Thang số: Định nghĩa – Hàm – Cách tính

Hãy cùng tham khảo ngay bài viết Thang số: Định nghĩa – Hàm – Cách tính
được cập nhật ngày 2022-01-09 20:17:03 để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé

Trong các loại bản đồ khác, khi xác định khoảng cách giữa hai thành phố hoặc hai vị trí trên bản đồ, tỷ lệ bản đồ rất hữu ích trong việc biết được sự khác biệt về khoảng cách giữa hai thành phố hoặc vị trí trong thực tế. Hơn nữa, thành phần bản đồ được chia thành nhiều thứ, trong đó có tỷ lệ bản đồ, đây là thành phần bản đồ rất quan trọng để biết được sự so sánh giữa khoảng cách trên bản đồ và khoảng cách thực tế trên bề mặt trái đất, đất liền và biển. Trong quá trình phát triển của nó, tỷ lệ bản đồ bao gồm ba loại tỷ lệ, một trong số đó là tỷ lệ số. Đặc biệt ở Indonesia, các thước đo khoảng cách được công bố ngầm trên thang số sử dụng cm, mét hoặc km.

Tỷ lệ phân số hay thường được gọi là tỷ lệ số hoặc tỷ lệ số là một tỷ lệ được thể hiện dưới dạng so sánh các con số trên bản đồ. Tỷ lệ này hiển thị số lượng so sánh trên bản đồ với khoảng cách thực tế tại vị trí bao gồm một loạt các số từ các số 1, 2, 3, v.v.

Chức năng thang số

Atlas, bản đồ và quả địa cầu có chức năng xem vị trí địa lý của một quốc gia. Trong khi các chức năng tỷ lệ số bao gồm việc giúp người đọc bản đồ dễ dàng tính toán và ước tính độ phóng đại trong tình hình thực tế. Do đó, người đọc bản đồ, dù là bản đồ viết hay bản đồ thông thường và bản đồ kỹ thuật số, có thể xác định khoảng cách di chuyển tại vị trí thực tế và tính đến thời gian di chuyển và tốc độ mà người đọc bản đồ muốn.

Có một số điều cần phải nhớ rằng tỷ lệ được tạo ra càng lớn, diện mạo của một khu vực hoặc vị trí được mô tả càng nhỏ. Và ngược lại, tỷ lệ được tạo ra càng nhỏ, thì diện tích hoặc vị trí trên bề mặt trái đất được mô tả trên bản đồ càng rộng. Như một ví dụ sau đây có thể được hiển thị:

Tỷ lệ 1: 50.000 sẽ lớn hơn tỷ lệ 1: 100.000 và tỷ lệ 1: 250.000 sẽ nhỏ hơn tỷ lệ 1: 50.000.

Cách tính thang số

Ứng dụng tính toán thang số có thể được giải thích như sau. Trên một bản đồ có ghi rằng tỷ lệ của bản đồ là 1: 100.000. Như vậy, mỗi đơn vị độ dài trên bản đồ đại diện cho khoảng cách thực tế trên bề mặt trái đất hoặc vị trí thực tế gấp 100.000 lần đơn vị độ dài trên bản đồ. Nếu đơn vị đo chiều dài được biểu thị bằng cm (cm), có nghĩa là cứ 1 cm khoảng cách trên bản đồ thể hiện khoảng cách 100.000 cm trên bề mặt trái đất. Để biết thêm chi tiết, các phép tính với thang số có thể sử dụng công thức sau:

Tỷ lệ bản đồ giống như Khoảng cách trên bản đồ / Khoảng cách thực tế trên mặt đất, ví dụ:

Bản đồ cho biết khoảng cách từ thành phố A đến thành phố B là 5 cm. Nếu khoảng cách thực tế giữa hai thành phố là 150 km. Có thể sử dụng tỷ lệ bản đồ nào?

Câu trả lời:

Tỷ lệ = Khoảng cách trên bản đồ / Khoảng cách thực tế trên mặt đất

= 5 cm / 150 km = 5 cm / 15.000.000 cm

= 1 / 3.000.000

= 1: 3.000.000

Vì vậy, làm thế nào một người đọc bản đồ có thể xác định khoảng cách thực tế trên thực địa nếu tỷ lệ của bản đồ được biết? Ví dụ, trên bản đồ, tỷ lệ được sử dụng là 1: 1.000.000. Nếu khoảng cách giữa thành phố A và thành phố B trên bản đồ là 10 cm. Khoảng cách thực tế giữa hai thành phố là bao nhiêu?

Câu trả lời:

Từ công thức tỷ lệ bản đồ = Khoảng cách trên bản đồ / Khoảng cách thực tế trên thực địa có thể được lập một phương trình Khoảng cách thực tế trên thực địa = Khoảng cách trên bản đồ / tỷ lệ bản đồ, sau đó

Khoảng cách thực tế = 10 cm / (1: 1.000.000)

= 10 cm: (1: 1.000.000)

= 10 cm: 1 / 1.000.000

= 10 cm x 1.000.000 / 1

= 10 cm x 1.000.000

= 10.000.000 cm

= 100 km

Vậy khoảng cách thực tế trên mặt đất giữa thị trấn A và thị trấn B là 100 km.

Hơn nữa, tỷ lệ số cũng có thể được chuyển đổi thành hai tỷ lệ bản đồ khác, đó là tỷ lệ inch và tỷ lệ đường hoặc tỷ lệ đồ họa. Cách chuyển một thang số thành hai thang như sau:

1. Chuyển đổi thang số thành tỉ lệ inch

Ví dụ, tỷ lệ của một số là 1: 500.000 và người ta yêu cầu chuyển nó sang tỷ lệ inch.

Lưu ý rằng:

  • 1 dặm bằng 63.360 inch
  • 1 inch bằng 1 / 63.360 dặm
  • 1 inch bằng 2,54 cm = 0,0254 m
  • 1 mét bằng 39,37 inch
  • 1 km bằng 0,62137 dặm

Vì vậy, tỷ lệ 1: 500.000 có nghĩa là cứ 1 inch = 500.000 inch trên sân. 500 inch chuyển đổi thành dặm trở thành 500.000 / 63.360 = 8 dặm. Vì vậy, tỷ lệ inch là 1: 8.

2. Chuyển đổi tỷ lệ số thành tỷ lệ đường hoặc đồ họa

Ví dụ, trên một bản đồ được viết với tỷ lệ 1: 300.000, được yêu cầu chuyển đổi thành tỷ lệ đường hoặc đồ họa.

Trả lời: tỷ lệ 1: 300.000 nghĩa là 1 phần trên bản đồ thể hiện 300.000 phần trên thực địa. Nếu nó được quy thành cm thì 1 cm trên bản đồ = 300.000 cm trên mặt đất. Nếu làm theo tỷ lệ đường hoặc đồ họa, mỗi cm hoặc trong một hộp có giá trị 300.000 cm hoặc 3 km.

Nếu bản đồ không được trang bị tỷ lệ bản đồ, người đọc bản đồ có thể xác định tỷ lệ số chỉ bằng cách dựa vào khoảng cách thực tế trên mặt đất và khoảng cách trên bản đồ. Ví dụ, khoảng cách thực tế giữa thành phố X và thành phố Y là 20 km (hoặc 2.000.000 cm). Trong khi trên bản đồ khoảng cách giữa hai thành phố là 50 cm. Vì vậy, cách tính thang số như sau:

Tỷ lệ bản đồ = 2.000.000 / 50 = 40.000

= 1: 40.000

Vì vậy, khi lập thành phần bản đồ, một trong số đó là tỷ lệ, người lập bản đồ có thể lập tỷ lệ số cùng với tỷ lệ vạch để tính toán chính xác và phù hợp cho người đọc bản đồ trong việc đo khoảng cách thực tế trên thực địa bằng cách sử dụng khoảng cách trên bản đồ. Ngoài ra, những người đọc bản đồ không quen thuộc với tỷ lệ thanh hoặc đường có thể đọc tỷ lệ bản đồ dễ dàng hơn trong việc ước tính điểm đến của họ. Ngoài ra, tỷ lệ số được sử dụng phổ biến hơn trong các thành phần bản đồ vì chúng dễ hiểu.

Bài viết Thang số: Định nghĩa – Hàm – Cách tính
được chia sẻ bởi Thommatngaymua.com vào 2022-01-09 20:17:03