Hệ thống thông tin địa lý: Loại – Lợi ích – Mục đích – Nguồn dữ liệu

Hãy cùng tham khảo ngay bài viết Hệ thống thông tin địa lý: Loại – Lợi ích – Mục đích – Nguồn dữ liệu
được cập nhật ngày 2022-01-09 01:36:14 để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé

Thông tin địa lý là dữ liệu được đặt trong bối cảnh không gian và thời gian. Bản thân Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) hay Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) là một hệ thống dựa trên máy tính thường được sử dụng để lưu trữ, thao tác và phân tích thông tin địa lý.

Trước khi có Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) này, một số thông tin về bề mặt trái đất đã được trình bày trong các bản đồ được tạo thủ công. Sự hiện diện của GIS có thể xử lý các thành phần của bản đồ trong máy tính, sau đó kết quả là bản đồ số.

GIS có thể kết hợp nhiều loại dữ liệu khác nhau tại một điểm nhất định trên trái đất, kết nối chúng, phân tích và lập bản đồ kết quả. Dữ liệu do hệ thống này xử lý là dữ liệu không gian, cụ thể là dữ liệu định hướng địa lý. Ngoài ra, nó còn là một vị trí có tọa độ nhất định.

Đây là cơ sở tham khảo cho việc phân tích và lập bản đồ kết quả. Do đó, ứng dụng GIS này có thể trả lời một số câu hỏi về địa lý của trái đất như vị trí, điều kiện, mô hình, mô hình và xu hướng. Khả năng này là điểm phân biệt Hệ thống thông tin địa lý (GIS) với các hệ thống thông tin khác.

Bản thân GIS đã được giới thiệu ở Indonesia vào năm 1972 với tên gọi Ngân hàng dữ liệu để phát triển. Sự xuất hiện của thuật ngữ Hệ thống thông tin địa lý hoặc Hệ thống thông tin địa lý chính nó sau khi được kích hoạt bởi Đại hội đồng từ Liên minh địa lý quốc tế tại Ottawa, Canada vào năm 1967.

Ban đầu, hệ thống này là một sáng kiến ​​để đánh giá khả năng đất đai ở vùng nông thôn Canada. Bí quyết là lập bản đồ một số thông tin như đất đai, thiên nhiên, du lịch, nông nghiệp, gia cầm, tỷ lệ 1: 250.000.

Các loại dữ liệu của hệ thống thông tin địa lý

Có ít nhất 4 loại dữ liệu được biết đến trong Hệ thống thông tin địa lý, đó là:

 • Dữ liệu không gian

Dữ liệu này đại diện và / hoặc xác định vị trí không gian (vị trí địa lý) của một hiện tượng. Ví dụ về dữ liệu không gian như vị trí của một vùng đất, thông tin vĩ độ và kinh độ, đảo, nguồn dầu, rừng, nguồn khí tự nhiên, núi và những thứ khác. Dữ liệu không gian này có thể được sử dụng để xác định vị trí, ví dụ: Mã Bưu điện.

 • Thuộc tính ngày

Dữ liệu thuộc tính là dữ liệu mô tả các khía cạnh của hiện tượng dưới dạng mô tả hoặc giải thích chi tiết. Dữ liệu này được biểu diễn dưới dạng từ, số và bảng. Dữ liệu thuộc tính có thể được tìm thấy trong dữ liệu mật độ dân số, dữ liệu diện tích, loại đất, dữ liệu nhân khẩu học, v.v.

 • Véc tơ dữ liệu

Dữ liệu vectơ là dữ liệu được biểu thị dưới dạng khảm ở dạng điểm, đường (cung / đường), đa giác, là các vùng được giới hạn bởi các đường bắt đầu và kết thúc tại cùng một điểm và các nút, là giao điểm giữa hai các dòng. Việc sử dụng dữ liệu vectơ này là để phân tích độ chính xác của vị trí trong một khu vực hoặc để xác định mối quan hệ không gian của một số đối tượng địa lý.

 • Data Raster

Dữ liệu raster hay còn được gọi là ô lưới là dữ liệu được tạo ra từ các hệ thống viễn thám. Trong dữ liệu raster, các đối tượng địa lý được biểu diễn dưới dạng cấu trúc ô lưới được gọi là pixel (yếu tố hình ảnh). Độ phân giải của dữ liệu raster phụ thuộc vào kích thước pixel. Nói cách khác, độ phân giải mô tả kích thước thực tế trên bề mặt trái đất được thể hiện bằng mỗi pixel trong hình ảnh.

Lợi ích của việc sử dụng GIS

Lợi ích chung của việc sử dụng Hệ thống Thông tin Địa lý này là nó có thể giúp chúng ta dễ dàng nhìn thấy các hiện tượng trái đất với góc nhìn tốt hơn, xử lý dữ liệu nhanh hơn và nhận được kết quả phân tích chính xác hơn.

GIS có thể liên kết dữ liệu không gian như vị trí địa lý và thiên văn với dữ liệu phi không gian để người sử dụng hệ thống này có thể tạo bản đồ và phân tích thông tin theo nhiều cách và phương pháp khác nhau. Bằng cách sử dụng GIS, nơi dữ liệu được lưu trữ ở dạng kỹ thuật số, dữ liệu này có thể được lưu trữ với mật độ dày hơn so với dạng in, dạng bảng hoặc các dạng khác để giảm chi phí sản xuất và tăng tốc độ xử lý.

Có ít nhất 2 lợi ích khi sử dụng Hệ thống Thông tin Địa lý này, đó là:

 • Phân tích Sự gần gũi

Phân tích Sự gần gũi Đây là một phân tích địa lý dựa trên khoảng cách và lớp. Với phân tích này, chúng ta có thể thấy một khoảng cách nhất định của một vị trí để xác định mối quan hệ chặt chẽ giữa các thuộc tính của các bộ phận hiện có.

 • Phân tích Lớp phủ

Phân tích Lớp phủ là quá trình tích hợp dữ liệu từ các lớp khác nhau. Để phân tích một tình huống, cần nhiều hơn một lớp khác nhau và được sắp xếp vật lý để có thể phân tích trực quan.

Mục đích của việc sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS)

 1. Trong phạm vi cá nhân: GIS rất hiệu quả trong việc hỗ trợ quá trình hình thành, phát triển hoặc cải thiện bản đồ tinh thần thuộc sở hữu của tất cả những người sát cánh với thế giới thực.
 2. Trong phạm vi giáo dục: GIS được sử dụng hiệu quả như một công cụ chính trong nỗ lực nâng cao hiểu biết, hiểu biết và học hỏi về ý tưởng hoặc khái niệm về vị trí, không gian, dân số và các thông tin địa lý khác.
 3. Về phạm vi nghiên cứu: GIS có thể cung cấp một bức tranh đầy đủ và chính xác về một vấn đề thực tế liên quan đến dữ liệu không gian trên bề mặt trái đất. Ngoài ra, GIS còn có khả năng trực quan hóa dữ liệu không gian rất tốt. Điều này giúp dễ dàng sửa đổi màu sắc, hình dạng và kích thước của các ký hiệu cần thiết để mô tả các yếu tố của bề mặt trái đất. Người dùng cũng có thể giải thích dữ liệu thu được thông qua GIS theo cách thủ công.

Nguồn dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Các nguồn dữ liệu từ GIS có thể được lấy từ:

 • Dữ liệu thực địa, trong đó dữ liệu này được thu thập trực tiếp bằng cách thực hiện các quan sát hoặc quan sát tại hiện trường bằng cách đo đạc và tính toán nó.
 • Dữ liệu bản đồ như vị trí địa lý của Indonesia, dữ liệu này được lấy từ thông tin in trên bản đồ / phim.
 • Dữ liệu viễn thám là dữ liệu quan trắc từ ảnh vệ tinh hoặc ảnh hàng không.

Như vậy việc giải thích Hệ thống thông tin địa lý. Hy vọng nó là hữu ích.

Bài viết Hệ thống thông tin địa lý: Loại – Lợi ích – Mục đích – Nguồn dữ liệu
được chia sẻ bởi Thommatngaymua.com vào 2022-01-09 01:36:14