8 Đặc điểm của nền kinh tế Indonesia và giải thích của chúng

Hãy cùng tham khảo ngay bài viết 8 Đặc điểm của nền kinh tế Indonesia và giải thích của chúng
được cập nhật ngày 2022-01-10 01:08:25 để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé

Có rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của mỗi cá nhân hoặc tập thể. Một số khía cạnh này bao gồm khía cạnh kinh tế, khía cạnh xã hội, khía cạnh chính trị và những khía cạnh khác. Khía cạnh kinh tế là một khía cạnh không thể tách rời khỏi đời sống con người, kể cả cá nhân và tập thể. Kinh tế là vấn đề của nhiều bên, từ nhỏ nhất đến lớn nhất là từ hộ gia đình đến hộ quốc doanh. Nền kinh tế đối với một quốc gia có một vai trò quan trọng, và có một hệ thống khác nhau ở mỗi quốc gia. Nhà nước Indonesia cũng có hệ thống riêng cho nền kinh tế của mình mà chúng ta sẽ thảo luận trong các đặc điểm của nền kinh tế Indonesia.

Đặc điểm kinh tế Indonesia

Nền kinh tế thực sự rất quan trọng đối với một quốc gia. Không chỉ nhà nước, ngay cả đối với những hộ gia đình nhỏ nhất như hộ gia đình thì kinh tế cũng vô cùng quan trọng. Nền kinh tế đối với một quốc gia là một thứ có những đặc điểm riêng. Một số quốc gia có đặc điểm kinh tế riêng, bao gồm Indonesia. Indonesia có những đặc điểm kinh tế có thể khác với các nước khác. Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Indonesia là hệ thống của nó tuân thủ các tiêu chuẩn của Pancasila, cụ thể là nền kinh tế nhân dân. Trong khi đó, thể chế kinh tế ban đầu lại tuân theo hệ thống kinh tế Indonesia, cụ thể là Hợp tác xã tuân thủ nguyên tắc quan hệ họ hàng. Để tìm hiểu rõ hơn và sâu hơn về nền kinh tế Indonesia, sau đây là những đặc điểm của nền kinh tế Indonesia:

  1. Tuân thủ hệ thống quốc tịch

Một điều vốn có nhất trong nền kinh tế Indonesia là nền kinh tế Indonesia tuân theo hệ thống kinh tế nhân dân. Có nghĩa là, nền kinh tế Indonesia chủ yếu nhằm xây dựng phúc lợi cho chính người dân Indonesia. Giống như hệ thống chính phủ ở Indonesia dựa trên nền tảng dân chủ, nơi quyền lực cao nhất nằm trong tay người dân. Nền kinh tế với hệ thống dân túy tập trung vào sự tiến bộ của các Doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ, chẳng hạn như doanh nghiệp nhỏ của người dân, doanh nghiệp gia đình, ngành công nghiệp nhỏ, cả ngành khai thác và không khai thác, v.v.

  1. Dựa trên gia đình

Một trong những đặc điểm của nền kinh tế Indonesia là dựa trên quan hệ họ hàng. Một trong những thể chế kinh tế Indonesia ban đầu có nguyên tắc gia đình là hợp tác xã. Quyền lực cao nhất trong hợp tác xã là Hội nghị thành viên. Mục đích chính của hợp tác xã là vì lợi ích của các thành viên. Sự tồn tại của HTX nhằm đáp ứng trước hết nhu cầu của các thành viên. Vì vậy, sự tồn tại của HTX thực chất là của các thành viên. Các thành viên mua sắm hoặc sử dụng các dịch vụ hợp tác sẽ nhận được một loại điểm và điểm đó sẽ được sử dụng làm tham chiếu cho việc phân phối SHU hoặc Kết quả Hoạt động Còn lại.

  1. Các nguồn lực quan trọng được kiểm soát bởi nhà nước

Mặc dù Indonesia tuân theo hệ thống dân túy trong hệ thống kinh tế của mình, các vấn đề liên quan đến sinh kế của nhiều người vẫn do nhà nước kiểm soát. Điều này nhằm mục đích để việc phân phối cho người dân được kiểm soát nhiều hơn để người dân có thể nhận được nó một cách công bằng với mức giá hợp lý và không bị kiểm soát bởi một số bên nhất định. Một số nguồn quan trọng do nhà nước kiểm soát bao gồm dầu mỏ, điện, khí đốt tự nhiên và một số sản phẩm khai thác cũng như các sản phẩm nông nghiệp và rừng trồng. Xét rằng Indonesia là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất trên thế giới và là một quốc gia sản xuất khí đốt tự nhiên.

  1. Các công ty tư nhân có thể phát triển và cạnh tranh

Mặc dù Indonesia sử dụng hệ thống dân túy, các đảng tư nhân vẫn có thể phát triển và điều hành nền kinh tế ở Indonesia. Các công ty tư nhân này có nhiều vai trò đối với nhà nước Indonesia, bao gồm cả việc mở ra cơ hội việc làm cho người dân Indonesia. Ngoài việc tạo ra công ăn việc làm, vai trò của khu vực tư nhân đối với Indonesia còn là cung cấp hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân Indonesia. Nhưng mục đích chính của công ty tư nhân này là kiếm lợi nhuận.

  1. Dân chủ kinh tế

Giống như hệ thống chính phủ, ở Indonesia dân chủ kinh tế cũng được áp dụng. Dân chủ kinh tế có nghĩa là sản xuất được thực hiện bởi người dân và sự thịnh vượng của xã hội được coi là ưu tiên hàng đầu so với sự thịnh vượng của những người khác.

  1. Con người được nhìn nhận một cách tổng thể vừa là kinh tế vừa là xã hội

Một đặc điểm khác của nền kinh tế Indonesia là các sinh vật được coi là nguyên vẹn, vì vậy chúng không giới hạn ở các sinh vật kinh tế mà còn là các sinh vật xã hội không thể sống thiếu con người khác.

  1. Ưu tiên tạo dựng nền kinh tế quốc dân vững mạnh

Mục tiêu cuối cùng của nền kinh tế Indonesia là tạo ra một sức bật kinh tế quốc gia mạnh mẽ để có thể cạnh tranh với nền kinh tế toàn cầu hoặc thế giới, đặc biệt là với các nước khác.

  1. Việc dựa vào một hệ thống phi tập trung để thực hiện các hoạt động kinh tế được cân bằng với việc lập kế hoạch cẩn thận.

Tất nhiên, trước khi tiến hành các hoạt động kinh tế, luôn phải cân đối và lập kế hoạch cẩn thận. Và đây là một trong những đặc điểm của nền kinh tế Indonesia mà nền kinh tế Indonesia cũng phân quyền.

Vì vậy, đó là một số đặc điểm của nền kinh tế Indonesia, cụ thể là nền kinh tế thịnh hành ở Indonesia. Nền kinh tế của mỗi quốc gia là khác nhau. Nền kinh tế thịnh hành ở Indonesia, chúng tôi không nhất thiết phải gặp ở các nước khác. Vì vậy, Indonesia luôn hợp tác với các nước, cả hợp tác song phương và hợp tác đa phương.

Bài viết 8 Đặc điểm của nền kinh tế Indonesia và giải thích của chúng
được chia sẻ bởi Thommatngaymua.com vào 2022-01-10 01:08:25