Các khái niệm về lý thuyết hài hòa và không nhất quán

Quá trình hiểu biết về địa chất không thể tách rời khỏi sự hiểu biết về các khái niệm và quy luật có trong địa chất. Đây là cơ sở để nghiên cứu địa chất học dễ hiểu hơn. Khái niệm cần biết trước khi nghiên cứu sâu hơn về địa chất là khái niệm về sự sắp xếp, quy luật và mối quan hệ giữa các loại đá trong không gian và thời gian, trong đó không gian bao phủ là nơi đá được hình thành và thời gian là khoảng thời gian đá được hình thành. trên quy mô thời gian địa chất hiện có.

Các quy luật và khái niệm địa chất trở thành tài liệu tham khảo trong địa chất bao gồm khái niệm Học thuyết thống nhất của James Hutton, Định luật chồng chất của Steno, khái niệm Hòa hợp (Sự phù hợp) và Sự không nhất quán (Sự không phù hợp), khái niệm về quá độ-hồi quy, luật giao nhau (mối quan hệ xuyên suốt), và những người khác.

Định nghĩa Địa tầng

Địa tầng học là nghiên cứu về lịch sử, thành phần và tuổi tương đối và sự phân bố của các lớp đất và giải thích các lớp đá để giải thích lịch sử của hành tinh Trái đất. Nghiên cứu này là một nhánh của địa chất thường được gọi là quee of geology. SNghiên cứu này cũng xuất hiện ở Anh vào thế kỷ 19 do William Smith khởi xướng. Khoa học này dựa trên các quan sát về một số lớp đất xuất hiện theo cùng một trật tự (chồng chất). Tại thời điểm đó, người ta kết luận rằng lớp đất thấp nhất là lớp lâu đời nhất với một vài trường hợp ngoại lệ.

Địa tầng là khoa học về địa tầng hoặc địa tầng trong đó có một lớp đá, phân biệt với các địa tầng khác nằm trên hoặc dưới nó. William Smith có biệt danh “Cha đẻ của Địa tầng học” là người đầu tiên nhận ra sự tồn tại của các hóa thạch chứa trong các lớp trầm tích. Chi tiết hơn, địa tầng thảo luận về việc phân loại các địa tầng dựa trên các hóa thạch chứa trong chúng. Vì vậy khái niệm địa tầng học là một môn khoa học nghiên cứu các lớp đá và mối quan hệ giữa các lớp đá này với các lớp đá khác nhằm mục đích thu thập kiến ​​thức và thông tin về lịch sử của trái đất.

Trong địa tầng học cũng có những nguyên lý cơ bản, đó là nguyên lý chồng chất (Steno, 1669), định luật cơ bản về nguồn gốc (chân trời ban đầu), Nguyên tắc cắt (cắt ngang), nguyên tắc liên tục bên (liên tục). Ngoài ra, trong địa tầng học có khái niệm về Sự liên kết và Không nhất quán (sự phù hợp và sự không phù hợp).

1. Căn chỉnh (sự phù hợp)

sự liên kết (sự phù hợp) là mối quan hệ liên tục (liên tục) giữa lớp đá này với lớp đá khác ở trên hoặc dưới nó, không có thời gian trôi đi của quá trình lắng đọng, bồi lắng. Nói chung, nếu trong trường, nó có thể được chỉ ra bởi vị trí của lớp (đình công / nhúng) giống nhau hoặc gần giống nhau.

2. Sự không phù hợp

Tính không nhất quán là quan hệ giữa lớp đá này với lớp đá khác (giới hạn trên hoặc giới hạn dưới) không liên tục (không liên tục). Điều này là do sự hiện diện của một khoang hoặc khoảng trống trong quá trình lắng đọng. Trong địa chất có 3 dạng không phù hợp:

  • Góc không khớp (góc không phù hợp) là kiểu không phù hợp thể hiện một lớp bị uốn nếp và bị xói mòn, sau đó trên lớp đó lại có một lớp trầm tích khác.
  • Không phù hợp là một dạng không phù hợp trong đó có mối quan hệ giữa các lớp đá trầm tích bị ngăn cách bởi các trường xói mòn. Hiện tượng này xảy ra do quá trình lắng đọng trong một thời gian và làm cho lớp trên cùng bị xói mòn, tạo thành lớp thô.
  • Sự không phù hợp Còn gọi là liên kết biểu kiến, cụ thể là mối quan hệ giữa hai lớp trầm tích có sự bất chỉnh hợp song song với các lớp trầm tích khác. Trong trường hợp đó, rất khó nhìn thấy ranh giới của sự không phù hợp vì không có ranh giới mặt phẳng xói. Phương pháp được sử dụng để xem các điểm đặc biệt giữa các lớp này là xem xét các hóa thạch trong mỗi lớp, cụ thể là phân tích Cổ sinh vật học, cụ thể là bằng cách sử dụng hoặc tính toán phạm vi tuổi của các hóa thạch. Vì mỗi lớp trầm tích có tuổi đời khác nhau và những hóa thạch chôn vùi trong đó phải thuộc nhiều loại khác nhau.
  • Không phù hợp là hiện tượng không nhất quán xảy ra ở chỗ có hiện tượng lớp đá mácma hoặc đá biến chất bên dưới có lớp trầm tích.

Sau đây là những điều gây ra sự mâu thuẫn (sự không phù hợp):

  1. Sự phân mảnh trong cấu trúc phân lớp (Sự bất hòa trong chuyện chăn gối):

Chăn ga gối đệm bản thân nó là một cấu trúc phân lớp, cấu trúc này là đặc điểm điển hình của đá trầm tích thể hiện sự sắp xếp phân lớp của đá trầm tích với chiều dày mỗi lớp dưới 1 cm. Mô tả hình dạng của sự bất thường trong lớp trầm tích được đánh dấu bằng cấu trúc phân lớp (giường ngủ) ở phía dưới cùng được gấp nhiều hơn so với các nếp gấp ở trên nó cũng nằm ngang.

  1. Xói mòn bề mặt (bề mặt xói mòn)

Cấu trúc lớp đá ở đỉnh nằm trên bề mặt xói mòn trong các lớp đá cũ hơn.

  1. Tập đoàn cơ bản

Lớp đá dưới cùng bao gồm phần trên cùng chứa sỏi từ các lớp đá cũ hơn.

  1. Sự thay đổi trong phần Biến dạng (Sự thay đổi về mức độ biến dạng)

Đá cũ hơn cho thấy các nếp gấp và đứt gãy hoặc biến chất.

  1. Tĩnh mạch và xâm nhập

Tĩnh mạch là một lớp, trầm tích của các khoáng chất hoặc đá có chứa các hạt có hình dạng bất thường và khác với các thành tạo đá xung quanh nó. Bức tranh về sự mâu thuẫn lần này là đê hay theo thuật ngữ địa chất là đá tảng được hình thành trong các vết nứt trên thân đá hiện có khoảng cách không quá xa cũng như có các đường vân xuất hiện trong đá cũ.

  1. Sự khác biệt về tính cách của đá (Sự khác biệt về nhân vật nhạc rock)

Đá mácma xâm nhập hoặc đá plutonic tiếp xúc với các lớp đá trầm tích không có bất kỳ tác động nào lên từng lớp và ngay sau đó sự xói mòn xảy ra ở các lớp đá phía trên.

Đó là lời giải thích của Khái niệm Hòa hợp và Không nhất quán. Hy vọng rằng thông tin này có thể thêm vào cái nhìn sâu sắc của bạn.

Source link