5 cách bảo tồn thực vật quý hiếm ở Indonesia

Nếu chúng ta nói về sự đa dạng sinh học tồn tại trên thế giới, thì có rất nhiều loại động thực vật mà chúng ta có thể đề cập đến. Mỗi khu vực và mỗi địa điểm có một hệ thực vật hoặc động vật độc đáo, đôi khi khác với những nơi khác. Mặc dù những trường hợp như vậy có thể nói là khá hiếm. Không ít động thực vật trên trái đất này được xếp vào loại quý hiếm, điều này thường là do số lượng rất hạn chế. Tuy nhiên, sau đó các vấn đề nảy sinh khi có sự săn lùng và sử dụng quá mức không phù hợp với các điều kiện. Điều này sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng của một số loại động thực vật trên trái đất.

Về cơ bản có một số cách để bảo tồn động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng. Mỗi phương pháp này đều nhằm mục đích cứu và duy trì tính bền vững của hệ động thực vật. Nếu nói về cách bảo tồn các loài thực vật quý hiếm, thì có một số điều mà chúng ta phải chú ý và chú ý. Có rất nhiều điều chúng ta có thể làm để duy trì sự bền vững và ngăn chặn những loài thực vật này tuyệt chủng. Một số cách chúng ta có thể sử dụng là

1. Chăm sóc hệ sinh thái

Môi trường nơi nó phát triển là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố của động thực vật. Có rất nhiều yếu tố môi trường phải được duy trì đúng cách để tiếp tục hỗ trợ sự bền vững của các loài thực vật này. Bảo vệ hệ sinh thái hoặc môi trường là một trong những cách bảo tồn thực vật quý hiếm mà chúng ta phải sử dụng đầu tiên. Khi môi trường nơi nó phát triển trở nên tốt hơn và tỉnh táo hơn, thực vật sẽ có thể thực hiện vòng đời của mình. Thực vật là sinh vật sống khá nhạy cảm với điều kiện môi trường. Khi xảy ra sát thương, ảnh hưởng sẽ khá lớn. Ở một số loại thực vật đã bị tuyệt chủng thường là do môi trường sống ban đầu của những loài thực vật này bị tổn hại. Trong khi một số loại thực vật quý hiếm, đôi khi cần những yếu tố đặc biệt để tồn tại.

2. Luật pháp

Phương pháp thứ hai có thể nói là cần sự tham gia của chính phủ để điều hành nó. Làm luật là một cách có thể được thực hiện thông qua các kênh chính thức. Nếu chúng ta tham khảo chính phủ hiện tại ở Indonesia, thì có một số luật điều chỉnh hệ thực vật hoặc thực vật được bảo vệ. Về cơ bản, có một số luật có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo. Một số luật như Luật Cộng hòa Indonesia số. 5/1990 liên quan đến Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên Sinh học và Hệ sinh thái của Chúng, PP RI No. 8 năm 1999 liên quan đến việc sử dụng các loài động thực vật hoang dã, sau đó cũng có Luật số 12 năm 1992 liên quan đến Hệ thống canh tác thực vật. Mỗi luật này quy định rõ ràng và chi tiết việc bảo vệ và sử dụng các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, cùng với môi trường của chúng.

3. Sự giam cầm

Thêm một cách bảo quản thực vật quý hiếm mà chúng ta có thể áp dụng, phương pháp này về cơ bản không chỉ dùng được trên thực vật. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng để bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Nhân giống nuôi nhốt có thể được chia thành hai phần chính, đó là tại chỗ và xuất ngoại. Trong điều kiện nuôi nhốt tại chỗ, cây sẽ được giữ và nhân giống trong điều kiện tự nhiên ban đầu nơi có cây. Trong khi đó, nuôi nhốt ngoài hiện trường là khi việc nuôi nhốt không được thực hiện trong các hệ sinh thái tự nhiên. Bảo tồn đa dạng sinh học tại chỗ và ngoài hiện trường là một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi. Bản thân chăn nuôi nhốt là một cách để giảm tác động của thiệt hại đối với động thực vật có ảnh hưởng lớn đến con người.

4. Tăng số lượng

Nếu chúng ta nói về thực vật, thì một phương pháp này sẽ rất có thể làm được. Phương pháp này thường được tìm thấy trong một số phòng thí nghiệm thực vật, hoặc có thể ở một số Vườn Bách thảo ở Indonesia. Bằng cách nhân giống các loài thực vật quý hiếm bằng phương pháp nuôi cấy mô, ít nhiều có thể làm tăng số lượng các loài thực vật quý hiếm này. Nuôi cấy mô là phương pháp sử dụng một bộ phận của cây để tạo ra cá thể mới. Điều này rất phổ biến ở thực vật, nhưng rất hiếm ở động vật.

5. Thực thi pháp luật

Khi một luật xác định và rõ ràng đã được đưa ra, bước tiếp theo là thực hiện hành động pháp lý thích hợp và rõ ràng. Khi có biện pháp xử lý và thực hiện thích hợp sẽ giảm thiểu được các hành vi buôn lậu và đậu quả của các loài cây quý hiếm này. Đặc biệt nếu chúng ta nói về Indonesia, một trong những quốc gia có sự phân bố đa dạng sinh học khá cao. Bản thân Indonesia là một quốc gia khá thường xuyên trở thành điểm đến của những kẻ săn trộm để tìm những bộ sưu tập kỳ lạ dưới dạng thực vật và động vật.

Đó là một số cách để bảo tồn thực vật quý hiếm mà chúng ta có thể sử dụng. Về cơ bản mọi nỗ lực được thực hiện sẽ hoạt động tốt khi hệ sinh thái được duy trì. Khi nói đến nỗ lực bảo tồn, điều đầu tiên và quan trọng nhất là giữ gìn và bảo vệ hệ sinh thái nguyên thủy của thực vật. Hy vọng rằng thông tin hữu ích.