Thị trường tự do là gì?

Mặc dù thị trường tự do là một thuật ngữ tài chính, nó đề cập đến một hệ thống dựa trên mối quan hệ cung và cầu.

Theo định nghĩa đơn giản nhất, thị trường tự do là thị trường trong đó giá cả của sản phẩm được xác định theo thỏa thuận giữa người mua và người bán; Có điều kiện cạnh tranh hoàn hảo trên thị trường tự do.

Thị trường tự do là gì?

Nói một cách đơn giản, thị trường tự do là thị trường trong đó giá cả của các sản phẩm trên thị trường được xác định bởi sự thỏa thuận giữa người mua và người bán, tức là nó hoạt động dựa trên quan hệ cung – cầu và không bị can thiệp bởi nhà nước, hoặc chịu sự can thiệp tối thiểu. Nói cách khác, thị trường tự do; Nó có thể được định nghĩa là thị trường mà các giao dịch như mua, bán và xác định giá diễn ra trong một môi trường cạnh tranh tự do nhất có thể.

Trong những môi trường mà giá cả được xác định là kết quả của một quy trình chính thức, độc quyền thường không xảy ra, vì sẽ luôn có một môi trường cạnh tranh trên các thị trường như vậy, diễn ra ngoài tỷ giá hối đoái chính thức. Đối với một nền kinh tế thị trường tự do lành mạnh, điều cực kỳ quan trọng là cơ chế giá cả phải hoạt động tốt.

Thị trường tự do và sự can thiệp của chính phủ

Mặc dù thị trường tự do thường được định nghĩa là thị trường không có sự can thiệp của nhà nước, nhưng thị trường có thể nói là hoàn toàn tự do và nhà nước không đưa ra bất kỳ quy định nào là rất hiếm.

Sự xuất hiện của các tình huống có thể gây hại cho thị trường, chẳng hạn như gian lận, xảy ra các cuộc khủng hoảng kinh tế quy mô lớn trong đó thất nghiệp gia tăng đáng kể, có thể được lấy làm ví dụ về các tình huống mà nhà nước có thể can thiệp và can thiệp vào thị trường. Trên thực tế, có thể nói rằng nhiệm vụ của nhà nước trong thị trường tự do là đảm bảo rằng cơ chế đó hoạt động đúng.

Tiền tệ miễn phí là gì?

Như tên gọi có thể gợi ý, tỷ giá hối đoái tự do – còn được gọi là hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi – là một hệ thống trong đó tỷ giá hối đoái được xác định bởi các điều kiện cung cầu của thị trường mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của chính phủ. Tuy nhiên, không nên quên rằng có thể thực hiện các biện pháp can thiệp theo thời gian để ngăn chặn những biến động giả tạo trong xổ số tự do. Các loại tiền mà tỷ giá hối đoái được xác định trước và do đó không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của cung và cầu được gọi là tỷ giá cố định. Tỷ giá hối đoái tự do có thể thay đổi hàng ngày.