Dòng sông phù du: Định nghĩa, Đặc điểm và Quá trình Xuất hiện

Sông ngòi là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên trên Trái đất. Chúng ta cần biết rằng có nhiều loại sông. Các loại sông này được xác định dựa trên hướng của dòng chảy (sông dựa trên hình thái dòng chảy) và cả nguồn gốc của nguồn nước. Một loại sông là sông Phù du. Sông Ephemeral là con sông chỉ chứa đầy nước vào mùa mưa. Nói cách khác, sông Ephemeral là một con sông có nguồn nước từ nước mưa. Con sông phù du này thực sự gần giống như con sông phân đoạn. Nhưng điều phân biệt hai là con sông phù du này không có nhiều nước. Bằng cách phân nhóm, các con sông phù du được phân nhóm dựa trên cường độ lưu lượng nước của sông. Ngoài việc chỉ chảy trong mùa mưa, con sông phù du này còn chảy ngay sau khi trời mưa.

Đặc điểm của sông Ephemeral

Sông phù du là một trong những con sông được phân loại dựa trên cường độ dòng chảy của chúng. Sông Ephemeral là con sông chỉ chảy trong mùa mưa và một thời gian sau mưa. Đối với các đặc điểm của sông phù du, trong số những đặc điểm khác, như sau:

  • Chỉ chảy trong mùa mưa và ít lâu sau khi trời mưa

Điểm nổi bật nhất của con sông phù du là dòng chảy của con sông này sẽ chỉ được bồi lấp trong mùa mưa và cũng chỉ ít lâu sau khi trời mưa. Như vậy có thể nói con sông phù du là con sông chảy mãi không hết. Điều này cũng chỉ ra rằng nước sông phù du không phải là nguồn nước đáng tin cậy đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của con người, nhất là khi bước vào mùa khô không mưa.

  • Nguồn nước lấy từ nước mưa

Ở trên người ta đã giải thích rằng sông phù du là sông mà dòng nước sẽ xuất hiện khi trời mưa hoặc ngay sau khi trời mưa. Như vậy cũng có thể nói rằng nguồn nước từ con sông phù du này đến từ nước mưa chứ không phải nước khác. Vì bắt nguồn từ nước mưa nên sông này được gọi là sông tự nhiên. Lưu lượng nước ở sông này cũng khác nhau, tùy thuộc vào cường độ của mưa. Nếu mưa to và kéo dài thì nước cũng chảy nhiều. Tuy nhiên, nếu cường độ mưa rơi chỉ ở mức bình thường và không kéo dài thì nước chảy cũng ít thôi. Ngay cả khi cường độ của trận mưa này chỉ là một chút, nước có thể không chảy trên sông này.

  • Dòng sông quanh năm không chảy.

Đặc điểm nổi bật nhất của dòng sông phù du quả thực chỉ có dòng nước chảy ra từ nước mưa. Như vậy, sông này không phải là sông chảy quanh năm. Con sông này chỉ chảy vào mùa mưa, hoặc sau những trận mưa lớn. Nước sông phù du không thể dựa vào như một nguồn tưới tiêu. Điều này là do các cánh đồng lúa sẽ cần nước sông trong mùa khô, và trong mùa khô, con sông phù du không chảy.

Vì vậy, đó là một số điểm đặc trưng cho dòng sông phù du. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của sông phù du là dòng nước chỉ đổ theo chu kỳ, cụ thể là vào mùa mưa hoặc ngay sau khi trời mưa. Đợt mưa này thường to và có cường độ cao.

Quá trình của Dòng sông Phù du

Sông phù du là sông chảy trong mùa mưa hoặc sau khi trời mưa. Sự hình thành của dòng sông này có thể là do những điều không hoàn toàn cố ý. Điều này là do không có nước luôn chảy quanh năm. Quá trình hình thành một dòng sông nói chung thực tế trải qua một số giai đoạn, đó là:

  • Sự hiện diện của nước trên bề mặt Trái đất

Sự xuất hiện của dòng sông lần đầu tiên bắt đầu do sự hiện diện của nước trên bề mặt Trái đất. Điều này không thể tách rời với bản chất tự nhiên của dòng sông là nơi nước chảy trên bề mặt Trái đất hay vỏ trái đất. Bản thân sông là nơi tập trung nước trên bề mặt Trái đất.

  • Nước chảy xuống nơi thấp hơn

Nước trên bề mặt trái đất tụ lại sau đó chảy xuống một nơi thấp hơn cho đến cuối cùng sẽ kết thúc ở các biển khác nhau, nhiều hồ hoặc đầm lầy khác nhau. Nước chảy xuống nơi thấp hơn sẽ tự động tạo thành một con đường, cụ thể là con đường mà nước tự đi qua.

  • Sự xuất hiện của xói mòn và như vậy ở khu vực đầu nguồn

Bởi vì nó được đi qua liên tục, con đường này sẽ dần dần mở rộng và sâu hơn do nhiều thứ khác nhau như xói mòn, … và do đó nó tạo thành một lưu vực lớn, cụ thể là một con sông.

Đó là quá trình hình thành các dòng sông nói chung. Tuy nhiên, đối với sông phù du thì hơi khác vì không có nước chảy quanh năm nên có lưu vực trước rồi mới tích nước vào mùa mưa hoặc sau khi mưa xuống.

Đó là lời giải thích mà chúng ta có thể đưa ra về dòng sông phù du cũng như các đặc điểm và quá trình của nó. Có thể nó hữu ích cho tất cả chúng ta.