4 Ví dụ về Bảo tồn Tại chỗ và Ví dụ

Nếu chúng ta nói về các thành phần cấu tạo của hành tinh trái đất, thì hành tinh này bao gồm hai yếu tố chính, phi sinh học và sinh vật. Bản thân phi sinh học bao gồm các phù điêu khác nhau của bề mặt trái đất và động lực của những thay đổi khí quyển. Trong khi bản thân yếu tố sinh vật là nhiều loại động thực vật trong đó.

Chính sự tương tác giữa hai yếu tố này có thể hình thành nên trái đất như chúng ta đang sống ngày nay. Mỗi vùng trên trái đất này luôn có những đặc điểm đa dạng với vùng miền của họ. Điều này cũng áp dụng cho một số loại động thực vật. Trên thực tế, không phải hiếm khi có một số loại động thực vật đặc hữu chỉ có thể được tìm thấy ở địa điểm đó.

Tuy nhiên, cùng với thời gian, có nhiều nguy cơ đe dọa sự bền vững của hệ động thực vật. Mối đe dọa này chủ yếu xảy ra trong việc phá hủy môi trường sống tự nhiên của chúng. Cho dù có nhiều tác động của thiệt hại về động thực vật đối với cuộc sống của chính con người. Đây là nguyên nhân cần phải có các biện pháp bảo tồn và bảo vệ.

Lần này chúng ta sẽ thảo luận về một số ví dụ về bảo tồn tại chỗ. Bảo tồn loài này là một trong những nỗ lực có thể được thực hiện để duy trì sự bền vững của đời sống động thực vật. Có một số loại bảo tồn tại chỗ mà chúng ta có thể biết, chẳng hạn như

TRONG BẢO QUẢN TRANG WEB

Nếu chúng ta đã hiểu về một số ví dụ về bảo tồn chuyển vị, thì về cơ bản bảo tồn tại chỗ không có nhiều khác biệt. Bảo tồn tại chỗ là bảo tồn động thực vật trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Vị trí thực hiện bảo tồn là một trong những điều chính phân biệt bảo tồn tại chỗ và ngoài hiện trường, đối với các loại hình riêng như

1 công viên quốc gia

Ví dụ đầu tiên về bảo tồn tại chỗ mà chúng ta sẽ thảo luận là Vườn quốc gia. Bản thân sự tồn tại của vườn quốc gia này được hình thành dựa trên các quy định của chính phủ. Vì vậy sự tồn tại của vườn quốc gia này là trách nhiệm của chính chính phủ. Bản thân Indonesia cũng có một số công viên quốc gia nổi tiếng, chẳng hạn như Vườn quốc gia Ujung Kulon là nơi sinh sống của tê giác một sừng, sau đó còn có Vườn quốc gia Baluran cũng là nơi sinh sống của loài Banteng Java.

Bản thân vườn quốc gia là một khu vực vẫn còn nguyên một hệ sinh thái. Ngoài ra, bản thân sự tồn tại của vườn quốc gia thường nhằm mục đích nghiên cứu và các mục đích giáo dục khác nhau. Tất nhiên, khu vực này cũng được thiết kế để bảo vệ các loại động thực vật tồn tại trong đó. Không dưới 50 Vườn quốc gia có thể được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau ở Indonesia. một số công viên quốc gia này thậm chí đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới

2 khu bảo tồn thiên nhiên

Việc thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên là một trong những cách bảo tồn hệ sinh thái động thực vật. Một địa điểm sẽ được sử dụng làm khu bảo tồn thiên nhiên nếu nó có tính độc đáo và đặc điểm khác nhau. Tính độc đáo của hệ động thực vật cũng như hệ sinh thái sau đó phải được bảo vệ để mỗi quá trình diễn ra tự nhiên. Bản thân Indonesia có một số khu bảo tồn thiên nhiên mà chúng ta có thể tìm thấy như Khu bảo tồn thiên nhiên Pananjung Pangandaran ở Tây Java, Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Nusakambangan và Khu bảo tồn thiên nhiên Đông Nusakambangan ở Trung Java.

Để có thể vào khu bảo tồn và thực hiện các hoạt động trong khu vực, chúng tôi không thể bất cẩn. Điều này là do khu vực này là một khu vực được bao gồm trong một khu vực bảo tồn. Để có thể vào khu vực này cần phải có nhiều giấy phép của các cơ quan liên quan.

3 Khu bảo tồn động vật hoang dã

Khu bảo tồn động vật hoang dã là một địa điểm có nhiều loại động vật độc đáo và quý hiếm. Việc tạo ra địa điểm này nhằm bảo vệ sự sinh tồn của những loài động vật này. Ngoài ra, bằng cách thiết lập một địa điểm như một khu bảo tồn động vật hoang dã, nó sẽ có thể duy trì tình trạng của hệ sinh thái trong khu vực. Ngoài việc được sử dụng để bảo vệ các loại động vật sống trong đó, bản thân sự tồn tại của khu bảo tồn tộc động vật này cũng nhằm mục đích giáo dục và nghiên cứu về các loài động vật được bảo vệ trong khu vực.

4 công viên biển

Ví dụ tiếp theo về bảo tồn tại chỗ mà chúng ta có thể tìm thấy là các công viên biển. Đúng như tên gọi, vị trí của khu bảo tồn này thuộc vùng biển. Indonesia có một số công viên biển rất nổi tiếng, chẳng hạn như công viên biển Bunaken rất nổi tiếng. Việc thành lập công viên biển này là một trong những nỗ lực bảo tồn nhằm bảo vệ mọi sinh vật biển trong khu vực. Hơn nữa, Indonesia được biết đến là quốc gia có quần đảo lớn nhất nên không có gì ngạc nhiên khi nơi đây có rất nhiều công viên biển.

Đó là một số ví dụ về bảo tồn tại chỗ mà bạn có thể biết. Việc bảo tồn này là một nỗ lực của chính phủ nhằm bảo vệ các loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng khác nhau. Với sự bảo vệ này, các loài động thực vật có thể tự tồn tại và sinh sôi. Tôi hi vọng thông tin này hữu ích.