Đặc điểm của đất nước Eritrea là gì

Dân số của Eritrea vào năm 2015 ước tính là 5.228.000 người. Dân số ở đất nước này rất đa dạng. Trên thực tế, đất nước này không có ngôn ngữ chính

Eritrea là một quốc gia nằm ở phía đông bắc của châu Phi. Eritrea là một quốc gia nằm ở Đông Bắc Châu Phi. Đất nước này là một đất nước nghe có vẻ xa lạ với những người trong chúng ta, những người sống ở khu vực Châu Á. Bản thân cái tên Eritrea là tên gọi của Biển Đỏ xuất phát từ tiếng Latinh “Mare Erythareum”.

Sơ lược lịch sử về đất nước, đất nước được Vương quốc Ý sáp nhập vào thuộc địa vào ngày 1 tháng 1 năm 1890. Trước đây đất nước này là thuộc địa của Ethiopia, và giành được độc lập vào ngày 24 tháng 5 năm 1993. Đất nước đã xảy ra chiến tranh vì chính xác là khoảng 30 năm từ năm 1961 đến năm 1991. Đất nước chính thức là một nền dân chủ nghị viện bao gồm sáu khu vực bầu cử, nhưng hiện nay hoạt động như một nhà nước một đảng. Một số thông tin về đất nước Eritrea bao gồm:
 • Vốn: Tình cảm
 • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Tigrigna và tiếng Ả Rập
 • Hình thức chính phủ: Nhà nước độc đảng
 • Người đứng đầu chính phủ: Tổng thống
 • Ngày độc lập: 24 tháng 5 năm 1991
 • Độc lập với: Ethiopia
 • Diện tích nước: 0,14%
 • Tiền tệ: Nakta
Vì vậy, đó là một số thông tin chung về đất nước Eritrea. Đất nước Eritrea cũng giống như các quốc gia khác, dân số ở quốc gia này đến từ một số dân tộc. Vì dân số khác nhau nên ngôn ngữ được sử dụng cũng đa dạng.

Đặc điểm của đất nước này là địa lý đồng bằng khô hạn như ở châu Phi nói chung. Đất nước này không có cây cối mọc um tùm vì khí hậu khá khô hạn. Nếu nhìn bề ngoài đất nước này cũng giống các nước Châu Phi nói chung là khô hạn, biển đỏ, phần còn lại là đất nước này có rất nhiều xavan.

Dân số của Eritrea vào năm 2015 ước tính là 5.228.000 người. Dân số ở đất nước này rất đa dạng. Trên thực tế, đất nước này không có ngôn ngữ chính thức để cư dân của nó nói nhiều ngôn ngữ bao gồm tiếng Tigrinya, tiếng Ả Rập và tiếng Anh. Ngoài 3 ngôn ngữ chính, người dân nơi đây còn sử dụng tiếng Ý như ngôn ngữ thứ 4 hoặc đôi khi nó được dùng làm ngôn ngữ trong giao thương.

Giống như các quốc gia khác có biên giới, quốc gia này cũng có biên giới như một dấu hiệu cho thấy quốc gia này có diện tích rộng lớn. Biên giới của Eritrea bao gồm những điều sau đây:
 • Phía tây: Sudan
 • Phía đông: Biển Đỏ
 • Về phía nam: đất nước Ethiopia
 • Đông Nam: Djibouti

Vì vậy, đó là những ranh giới của Eritrea. Nếu chúng ta nhìn vào những ranh giới này, đất nước này có một khu vực biển, cụ thể là Biển Đỏ. Phần còn lại của đất nước giáp với các quốc gia khác dưới dạng đất liền.

Các sản phẩm thương mại chính hoặc hàng hóa được sản xuất bởi quốc gia này là hàng dệt hoặc quần áo, thịt chế biến, giày dép cũng như đồ gốm và bia. Đó là những thông tin chúng tôi có thể truyền tải về Eritrea, hy vọng nó sẽ hữu ích cho tất cả chúng ta