50 tên vệ tinh của sao Mộc đã được tìm thấy

Hệ mặt trời hay dải ngân hà Milky Way là một vũ trụ bao la, đặc biệt đối với chúng ta con người là những sinh vật nhỏ bé sống trên một trong những hành tinh không quá lớn trong dải Ngân hà, đó là Hành tinh Trái đất. Ngay cả kiến ​​thức của con người đôi khi cũng không thể nghĩ quá xa về sự hùng vĩ và rộng lớn của vũ trụ, đặc biệt là khi nó xuyên qua các thiên hà.

Cho đến nay, nghiên cứu của con người về thiên hà Milky Way và các thiên thể trong đó vẫn tiếp tục được phát triển. Nghiên cứu của con người bắt đầu từ hình dạng của Trái đất, khoảng cách đến các hành tinh trong hệ mặt trời, những hành tinh nào trong Dải Ngân hà, các tiểu hành tinh khác nhau và sự tồn tại của chúng, các loại sao chổi, đến số lượng vệ tinh và tên của mỗi vệ tinh. – Mỗi hành tinh tiếp tục được phát triển.

Vệ tinh là một thiên thể quay quanh một thiên thể khác, chẳng hạn như các hành tinh quay quanh mặt trời. Các vệ tinh có kích thước và khối lượng nhỏ hơn hành tinh mẹ của chúng. Đó là lý do tại sao các vệ tinh quay quanh hành tinh mẹ của chúng. Hầu như tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời đều có vệ tinh, nhưng cũng có những hành tinh không. Thậm chí một hành tinh có thể có nhiều hơn một vệ tinh. Bản thân hành tinh Trái đất chỉ có một vệ tinh, đó là mặt trăng. Cho đến nay hành tinh có nhiều vệ tinh là Sao Mộc, là hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời.

Sao Mộc là hành tinh thứ năm tính từ vị trí của nó trong hệ mặt trời. Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Ngoài là hành tinh lớn nhất, Sao Mộc còn là hành tinh có nhiều vệ tinh nhất trong hệ Mặt Trời. Hành tinh Sao Mộc có đường kính lên tới 139.822 km. Hành tinh Sao Mộc có lực hấp dẫn mạnh vì kích thước lớn.

Dựa trên kích thước của nó, hành tinh Sao Mộc là một hành tinh siêu việt hay một hành tinh khổng lồ. Trong khi đó, các vệ tinh có kích thước khác nhau. Có những vệ tinh có kích thước lớn, một số không quá lớn và một số nhỏ. Nhân dịp này chúng ta sẽ thảo luận về các vệ tinh của hành tinh Sao Mộc. Một số trong số chúng chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn.

Sao Mộc là một hành tinh có rất nhiều vệ tinh. Những gì đã biết là có 67 vệ tinh của hành tinh Sao Mộc. 50 trong số các vệ tinh đã được đặt tên, trong khi 17 vệ tinh khác chưa được đặt tên. Nghiên cứu về các mặt trăng của Sao Mộc đã được Galileo thực hiện từ đầu thế kỷ 17. Các vệ tinh được Galileo phát hiện bao gồm các vệ tinh Io, Europa, Ganymede và Callisto. Danh sách tên các vệ tinh của hành tinh Jupier như sau:

Không. Tên vệ tinh Khoảng cách Km Trục bán chính Năm thành lập Tên nhà phát minh
1 các 1818,1 421.800 1610 Galileo
2 Châu Âu 1560,7 671.100 1610 Galileo
3 Ganymede 2634,1 1.070.400 1610 Galileo
4 Callisto 2408,4 1.882.700 1610 Galileo
5 Armalthea 83,45 181.400 1892 Bernard
6 Himalia 85 11.461.000 1904 Parrine
7 Elara 43 11.741.000 1905 Parrine
số 8 Pasiphae 30 23.624.000 1908 Mellote
9 Sinope 19 23.939.000 1914 Nicholson
10 Lysthea 18 11.717.000 1938 Nicholson
11 Carme 23 23.404.000 1938 Nicholson
12 Ananke 14 21.276.000 1951 Nicholson
13 Chỉ huy 10 11.165.000 1974 Kowal
14 Thebe 43,9 221,900 Năm 1979 Synnott
15 Adrastea 8,2 129.000 Năm 1979 Jewitt, dkk
16 Metis 21,5 128.000 Năm 1979 Synnott
17 Callirhoe 4,3 24.103.000 2000 Scott, Larsen, DK
18 Themisto 4,0 7.284.000 Năm 1979 Kowal
19 Megacite 2,7 23.493.000 2000 Sheppard, dkk
20 Taygete 2,5 23.280.000 2000 Sheppard, dkk
21 Chaldene 1,9 23.100.000 2000 Sheppard, dkk
22 Harpalyke 2,2 20.856.000 2000 Sheppard, dkk
23 Kalyke 2,6 23.483.000 2000 Sheppard, dkk
24 Bạn thật điên rồ 2,6 21.060.000 2000 Sheppard, dkk
25 Erinome 1,6 23.196.000 2000 Sheppard, dkk
26 Ispneoe 1,9 23.155.000 2000 Sheppard, dkk
27 Praxidike 3,4 20.908.000 2000 Sheppard, dkk
28 anh ấy độc lập 2,0 24.046.000 2001 Sheppard, dkk
29 Thyene 2,0 20.939.000 2001 Sheppard, dkk
30 Hermippe 2,0 21.131.000 2001 Sheppard, dkk
31 Aitne 1,5 23.229.000 2001 Sheppard, dkk
32 Eurydome 1,5 22.865.000 2001 Sheppard, dkk
33 Euanthe 1,5 20.797.000 2001 Sheppard, dkk
34 Euporie 1,0 19.304.000 2001 Sheppard, dkk
35 Orthosie 1,0 20.720.000 2001 Sheppard, dkk
36 Ngân hàng 1,0 23.487.000 2001 Sheppard, dkk
37 cải xoăn 1,0 23.217.000 2001 Sheppard, dkk
38 Pasithee 1,0 23.004.000 2001 Sheppard, dkk
39 Hegemone 1,5 23.577.000 2003 Gladman, Allan, DK
40 Mneme 1,0 21.035.000 2003 Sheppard, dkk
41 Aoede 2,0 23.980.000 2003 Sheppard, dkk
42 Thelxinoe 1,0 21.164.000 2002 Sheppard, dkk
43 Arche 1,5 23.355.000 2003 Sheppard, dkk
44 Kallichore 1,0 23.288.000 2003 Sheppard, dkk
45 Anh ấy thích 2,0 21.069.000 2003 Sheppard, dkk
46 Carpo 1,5 17.058.000 2003 Sheppard, dkk
47 Eukelade 2,0 23.328.000 2003 Sheppard, dkk
48 Cylene 1,0 23.809.000 2003 Sheppard, dkk
49 Kore 1,0 24.543.000 2003 Sheppard, dkk
50 Herse 1,0 22.983.000 2003 Sheppard, dkk

Vì vậy, đó là 50 tên của các vệ tinh của Sao Mộc đã được đặt tên. 17 vệ tinh khác vẫn chưa được đặt tên. Mặt trăng của Sao Mộc quay quanh hành tinh Sao Mộc. Do đó, thông tin mà chúng ta có thể truyền đạt, có thể hữu ích cho tất cả chúng ta.

Source link