6 Yếu tố Tương tác Hoàn chỉnh giữa Làng-Thành phố

Tương tác giữa làng và thành phố là sự tương tác còn được gọi là tương tác vùng. Tương tác xảy ra khi hai đối tượng ảnh hưởng lẫn nhau và có tác động lên nhau. Tương tác vùng là mối quan hệ qua lại giữa hai hoặc nhiều vùng ảnh hưởng lẫn nhau và có thể gây ra các triệu chứng hoặc vấn đề mới, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Làng là khu vực thường gắn với nội đồng, sản xuất lương thực, thực phẩm, dân cư chủ yếu làm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đất ở nông thôn hầu hết được sử dụng để sản xuất nguyên liệu thực phẩm. Trong khi thành phố là khu vực chủ yếu gắn liền với các trung tâm công nghiệp và văn phòng. Cộng đồng thành thị có nhiều loại hình sinh kế đa dạng hơn so với người dân ở nông thôn.

Có nhiều hình thức khác nhau có thể được phân loại là tương tác giữa các làng và thành phố. Trong số đó có việc đáp ứng các nhu cầu của từng khu vực, hợp tác giữa dân làng và cư dân thành phố, và sự đồng hóa hoặc hợp nhất giữa các đặc điểm của thành phố và các đặc điểm của làng.

Sau đây là những yếu tố ảnh hưởng đến sự tương tác giữa làng mạc và thành phố theo Edward Ullman, một nhà địa lý đến từ Hoa Kỳ:

1. Có những lĩnh vực bổ sung

Mỗi vùng miền chắc chắn có những đặc điểm và tính chất khác nhau. Điều này là do khu vực này với khu vực khác có tính chất vật lý khác nhau tùy thuộc vào điều kiện khí hậu và thời tiết. Điều này cũng gây ra bởi sự khác biệt về tài nguyên thiên nhiên và sự khác biệt về khả năng đáp ứng nhu cầu của họ. Mỗi vùng đều có những thuận lợi và khó khăn riêng.

Hai hoặc nhiều khu vực có thể bổ sung nhu cầu của nhau nếu họ có khả năng khác nhau. Ví dụ, nếu một vùng muốn tồn tại, nó cần nguồn thực phẩm dưới dạng rau và ngũ cốc. Vùng A là vùng sản xuất rau, nhưng không sản xuất được lúa. Vùng B là vùng sản xuất lúa khá nhiều nhưng không sản xuất được rau cần. Do đó, khu vực A và khu vực B có nhu cầu khu vực bổ sung cho nhau. Điều này có thể dẫn đến tương tác khu vực giữa khu vực A và khu vực B.

Làng và thành phố là hai lĩnh vực rất khác nhau. Thành phố đồng nghĩa với sự tiến bộ trong lĩnh vực công nghiệp, trong khi làng mạc đồng nghĩa với khu vực sản xuất lương thực. Vì vậy, giữa làng và thành phố là hai loại khu vực bổ sung cho nhau nên giữa làng và thành phố cần có sự tác động qua lại.

2. Có cơ hội can thiệp lẫn nhau

Yếu tố này là cách một khu vực có thể chuyển tài nguyên của mình để có thể mua được tài nguyên của các khu vực khác cần trước so với các khu vực của đối thủ cạnh tranh có cùng nguồn tài nguyên. Ví dụ, khu vực A và khu vực B là khu vực sản xuất thực phẩm. Trong khi đó, khu vực C là khu vực không thể tự đáp ứng được nhu cầu lương thực.

Vì vậy, khu vực C cần lương thực thuộc sở hữu của khu vực A và khu vực B. Khu vực A và khu vực B là đối thủ của nhau. Nếu khu vực A đầu tiên chuyển tài nguyên của mình sang khu vực C, thì khu vực A sẽ can thiệp vào tương tác giữa khu vực B và khu vực C để tương tác trở nên yếu hơn. Mặt khác, sự tương tác giữa vùng A và vùng C trở nên mạnh mẽ hơn.

3. Sự sẵn có của các phương tiện trung chuyển trong không gian

Dễ dàng di chuyển trong không gian này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng di chuyển một mặt hàng từ khu vực này sang khu vực khác. Nếu một khu vực có thể dễ dàng tiếp cận từ các khu vực khác, tất nhiên sự tương tác sẽ mạnh mẽ hơn vì có thể dễ dàng di chuyển hàng hóa cần thiết của các khu vực khác.

Sự dễ dàng di chuyển trong không gian này bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Trong số đó có khả năng giao tiếp với cư dân từ hai khu vực tương tác, luồng thông tin thông suốt giữa các khu vực, khoảng cách giữa hai khu vực, chi phí cần thiết để di chuyển hàng hóa và giao thông thông suốt chịu ảnh hưởng của cơ sở hạ tầng vật chất sẵn có. .

Nhìn chung, yếu tố này ảnh hưởng rất lớn đến sự tương tác của làng với thành phố, bởi vì những vùng nông thôn dễ tiếp cận sẽ tương tác với thành phố hơn những làng khó tiếp cận.

Ngoài ba yếu tố được Edward Ullman mô tả ở trên, còn có những yếu tố khác ảnh hưởng đến sự tương tác giữa làng và thành phố, đó là vùng tương tác giữa làng và thành phố. Làng càng gần thành phố thì sự tương tác giữa làng và thành phố càng mạnh mẽ. Sau đây là các loại khu vực tương tác giữa làng và thành phố theo Bintarto:

 • Thành phố, là trung tâm thành phố
 • Ngoại thành, là khu vực gần trung tâm thành phố, thường là nơi sinh sống của những người đi làm về trung tâm thành phố
 • Suburban Fringe, là khu vực xung quanh ngoại ô. Cũng có thể được dùng làm khu vực chuyển tiếp giữa thành phố và làng
 • Urban Fringe, là khu vực ngoài cùng của thành phố
 • Vùng ven đô thị nông thôn, là một khu vực nằm giữa thị trấn và làng mạc. Đặc điểm của nó là sử dụng đất hỗn hợp giữa khu vực nông nghiệp và khu vực phi nông nghiệp.

4. Nông thôn, là khu vực dựa vào các hoạt động sử dụng đất cho ngành nông nghiệp

Sự tương tác giữa làng và thành phố là quan trọng. Sự tương tác này làm cho cuộc sống trong làng và trong thành phố có thể phát triển theo hướng tốt hơn. Sau đây là một số tác động tích cực do sự tương tác giữa làng và thành phố gây ra:

 • Toàn cầu hóa rộng rãi
 • Cơ hội việc làm mới
 • Thêm thông tin chi tiết cho cư dân, đặc biệt là cho dân làng
 • Việc kiếm sống của cả hai khu vực ngày càng dễ dàng hơn
 • Mở rộng tiếp thị các sản phẩm công nghiệp và nông thôn trên địa bàn TP.
 • Sự sẵn có của nguyên liệu thô và lao động
 • Phát triển tiềm năng của các cơ sở vui chơi giải trí tự nhiên trong làng

5. Ngày càng nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp

Bên cạnh những tác động tích cực cũng có những tác động tiêu cực nảy sinh do tác động qua lại giữa làng và thành phố. Không thể tránh khỏi tác động tiêu cực này, do đó cần phải tìm ra giải pháp phù hợp để khắc phục. Dưới đây là một số tác động tiêu cực có thể phát sinh:

 • Sự xuất hiện của thói quen sống tiêu dùng và bản chất của chủ nghĩa duy vật.
 • Tăng số lượng đô thị hóa hoặc dịch chuyển dân cư từ nông thôn ra thành thị
 • Gia tăng tội phạm và thất nghiệp do đô thị hóa quá cao
 • Khu ổ chuột ngày càng rộng

6. Dễ dàng tiếp cận việc lưu hành các chất bị cấm

Đây là lời giải thích về các yếu tố ảnh hưởng đến sự tương tác của làng với thành phố. Tôi hy vọng rằng điều này có thể có lợi cho người đọc.