Các ngành không khai thác: Định nghĩa, Mục đích, Ví dụ và Lợi ích cho Nền kinh tế

Hãy cùng tham khảo ngay bài viết Các ngành không khai thác: Định nghĩa, Mục đích, Ví dụ và Lợi ích cho Nền kinh tế
được cập nhật ngày 2022-01-10 11:44:03 để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé

Kinh tế là thứ rất quan trọng đối với mỗi hộ gia đình, có thể là hộ tiêu dùng, hộ sản xuất hay hộ gia đình nhà nước. Xét cho cùng, nền kinh tế là thứ có thể thúc đẩy tên tuổi và địa vị của một hộ gia đình. Đối với các hộ gia đình nhà nước, kinh tế là một điều rất quan trọng vì nó liên quan mật thiết đến khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân trong đó. Vì vậy, nền kinh tế của một quốc gia phải được xem xét cẩn thận và tìm kiếm sự tiến bộ. Bên cạnh việc liên quan đến việc đáp ứng nhu cầu, nền kinh tế còn ảnh hưởng đến vị thế của một quốc gia trong mắt các quốc gia khác.

Công nghiệp cho nền kinh tế

Theo thời gian, một quốc gia ngày càng tiến bộ trong lĩnh vực kinh tế. Các quốc gia đang có tiến bộ kinh tế đang trải qua những thay đổi trong cơ cấu của ngành hoặc sinh kế chính hỗ trợ nền kinh tế của đất nước. Một số giai đoạn của đất nước từ truyền thống nhất đến các nước phát triển như sau:

 1. Thời gian canh tác

Trong thời kỳ truyền thống nhất, người dân của một quốc gia làm nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu của họ. Vào thời điểm này, loài người vẫn đang sống di chuyển hay chúng ta thường gọi là những người du mục. Con người trồng trọt từ nơi này sang nơi khác để tạo ra những cây có ích. Sau khi vùng đất này kém màu mỡ, con người sẽ di chuyển đến nơi khác để lấy vùng đất có đặc điểm của đất màu mỡ, vân vân.

 1. Giờ nông nghiệp

Sau một thời gian sống du cư, loài người đã nghĩ đến việc định cư. Cả hai đều trồng trọt, nhưng nền nông nghiệp này thiên về canh tác đất và độ phì nhiêu của nó. Trong thời đại nông nghiệp này, con người không di chuyển xung quanh vì họ đã biết cách canh tác đất đai. Từ trước đến nay, ở nhiều nước, sinh kế chính của người dân là làm nông nghiệp.

 1. Thời kỳ Công nghiệp Hàng hóa và Dịch vụ

Các quốc gia phát triển hơn được đặc trưng bởi chuyển dịch nông nghiệp làm nguồn sinh kế và được thay thế bằng công nghiệp. Công nghiệp là hoạt động chế biến hàng hoá thô thành hàng hoá hoàn chỉnh. Công nghiệp có thể ở dạng công nghiệp hàng hóa cũng như công nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ. Một quốc gia phát triển hơn được đặc trưng nếu ngành công nghiệp tiên tiến hơn nằm trong lĩnh vực dịch vụ.

Đó là một số giai đoạn của bang khi nhìn từ sinh kế chính của nó. Indonesia hiện đang cải thiện chính mình và chuyển đổi từ một nước nông nghiệp sang một nước công nghiệp. Hơn nữa, ngành công nghiệp này được chia thành nhiều loại, một trong số đó là tùy theo nguồn nguyên liệu thô được đặt ở đâu. Dựa vào nơi tìm thấy nguyên liệu thô, các phân loại công nghiệp như sau:

 • Các ngành công nghiệp khai thác, cụ thể là các ngành công nghiệp mà nguyên liệu thô được lấy trực tiếp từ thiên nhiên xung quanh.
 • Các ngành công nghiệp không khai thác, cụ thể là các ngành công nghiệp có nguyên liệu thô được tìm thấy ở những nơi khác ngoài môi trường tự nhiên
 • Các ngành công nghiệp tạo điều kiện, cụ thể là các ngành có sản phẩm chính dưới dạng dịch vụ.

Đó là một số loại hình công nghiệp khi nhìn từ nơi nguyên liệu thô. Nhân dịp này, chúng ta sẽ thảo luận về một loại hình công nghiệp, đó là ngành công nghiệp không khai thác.

Định nghĩa ngành công nghiệp không khai thác

Công nghiệp không khai thác là ngành mà nguyên liệu chính nằm ở nơi khác, cả sản phẩm chế biến và nguyên liệu thô. Ngành công nghiệp không khai thác đã được phát triển rộng rãi, bao gồm cả ở Indonesia.

Ngành phi khai thác được chia thành hai dạng. Các hình thức công nghiệp phi khai thác bao gồm:

 • Công nghiệp tái sản xuất, cụ thể là các ngành mà nguyên liệu thô có thể được tái tạo (chẳng hạn như tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo) khi chúng cạn kiệt, đặc biệt là thông qua các hoạt động như trong ngành công nghiệp khai thác.
 • Ngành sản xuất là ngành chế biến nguyên liệu thô mà kết quả của ngành này vẫn được các ngành khác sử dụng.

Mục đích công nghiệp không khai thác

Ngành công nghiệp không khai thác có một số mục đích. Các mục tiêu của ngành phi khai thác như sau:

 • Cơ hội việc làm rộng mở
 • Tăng lợi nhuận
 • Cung cấp các lựa chọn thay thế khác nhau để đáp ứng nhu cầu của con người
 • Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác

Vì vậy, đó là một số mục tiêu của việc nắm giữ các ngành công nghiệp không khai thác trong một quốc gia. Ngành công nghiệp không khai thác không chỉ có lợi cho các nhà sản xuất mà còn cho các bên khác nhau.

Ví dụ về các ngành không khai thác

Công nghiệp phi khai thác là một ngành công nghiệp phổ biến ở một quốc gia, đặc biệt là Indonesia. Ngành công nghiệp không khai thác này là một ngành có số lượng lớn vì nó được người tiêu dùng trực tiếp và các nhà sản xuất khác cần. Một số ví dụ về các ngành không khai thác như sau:

 1. Ngành công nghiệp ván ép

Một ví dụ về ngành công nghiệp không khai thác là ngành công nghiệp ván ép. Công nghiệp ván ép là một ngành công nghiệp chế biến từ gỗ cây sau đó được xẻ thành gỗ. Kết quả từ ngành này có thể được sử dụng cho các ngành khác, chẳng hạn như sản xuất đồ nội thất.

 1. Công nghiệp kéo sợi bông

Công nghiệp kéo sợi bông là một ngành công nghiệp chế biến bông thành sợi, sản phẩm của ngành này sau đó trở thành nguyên liệu để sản xuất vải.

 1. Công nghiệp gia công kim loại

Ngành công nghiệp gia công kim loại này là một trong những loại hình công nghiệp không khai thác. Kết quả của ngành này được chế biến thành các mặt hàng gia dụng, v.v.

Đó là một số ví dụ về các ngành không khai thác xung quanh chúng ta. Ngoài 3 ngành trên, còn rất nhiều ví dụ khác.

[AdSsense-C]

Lợi ích của các ngành công nghiệp không khai thác đối với nhà nước

Ngành công nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho đất nước, trong đó có ngành công nghiệp không khai thác này. Ngành công nghiệp khai thác này mang lại nhiều lợi ích cho đất nước, bao gồm:

 1. Tăng ngoại hối của đất nước
 2. Phát huy tiềm năng của các doanh nhân trong nước
 3. Tăng lợi nhuận của đất nước
 4. Cơ hội việc làm rộng mở
 5. Giảm số lượng người thất nghiệp

Vì vậy, đó là một số lợi ích của các ngành công nghiệp không khai thác đối với đất nước. Những lợi ích nêu trên chỉ là một phần nhỏ, vẫn còn rất nhiều lợi ích mà các ngành công nghiệp phi khai thác có thể tạo ra cho đất nước này. Đó là thông tin về ngành không khai thác, tôi hy vọng nó hữu ích.

Bài viết Các ngành không khai thác: Định nghĩa, Mục đích, Ví dụ và Lợi ích cho Nền kinh tế
được chia sẻ bởi Thommatngaymua.com vào 2022-01-10 11:44:03