảm thực vật của quần xã sinh vật xavan và rừng khô.
 • Khu vực cận nhiệt đới khô cằn, khu vực này khô cằn và bị chi phối bởi các sa mạc hoặc sa mạc, và thảm thực vật của nó bao gồm thảo nguyên và quần xã sinh vật thảo nguyên.
 • Khu vực mưa tuyết khô hạn, khu vực này được đặc trưng bởi lượng mưa vào mùa đông và thảm thực vật bao gồm các loại cây lá cứng.
 • Khu vực ngoại nhiệt đới, khu vực này có mưa quanh năm và thảm thực vật bao gồm các khu rừng không đồng nhất và cây có lá rộng.
 • Vùng cận cực, khu vực này có lượng mưa hạn chế quanh năm và các khu rừng lá kim chiếm ưu thế trong thảm thực vật.

6. Sistem Schmidt & Ferguson (1951)

Hệ thống này có cơ sở với hệ thống Mohr, nhưng Mohr phân chia khí hậu dựa trên lượng mưa trung bình trong năm. Có 8 kiểu khí hậu theo hệ thống này là rất ẩm ướt, ẩm ướt vừa phải, vừa phải, hơi khô, rất khô và cực kỳ khô. Trong phân chia khí hậu ở Indonesia, hệ thống này rất nổi tiếng và được nhắc đến rộng rãi trong lĩnh vực lâm nghiệp và trồng trọt.

7. Sistem Oldeman (1975)

Hệ thống phân loại khí hậu Oldeman dựa trên độ dài của các tháng ẩm ướt và khô hạn tương ứng từ lượng mưa trung bình cho mỗi tháng trong một khoảng thời gian quan sát nhất định. Và hệ thống này rất hữu ích ở Indonesia trong việc phân loại đất nông nghiệp và cây lương thực vì hệ thống Oldeman phân loại khí hậu liên quan đến nông nghiệp bằng cách sử dụng các yếu tố lượng mưa. Sự phân loại này bao gồm các tháng khô với lượng mưa dưới 100 mm, các tháng ẩm ướt với lượng mưa 100-200 mm và các tháng ẩm ướt với lượng mưa trên 200 mm.

Đây là lời giải thích về sự phân bố của khí hậu trên thế giới. Hy vọng nó là hữu ích.

Bài viết 7 Sự phân chia khí hậu trên thế giới dựa trên các nhà khí hậu học
được chia sẻ bởi Thommatngaymua.com vào 2022-01-10 06:54:02