3 Quần xã sinh vật điển hình ở các vùng cận nhiệt đới

Trái đất là một hành tinh có thể nói là khá thú vị và khá đặc biệt. Điều này là do Trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời Milky Way có thể là nơi sinh sống của con người. Ngoài ra, trái đất là một trong những hành tinh có rất nhiều sự độc đáo trong đó. Một trong nhiều điểm độc đáo của nó là sự tồn tại của nhiều hình thức cứu trợ khác nhau trên bề mặt trái đất.

Sự khác biệt về hình dạng và diện mạo bề mặt này gây ra sự xuất hiện của nhiều lục địa và khu vực khác nhau. Chưa kể đến sự phân bố của các loại sinh vật sống trong đó. Đây là điều khiến Trái đất trở thành một hành tinh có thể nói là rất thú vị và khác biệt so với các hành tinh khác.

Khi nói về sự phân vùng trên trái đất hoặc sự khác biệt về diện mạo của trái đất. Điều này không chỉ áp dụng cho đất liền và biển. Tuy nhiên, điều này cũng áp dụng cho sự khác biệt về khí hậu bên trong nó. Hành tinh Trái đất có một số kiểu khí hậu khác nhau.

Chúng ta biết một số kiểu phân vùng như nhiệt đới, cận nhiệt đới và bắc cực hoặc địa cực. Bản thân các điều kiện khí hậu khác nhau ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự xuất hiện những khác biệt về hình thái bên ngoài và cách phân bố của các sinh vật.

Lần này chúng ta sẽ thảo luận về một số hình thức phân bố của các sinh vật được thu thập và có liên quan chặt chẽ đến khí hậu Trái đất. Buổi thảo luận lần này sẽ xoay quanh một số quần xã sinh vật điển hình trong khu vực Cận nhiệt đới. Có một số dạng quần xã sinh vật tồn tại ở vùng cận nhiệt đới và có thể nói là khá khác biệt so với các dạng vùng khác. Một số quần xã sinh vật này là:

SINH HỌC BỔ SUNG

Cho đến nay, chúng ta đã quen thuộc với một số kiểu phân chia khí hậu tồn tại trên trái đất. Tuy nhiên, về cơ bản có nhiều sự khác biệt từ mỗi khí hậu, chúng ta hãy lấy ví dụ sự khác biệt của khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Mặc dù hai sự phân chia kiểu khí hậu vẫn khá gần nhau.

Một trong những đặc điểm của khí hậu cận nhiệt đới là có 4 mùa trong năm. Ngoài ra, còn có các hiện tượng tự nhiên được gọi là bão và lốc xoáy. Tuy nhiên, bên cạnh đó, bản thân khí hậu cận nhiệt đới này cũng có một số kiểu quần xã sinh vật hoặc tập hợp các hệ sinh thái hiện có. Mặc dù tất nhiên với các đặc điểm và hình dạng khác nhau, chẳng hạn như

1. Quần xã sinh vật rừng theo mùa

Quần xã sinh vật rừng theo mùaNếu nói về quần xã sinh vật liên quan đến rừng, chúng ta đã biết quần xã sinh vật rừng mưa nhiệt đới. Tuy nhiên, ở các khu vực cận nhiệt đới cũng có một khu vực quần xã sinh vật được gọi là quần xã sinh vật rừng theo mùa. Sự tồn tại của quần xã sinh vật này là một trong một số quần xã sinh vật điển hình của vùng cận nhiệt đới. Bản thân quần xã sinh vật rừng mùa này sẽ theo sự thay đổi của các mùa trong năm thuộc sở hữu của các khu vực cận nhiệt đới.

Rừng mùa này thường có mật độ không quá cao, khác hẳn với rừng mưa nhiệt đới, có thể nói là rất rậm rạp. Ngoài ra, thực vật trong rừng theo mùa sẽ luôn rụng lá vào mùa thu và mùa đông. Vì vậy có thể nói cây rừng mùa này chỉ có 2 thời vụ tối ưu để phát triển. Vì vậy, hầu hết các cây trong rừng theo mùa đều không quá cao. Các khu vực rừng mùa này chủ yếu ở trung tâm Châu Âu, Trung Quốc, Hoa Kỳ và một số khu vực khác.

2. Stepa Biome

Stepa BiomeMột quần xã sinh vật điển hình ở vùng cận nhiệt đới tồn tại sau đó được gọi là quần xã sinh vật thảo nguyên. Loại quần xã sinh vật này có một số điểm giống với quần xã sinh vật xavan hoặc xavan. Hai loại quần xã sinh vật có những điểm tương đồng, chỉ bị chi phối bởi sự hiện diện của nhiều cỏ hơn. Tuy nhiên, trong quần xã sinh vật thảo nguyên, hầu như không có cây cối, mà ở xavan chúng ta vẫn có thể tìm thấy trong số các loại cỏ.

Quần xã sinh vật thảo nguyên này thường có lượng mưa không đều và không quá cao. Bản thân khu vực thảo nguyên sinh vật có thể nói là khá lộng gió khi so sánh với các khu vực khác. Thông thường, một khu vực quần xã sinh vật này được sử dụng như một con đường di cư của các sinh vật sống. Vì vậy, không có gì lạ khi nói rằng mức độ đa dạng của quần xã sinh vật thảo nguyên là một trong những mức cao nhất.

3. Quần xã sinh vật Taiga

Quần xã sinh vật TaigaTaiga có thể nói là một quần xã sinh vật chuyển tiếp, điều này là do khu vực quần xã sinh vật taiga nằm ở phía bắc của vùng cận nhiệt đới. Những khu vực sinh khối này gần với khí hậu bắc cực hoặc địa cực. Đây là lý do tại sao rừng taiga cũng có khí hậu vùng cực nhỏ. Khu vực rừng taiga chủ yếu là các loài thực vật không thể phát triển lớn như các khu vực khác. Thực vật sẽ được tìm thấy trong khu vực này là cây lá kim.

Loại cây này có lá nhọn như kim. Điều này nhằm mục đích giảm tốc độ bay hơi hiện có. Mùa hè ở khu vực quần xã sinh vật taiga không quá nóng và rất ngắn. Trong khi nhạc lạnh ở khu vực này có thể tồn tại khá lâu và lâu hơn.

Đó là một số kiểu quần xã sinh vật điển hình ở vùng cận nhiệt đới. Một số loại quần xã sinh vật tồn tại thực sự có thể nói là khá độc đáo và khác biệt so với những loại quần xã khác. Đây là hình thức thích nghi với môi trường hiện có. Hy vọng rằng thông tin hữu ích.

Source link