Các yếu tố cơ cấu: Định nghĩa và Phạm vi di chuyển dân số

Trong nghiên cứu địa lý xã hội, các vấn đề thường được nghiên cứu là gia tăng dân số và dịch chuyển liên quan đến các tác động xã hội phát sinh từ các hoạt động này trong một khu vực. Như vậy, trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, một cuộc tổng điều tra dân số là rất cần thiết vì sự di chuyển hay di chuyển của dân số trong thời đại hiện nay là rất mạnh mẽ và nhanh chóng.

Sự di chuyển dân cư này thường được gọi là di cư, tức là sự di chuyển của người dân từ một khu vực có mật độ dân số dày đặc đến một khu vực khác có dân số rất ít, hoặc thậm chí là không có người ở. Một vấn đề khác thường được quan sát là các yếu tố thúc đẩy tại sao một số cư dân di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Sự định nghĩa

Trong sự dịch chuyển dân số, có nhiều yếu tố thúc đẩy khác nhau. Một trong những yếu tố thúc đẩy là yếu tố cấu trúc. Theo Soekanto (2007), các yếu tố cấu trúc là tổng số tương đối các địa vị xã hội cao trong một xã hội có thể có và phải được lấp đầy cũng như sự dễ dàng đạt được của một cá nhân nhất định. Địa vị xã hội cao này có thể được hiểu là một quá trình thay đổi địa vị xã hội của một người trước đây không có việc làm và sau đó chuyển thành một người có công việc và được tôn trọng trong xã hội.

Yếu tố cấu trúc bao phủ

Các yếu tố cấu trúc nhấn mạnh tính sẵn có của các cơ hội việc làm chịu ảnh hưởng của một số yếu tố khác có liên quan lẫn nhau. Những yếu tố này bao gồm cơ cấu công việc, sự khác biệt về mức sinh và nền kinh tế. Cụ thể, phần sau sẽ giải thích từng yếu tố sau:

  • Cơ cấu công việc

Yếu tố này được nhìn thấy rất rõ ràng trong xã hội công nghiệp, cụ thể là một hệ thống xã hội dựa vào sinh kế của mình trong lĩnh vực công nghiệp, cho dù làm việc trong các công ty, nhà máy hay tự sản xuất nguyên liệu thành phẩm với sự trợ giúp của các công cụ điện hoặc máy móc. Trong các xã hội công nghiệp, những thay đổi trong cơ cấu công việc có xu hướng rất cao so với các xã hội nông nghiệp, cụ thể là những người sống dựa vào sinh kế chính là nông nghiệp, lương thực hoặc nguyên liệu thô. Trong một xã hội công nghiệp, yếu tố cấu trúc này được biểu thị bằng việc mở rộng cơ hội việc làm từ cấp trung bình đến cấp cao nhất, và các động lực diễn ra rất năng động và diễn ra nhanh chóng.

  • Sự khác biệt về mức sinh

Sự khác biệt về tỷ lệ sinh cho thấy mức độ gia tăng dân số ở một nơi có tác động đến mức độ phù hợp của việc làm hiện có. Khi nhìn từ địa vị xã hội của họ, những người sống ở các tầng lớp thấp hơn có tỷ lệ sinh cao và thường họ sống ở các vùng nông thôn, hoặc ở cấp độ thành thị và kelurahan. Điều này là do sinh kế của họ vẫn dựa vào lĩnh vực nông nghiệp, do đó, việc làm sẵn có đang canh tác trên một diện tích đất rất lớn.

Như vậy, diện tích đất rộng lớn này được bù đắp bởi tỷ lệ sinh cao nhằm tạo thêm lao động trong một gia đình nhằm canh tác trên diện tích đất hiện có. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của hệ thống cộng đồng từ nông nghiệp sang công nghiệp, nguồn đất hiện có ngày càng cạn kiệt và gây ra sự mất cân bằng giữa tỷ lệ sinh cao và mức độ sẵn có của các cơ hội việc làm, gây ra đô thị hóa, một trong những tác nhân gây ra trong đó đang tìm kiếm nhiều việc làm hơn. Tốt ở các khu vực thành thị.

  • Kinh tế

Cơ cấu xã hội vẫn dựa vào nông nghiệp và nguyên liệu thô cho nền kinh tế chỉ giới hạn ở cấp độ xã hội từ thấp đến trung bình. Do đó, tính dịch chuyển xã hội diễn ra có xu hướng thấp vì vẫn còn một diện tích đất lớn có thể phát triển và có thể hỗ trợ nền kinh tế của họ. Mặt khác, nếu diện tích đất không còn đủ cho nền kinh tế, thì cấu trúc cộng đồng từ tầng lớp thấp đến trung lưu sẽ di cư hoặc đô thị hóa do các yếu tố cấu trúc.

Ví dụ, yếu tố cơ cấu này là do sự mất cân đối giữa số lượng cơ hội việc làm có sẵn với số lượng người xin việc hoặc tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đại học chưa được hấp thụ hết. Điều này có thể do nhiều lý do khác nhau liên quan đến các chính sách của chính phủ trong việc cải thiện phúc lợi của người dân bằng cách cân bằng các cơ hội việc làm trong toàn khu vực. Ngoài ra, mức độ hấp thụ của số lượng người xin việc còn được quyết định bởi sự sẵn có của các vị trí việc làm phù hợp với khả năng và kỹ năng của người xin việc.

Cho đến nay, ở Indonesia, đảo Java vẫn là một khu vực có nhiều cơ hội việc làm hơn nhiều so với các khu vực khác. Tuy nhiên, từ năm này qua năm khác, chính quyền trung ương đã cố gắng cân bằng các cơ hội việc làm ở các khu vực khác và thực hiện các chương trình di cư để khắc phục những vấn đề xã hội này.

Cùng với sự phát triển và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ và thông tin, yếu tố cơ cấu này ngày càng thể hiện rõ khi có sự thay đổi mô hình của những người dựa vào đất nông nghiệp hoặc nông nghiệp làm sinh kế chính, ví dụ như ở các vùng nông thôn, chuyển sang mô hình xã hội công nghiệp. Các tác động khác nhau phát sinh từ các yếu tố cấu trúc này ngày càng được biểu hiện rõ ràng hơn về bất bình đẳng xã hội và các căn bệnh xã hội đang lan rộng trong các cộng đồng đô thị hoặc những người sống trong môi trường công nghiệp. Vì vậy, vai trò của chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội phải có sức mạnh tổng hợp và bền vững trong việc khắc phục những sai lệch của các vấn đề xã hội hoặc tệ nạn xã hội do các yếu tố cơ cấu ảnh hưởng đến dịch chuyển dân số gây ra.

Do đó, các yếu tố cấu trúc có thể nảy sinh hoặc xảy ra trong hệ thống xã hội nông nghiệp chuyển sang hệ thống xã hội công nghiệp. Điều này là do diện tích đất nông nghiệp vốn là nguồn gốc của nền kinh tế ngày càng thu hẹp và được thay thế bằng sự mở rộng của các nhà máy đòi hỏi nhiều nhân lực. Ngoài ra, hệ thống xã hội công nghiệp cũng làm thay đổi địa vị xã hội vốn được tổ chức tốt từ trước đến nay, với một hệ thống xã hội đề cao quyền sở hữu tư nhân và các chức vụ hoặc địa vị được tôn trọng.