Học thuyết về chủ nghĩa thống nhất: Khái niệm – Ý kiến của chuyên gia – Lỗi

Nghiên cứu địa chất sẽ không hoàn chỉnh nếu không nghiên cứu các khái niệm và quy luật chứa đựng trong nó. Những khái niệm và định luật này là nền tảng hoặc cơ sở để nghiên cứu sâu hơn về địa chất. Các khái niệm và quy luật chứa đựng sự sắp xếp, quy luật và mối quan hệ qua lại giữa các tảng đá và không gian và thời gian liên kết với nhau. Nơi mà mối quan hệ mang ý nghĩa về nơi xuất xứ của đá và thời gian là quá trình hình thành của đá trên thang thời gian địa chất.

Cần phải học các quy luật cơ bản của địa chất. Các luật cơ bản được đưa ra để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định tuổi tương đối. Điều này có nghĩa là ước tính tuổi hoặc tuổi của đá này với đá khác và phân biệt thời gian hình thành đá. Bản thân lịch sử địa chất bắt đầu từ thế kỷ 17 và 18 với học thuyết về thảm họa rất phổ biến thời bấy giờ. Những người tuân theo học thuyết này tin rằng hình dạng của bề mặt trái đất và tất cả các loại sự sống tồn tại trên đó đã được hình thành và hủy diệt ngay lập tức do hậu quả của một thảm họa rất lớn.

Khái niệm và lịch sử của chủ nghĩa thống nhất

Khái niệm về Chủ nghĩa thống nhất này được tìm thấy trong một sách giáo khoa có tựa đề “Hiện tại là hướng dẫn để diễn giải quá khứ” hoặc trong tiếng Indonesia có nghĩa là “Hiện tại là chìa khóa của quá khứ”. Trong phần giải thích này, nó không thực sự đề cập đến chủ nghĩa thống nhất, vì vậy cần giải thích sâu hơn về chủ nghĩa thống nhất dựa trên thời đại. Giác ngộ xảy ra vào năm 1750 – 1850 và cũng tại thời điểm đó đã làm sai lệch ý nghĩa của khái niệm chủ nghĩa thống nhất.

Bản thân địa chất là một môn khoa học tự nhiên nghiên cứu lịch sử hình thành của tự nhiên, chẳng hạn như các hiện tượng và cả quá trình hình thành của chúng. Một nhà địa chất học không phải từ hệ thống lịch sử tự nhiên của thời gian mà đứng một mình để họ quản lý. Điều này phù hợp với các quan sát được thực hiện trong Kỷ nguyên Giác ngộ và lúc này có cha đẻ của ngành Địa chất hiện đại là James Hutton (1726 – 1797).

Biệt danh được đặt cho anh ta là không có lý do. Bởi vì James Hutton thực sự hiểu rất rõ những sự thật vốn đã tồn tại. Trong Lý thuyết Hành tinh Trái đất năm 1795, Hutton nói rằng để xem xét hoặc kiểm tra các vật thể tồn tại ngày nay, chúng ta phải có dữ liệu xuất phát từ một lý do xác định và cả những dữ kiện hiện có. Dữ liệu là để kết luận các giả định tiếp theo. Trong cuốn sách của mình, Hutton đã phổ biến ý tưởng “xem xét mọi thứ trong hiện tại… bằng cách xem xét những gì đã xảy ra”, nhưng khái niệm này không được nêu tên rõ ràng hoặc cụ thể. Hutton cũng không sử dụng thuật ngữ chủ nghĩa thống nhất mà sử dụng thuật ngữ “đồng nhất”Hoặc tính đồng nhất và đó chỉ là đôi khi.

Năm 1785, Hutton đã tranh luận về sự khác biệt khá rõ ràng giữa nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc của đá mácma và đá trầm tích. Hutton đã biên soạn một trình tự giải thích nguồn gốc của núi lửa như thế nào. Ông cũng đưa ra định luật chồng chất trong đó nói rằng ở mức không bị phá hủy, lớp cơ sở là lớp lâu đời nhất. Các nhà cổ sinh vật học liên hệ các hóa thạch cụ thể ở cấp độ cá nhân và tìm ra các dạng xác định được gọi là hóa thạch chỉ mục. Chỉ số hóa thạch được sử dụng để xác định các đường chân trời và kết nối nơi này với nơi khác.

Khái niệm về chủ nghĩa thống nhất từ ​​một số chuyên gia

 • Charles Lyell

Trên Kỷ nguyên Khai sáng, xuất hiện một nhà địa chất khác tên là Charles Lyell (1797 – 1875). Lyell đã viết về chủ đề thống trị (nhưng chủ đề này không được sử dụng tại một thời điểm cụ thể) trong cuốn sách của ông có tựa đề Các nguyên tắc của Geologi hay Nguyên tắc địa chất năm 1830. Một số phần trong cuốn sách của ông đã bị chỉ trích là không phù hợp với nội dung của kinh thánh, đặc biệt là trong phần nói về thảm họa siêu nhiên. Không chỉ vậy, Lyell còn có một quan điểm có thể nói là khá cấp tiến và một quan điểm cực đoan liên quan đến “Tính đồng nhất của tự nhiên” hay sự đồng nhất của tự nhiên. Khi xem xét kỹ hơn, khái niệm mà ông đưa ra không khác gì khái niệm về chủ nghĩa thống nhất đã được Hutton đề xuất. Nếu kết luận rằng sự đồng nhất là một kết quả hoặc quá trình cần có thời gian. Và một ý kiến ​​khác của Lyell là có sự đồng nhất với nhiều mức độ khác nhau.

 • William Whewell

Năm 1837, cái tên Chủ nghĩa thống nhất được đưa ra bởi William Whewell (1794 – 1866), người đã kết hợp ý kiến ​​của Hutton về tính đều đặn của các hệ thống tự nhiên với quan niệm của Lyell rằng mức độ đồng nhất là một quá trình địa chất cần có thời gian. Vì vậy, khái niệm do Whewell sở hữu là khái niệm phù hợp nhất cho định nghĩa của chủ nghĩa thống nhất.

Sự nhầm lẫn hoặc lỗi trong học thuyết về chủ nghĩa thống nhất

Một số chuyên gia trong lĩnh vực địa chất và các nhà nghiên cứu, khoa học khác tiết lộ rằng có một sai lầm xuất phát từ Chủ nghĩa thống nhất. Có ít nhất 12 lỗi cơ bản hoặc các lỗi sau:

 1. Chủ nghĩa thống nhất là quá duy nhất đối với địa chất
 2. Chủ nghĩa thống nhất lần đầu tiên được thảo luận bởi James Hutton
 3. Cái tên Chủ nghĩa thống nhất lần đầu tiên được Lyell đưa ra, điều này mang lại cho nó một ý nghĩa hiện đại hơn.
 4. Chủ nghĩa thống nhất có những điểm tương đồng với chủ nghĩa hiện thực và cần được thay thế bằng chủ nghĩa hiện thực.
 5. Chủ nghĩa thống nhất chỉ áp dụng cho các quá trình hiện đang xảy ra và cũng có thể xảy ra trong quá khứ địa chất.
 6. Thuyết thống nhất thể hiện mức độ và cường độ của các quá trình địa chất trong thời gian không đổi.
 7. Chủ nghĩa thống nhất cho rằng không có thảm họa hoặc các quá trình hoạt động dần dần theo thời gian địa chất.
 8. Thuyết thống nhất nói rằng các điều kiện của Trái đất ít thay đổi theo thời gian địa chất.
 9. Thuyết thống nhất nói rằng hành tinh trái đất rất cũ.
 10. Chủ nghĩa thống nhất đã được chứng minh trong các giả thuyết, lý thuyết và định luật.
 11. Chủ nghĩa thống nhất đề cập đến một quá khứ xa xôi như ngày nay và đã tồn tại trong quá trình hình thành trái đất.
 12. Chủ nghĩa thống nhất cho rằng các quy luật tự nhiên là không đổi trong không gian và thời gian địa chất.

Từ lịch sử phân tích chủ nghĩa thống nhất ở trên, có 12 khái niệm sai lầm và sai lệch. Hầu hết các học giả cho rằng chủ nghĩa thống nhất nên được duy trì trong một hình thức lịch sử tương ứng với quan điểm về tương lai. Ngoài ra, có những thuật ngữ cụ thể hơn về chủ nghĩa thực tế có nghĩa là gì và thay thế chủ nghĩa thống nhất ở nơi từ phù hợp với khái niệm bình đẳng hiện đại.

Hy vọng một số thông tin về học thuyết thống trị trên đây có thể bổ sung thêm kiến ​​thức cho bạn.

Source link