8 Tác động của lao động nước ngoài tại Indonesia: Tích cực và tiêu cực

Cạnh tranh là một điều ngày càng lan rộng và chúng ta có thể gặp nhau trong nhiều lĩnh vực cuộc sống và ở nhiều vùng khác nhau, ở cấp độ giữa các quốc gia. Cạnh tranh không chỉ trong lĩnh vực thành tích, mà còn trong sự phát triển của công nghệ, giáo dục, thương mại, giao thông vận tải, v.v. Cạnh tranh gay gắt buộc mỗi quốc gia phải phát huy tiềm năng của mình và cố gắng tồn tại trong thế giới quốc tế và với các quốc gia khác. Từ sự cạnh tranh gay gắt này, thương mại tự do và kinh tế tự do xuất hiện. Nó không chỉ là thương mại tự do hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia, mà còn trong lĩnh vực nguồn nhân lực.

Cạnh tranh về nguồn nhân lực là vấn đề không thể xem thường. Việc xuất nhập cảnh tự do cho người lao động từ nước này sang nước khác khiến mỗi cá nhân không tránh khỏi việc thôi thúc tinh thần hoàn thiện bản thân. Việc xuất nhập cảnh của người lao động từ các nước khác cũng diễn ra ở Indonesia. Người lao động đến từ nước ngoài được gọi là người lao động nước ngoài. Lao động nước ngoài đến Indonesia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như giáo dục, xây dựng, quản lý, cho đến lao động. Hầu hết các lĩnh vực công việc hiện nay người lao động nước ngoài đã đến thăm, mặc dù số lượng không nhiều. Tất nhiên, sự xuất hiện của lao động nước ngoài tại Indonesia sẽ mang lại nhiều tác động khác nhau cho Indonesia, cả tác động tích cực và tiêu cực. Những tác động của việc người lao động nước ngoài đến Indonesia là những gì chúng ta sẽ thảo luận cùng nhau trong bài viết này.

Tác động tích cực

Người lao động nước ngoài đến Indonesia mang lại nhiều tác động khác nhau, có tác động tích cực và tác động tiêu cực. Một số tác động tích cực phát sinh từ sự hiện diện của lao động nước ngoài tại Indonesia bao gồm:

  • Sự xâm nhập của khoa học và công nghệ mới trong một lĩnh vực làm việc

Với sự hiện diện của người lao động nước ngoài, chúng ta sẽ có được những kiến ​​thức mới trong một lĩnh vực công việc. Chúng tôi có thể nhận được những kiến ​​thức mới này từ những người lao động nước ngoài, những kiến ​​thức này thường được thực hiện ở quê nhà của họ. Với kiến ​​thức mới này, nó sẽ làm tăng sự đổi mới ở Indonesia. Không chỉ khoa học mới, mà cả công nghệ mới. Người lao động nước ngoài mang công nghệ sử dụng từ quê nhà sang áp dụng tại Indonesia. Điều này sẽ rất có lợi nếu lao động nước ngoài đến từ các nước phát triển trong lĩnh vực của họ.

  • Sự phát triển của một lĩnh vực trở nên nhanh hơn

Sự phát triển của một lĩnh vực công việc được hỗ trợ mạnh mẽ bởi nguồn nhân lực có trình độ và chuyên gia. Việc sử dụng lao động nước ngoài có kinh nghiệm trong một lĩnh vực sẽ là một phương tiện tốt để phát triển trong một lĩnh vực công việc. Và kinh nghiệm tốt này có thể được truyền lại cho người dân địa phương Indonesia.

  • Việc áp dụng công nghệ mới nhanh chóng

Việc áp dụng công nghệ sẽ dễ dàng thực hiện nếu có các chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Công nghệ từ các nước phát triển sẽ dễ dàng thực hiện được nếu được hỗ trợ bởi người có kinh nghiệm, đặc biệt là từ quốc gia sản xuất công nghệ.

  • Sự gia tăng đầu tư vào Indonesia

Với sự xuất hiện của lao động nước ngoài tại Indonesia, người ta ước tính rằng sẽ có sự gia tăng đầu tư vào Indonesia. Điều này cũng có được từ kết quả của việc tuyển dụng lao động nước ngoài.

  • Kích thích năng suất của lực lượng lao động địa phương

Cạnh tranh đối với lao động nước ngoài và lao động trong nước chắc chắn sẽ kích hoạt sự nhiệt tình của lao động địa phương tiếp tục thúc đẩy bản thân để tồn tại trong cạnh tranh.

Vì vậy, đó là một số tác động tích cực liên quan đến việc nhập cảnh của người lao động nước ngoài vào lãnh thổ của nhà nước Indonesia. Bên cạnh tác động tích cực, cũng có những tác động tiêu cực từ việc lao động nước ngoài vào Indonesia làm việc.

Tác động tiêu cực

Sự tồn tại của các quy định của chính phủ về việc sử dụng lao động nước ngoài thực sự đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong công chúng. Điều này là do tổ chức này xem xét các tác động tiêu cực có thể xảy ra do việc nhập cảnh của người lao động nước ngoài vào Indonesia, bao gồm các tác động sau:

  • Thu hẹp cơ hội việc làm cho lao động địa phương

Tác động tiêu cực của dòng lao động nước ngoài mà người ta cảm nhận rõ nhất là cơ hội việc làm trong nước bị thu hẹp. Điều này là do số lượng công nhân sẽ tăng lên. Nếu nó không được cân bằng với sự gia tăng của các doanh nghiệp trong nước, cơ hội việc làm sẽ ngày càng bị thu hẹp.

  • Là mối đe dọa đối với những người lao động địa phương không có nhiều kỹ năng hơn

Sự xuất hiện của lao động nước ngoài đến Indonesia là một mối đe dọa đối với lao động địa phương, đặc biệt là những người không có kỹ năng gì. Nếu không rèn giũa thì lao động trong nước sẽ không thể cạnh tranh được với lao động nước ngoài.

  • Tăng cơ hội thất nghiệp

Sự hiện diện của lao động nước ngoài khi không được cân bằng với việc bổ sung thêm việc làm sẽ chỉ dẫn đến tình trạng thất nghiệp nhiều. Như một giải pháp, việc bổ sung các công việc cũng phải được thực hiện.

Vì vậy, đó là một số tác động tiêu cực có thể phát sinh từ việc người lao động nhập cảnh vào Indonesia. Ngoài một số điểm nêu trên, có một số tác động khác có thể gây ra, cho dù chúng ta có nhận ra hay không. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin chúng tôi cung cấp là hữu ích.