4 Khu vực phân bố của rừng theo mùa trên thế giới

Rừng là một khu vực có thể được xác định với những điều kiện nhất định. Một khu vực có thể được gọi là khu vực rừng, nếu khu vực đó có nhiều đặc điểm khác nhau phù hợp để được công bố là rừng. Bản thân khu vực rừng trên Hành tinh Trái đất cũng có nhiều loại và nhiều loại khác nhau.

Trên thế giới có rất nhiều loại rừng mang những đặc điểm và tính chất khác nhau. Về cơ bản có nhiều cách hoặc phương pháp được sử dụng để phân biệt từng khu rừng hiện có. Có một số điểm có thể được sử dụng nói chung. Bản thân loại thảm thực vật, bố cục và đặc điểm của rừng có thể được sử dụng làm điểm để phân nhóm các khu rừng trên thế giới.

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào sự đa dạng của thảm thực vật trong đó, mỗi khu rừng ở Indonesia có thể được chia thành hai nhóm lớn, đó là rừng thuần nhất và rừng không đồng nhất. Hai loại rừng được phân biệt bởi sự đa dạng của các loài cây có thể được tìm thấy. Ngoài ra, còn có những khu rừng chịu tác động mạnh của các điều kiện động của biến đổi khí quyển, ví dụ về các khu rừng này là rừng mưa nhiệt đới và rừng gió mùa.

Lần này chúng ta sẽ thảo luận về một vấn đề có liên quan mật thiết đến rừng theo mùa. Chúng ta sẽ thảo luận về sự phân bố rừng theo mùa trên thế giới. Rừng theo mùa thực sự có thể được tìm thấy ở một số nơi trên thế giới, với những đặc điểm và tính chất khác nhau. Có một số khu vực có thể được coi là trung tâm phân bố của chính rừng theo mùa, chẳng hạn như

PHÂN BỐ RỪNG MÙA

Sự phân bố rừng theo mùa ở các vùng khác nhau trên trái đất có thể nói là khá rộng, mặc dù phần lớn sự phân bố này chỉ có ở những vùng đặc biệt. Nói rộng ra, bản thân rừng gió mùa có thể được chia thành hai bộ phận, đó là rừng nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới gió mùa.

Ở một số vùng nhất định, cả vùng nhiệt đới và vùng cận nhiệt đới, rừng gió mùa thường tiếp xúc nhiều với rừng xavan và rừng thảo nguyên. Bản thân quần xã sinh vật rừng theo mùa về mặt khoa học có một số tên gọi khác nhau như rừng nhiệt đới theo mùa, rừng rụng lá nhiệt đới và cận nhiệt đới, rừng lá rộng khô nhiệt đới và cận nhiệt đới, hay nói ngắn gọn là rừng khô nhiệt đới. Việc đề cập dựa trên các đặc điểm của chính khu rừng.

Sự phân bố rừng theo mùa trên thế giới có thể được tìm thấy ở một số địa điểm, chẳng hạn như:

1. Rừng thường xanh khô ở Đông Deccan

Khu vực rừng của một mùa này thuộc Bang của Ấn Độ. Khu vực này có diện tích khá rộng khoảng 25.500 km vuông. Khu rừng này nằm ở phía đông nam của Ấn Độ. Khu vực rừng này bao gồm nhiều phần khác nhau như Adhra Prades, Tamil Nadu, Puducherry. Khu vực này là một khu vực rất quan trọng như một rào cản ngăn cản sự xâm nhập của các đám mây mưa.

Tuy nhiên, có một điều rất đáng tiếc là hiện nay, diện tích rừng thường xanh khô ở Đông Deccan đã bị biến đổi và được sử dụng rộng rãi vì lợi ích của cuộc sống. Có rất nhiều khu vực đã thay đổi chức năng. Vì vậy, phần còn lại của khu vực này đã được biến thành một khu vực được chính phủ Ấn Độ bảo vệ rất cao.

2. Rừng thường xanh khô đới khô ở Sri Lanka

Khu vực rừng theo mùa tiếp theo trên thế giới là ở khu vực Sri Lanka. Khu vực rừng gió mùa ở Sri Lanka có diện tích 48.400 km vuông, hay có thể nói là gần như bao phủ toàn bộ đất nước này. Khu vực rừng này chủ yếu là thông. Một điều khá thú vị là khí hậu và điều kiện của khu vực rừng này ít nhiều giống với những khu rừng thường xanh khô ở Đông Deccan được tìm thấy ở Ấn Độ.

3. Rừng khô thường xanh Đông Nam Đông Dương

Sự phân bố rừng theo mùa trên thế giới, sau đó là khu vực Đông Dương. Khu vực này bao gồm các khu vực của Thái Lan, Lào, Việt Nam, và cả Campuchia. Có thể nói, rừng thường xanh khô Đông Nam Đông Dương là vùng rừng theo mùa, phân bố khá rộng. Thậm chí, có thể nói rừng âm nhạc phân bố rộng nhất và lớn nhất là ở bán đảo Đông Dương. Bản thân khu vực rừng này có sự phân bố các loài rất đa dạng và khá lớn, phần lớn diện tích rừng này thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long.

4. Rừng khô rụng lá ở Madagascar

Khu vực rừng theo mùa này có thể nói là một trong những kiểu rừng theo mùa quan trọng nhất trên thế giới. Khu rừng theo mùa ở Madagascar này là một trong những khu rừng lưu giữ rất nhiều loài động thực vật đặc hữu. Thậm chí không có gì ngạc nhiên khi khu vực này được gọi là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Tuy nhiên, có một điều khá đáng tiếc là khu vực này đã bị thiệt hại nặng và đáng kể. Hiện khu vực này là một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Madagascar.

Đó là một số thông tin về sự phân bố rừng theo mùa trên thế giới mà bạn có thể biết. Mỗi mùa rừng luôn mang trong mình những đặc điểm khác nhau. Nhưng có một điều chắc chắn là hầu hết các khu rừng này đều chứa đầy các loại thực vật hầu như sẽ rụng lá vào mùa khô. Hy vọng rằng thông tin hữu ích.

Source link