Cách mạng công nghiệp là gì?

Cách mạng Công nghiệp bắt đầu ở Anh vào nửa sau của thế kỷ 18, với sự khởi đầu của cơ giới hóa và việc phát hiện ra các nguồn năng lượng cần thiết cho công nghiệp như hơi nước.

Cuộc cách mạng này đã tạo ra sự thay đổi to lớn và căn bản trong cơ cấu sản xuất và nền kinh tế đất nước. Cuộc cách mạng, bắt đầu đầu tiên ở Anh, sau đó lan sang Bắc Âu và Bắc Mỹ. Cuộc cách mạng bắt đầu từ ngành công nghiệp gang thép và ngành dệt may, lần lượt lan rộng ra tất cả các lĩnh vực.

Trong khi máy móc và phương tiện chạy bằng hơi nước (tàu thủy, xe lửa) là một trong những nguyên nhân ban đầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp , thì sau này những phương tiện và máy móc này đã được thay thế bằng những chiếc chạy bằng điện và xăng.

Cách mạng Công nghiệp là do sự gia tăng nhanh chóng của dân số châu Âu, chủ nghĩa thực dân, động cơ hơi nước được sản xuất với tiến bộ công nghệ, sự phát triển của tinh thần kinh doanh và luật thương mại, sự gia tăng đầu tư công nghiệp, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, các quyền kinh tế và thương mại và đảm bảo sở hữu tư nhân.

KẾT QUẢ CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP

Cuộc Cách mạng Công nghiệp đã tạo ra những kết quả ảnh hưởng sâu sắc không chỉ đến cơ cấu kinh tế thương mại mà còn đến tất cả các lĩnh vực của đời sống con người và tạo ra sự thay đổi hoàn toàn.

Những kết quả này

  • Tăng trưởng dân số ở các thành phố
  • Sự xuất hiện của giai cấp công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội
  • Sự lan rộng của chủ nghĩa thực dân
  • Vấn đề môi trường
  • Tăng tốc phát triển khoa học và kỹ thuật
  • Tăng phúc lợi chung
  • Kéo dài tuổi thọ con người

Nó được thu thập dưới dạng các đề mục chính. Mỗi kết quả này có mối quan hệ với nhau.

Do việc mở các nhà máy ở các thành phố với kinh nghiệm của cuộc cách mạng này, đã trải qua cuộc di cư dữ dội từ nông thôn ra thành phố, trong khi dân số thành phố tăng nhanh, đất đai ở nông thôn bị bỏ hoang. Khi số lượng người dân tăng lên ở các thành phố, số lượng công nhân bắt đầu vượt quá nhu cầu và các điều kiện làm việc và điều kiện sống bắt đầu trở nên khó khăn. Lao động trẻ em bắt đầu được tuyển dụng vào những công việc khó khăn. Kết quả của những tình huống tiêu cực này, cuộc đấu tranh của công nhân nổi lên và các phong trào như chủ nghĩa cộng sản – chủ nghĩa xã hội nổi lên.

Mặt khác, quá trình công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng khiến diện tích nông nghiệp và rừng bị tàn phá nhanh chóng và ô nhiễm không khí.

Do sự phát triển và đổi mới công nghệ ở các nước phương Tây, khoảng cách phát triển giữa họ với các nước ngày càng mở rộng, và những nước chưa diễn ra cuộc cách mạng đã trở thành thuộc địa.

4 mặt hàng đầu tiên này nằm trong số những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp.

TÁC DỤNG TÍCH CỰC CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP

Cuộc Cách mạng Công nghiệp dẫn đến sự gia tăng phúc lợi chung của người dân. Trong khi các căn bệnh chết người như sốt rét, dịch hạch và sốt đã được loại bỏ nhờ cuộc cách mạng, cũng có ảnh hưởng tích cực đến lĩnh vực y tế, tuổi thọ của con người bắt đầu tăng dần lên cùng với sự cải thiện của điều kiện sống trong dài hạn.

Một kết quả tích cực khác của cuộc cách mạng là sự tăng tốc của các bước phát triển khoa học kỹ thuật. Phát triển kinh tế và làm giàu vừa trở thành nguyên nhân vừa là kết quả của sự phát triển khoa học. Khi những phát triển này cho phép người dân làm giàu, nhiều nguồn lực hơn bắt đầu được phân bổ cho sự gia tăng của các phát triển khoa học. Điều này giải thích lý do tại sao có rất nhiều phát minh khoa học trong thế kỷ 19.

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP THỨ HAI, THỨ BA VÀ THỨ TƯ

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là thời kỳ bao trùm giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, trong đó ngành thép và dệt may đi đầu, sử dụng than và máy hơi nước.

Vào thế kỷ 19, ngay sau cuộc cách mạng đầu tiên này, động cơ hơi nước đã được thay thế bằng các sản phẩm làm việc bằng điện, dầu và khí đốt tự nhiên. Trong thời kỳ thứ hai, bắt đầu với việc phát hiện ra các loại nhiên liệu này, các phương tiện giao thông như ô tô và máy bay đã được phát minh. Nhờ những diễn biến này, sự phát triển của kinh tế và công nghiệp được đẩy mạnh và thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã diễn ra.

Từ đầu những năm 1960, máy tính dần bắt đầu được đưa vào cuộc sống của con người và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã tạo ra môi trường thích hợp cho việc thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba.

Thời kỳ được mô tả là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang được trải qua ngày nay. Những phát minh mới sẽ thay đổi hoàn toàn cấu trúc của 3 cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên như trí tuệ nhân tạo, máy in 3D, công nghệ robot, internet, ô tô không người lái cho phép cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra. Thời kỳ chúng ta đang ở được định nghĩa là Công nghiệp 4.0 .