Kim tự tháp dân số là gì?

Tháp dân số là biểu đồ thành phần dân số tính theo tuổi tại một thời điểm nhất định có dạng hình tháp. Tháp dân số có thể được mô tả như hai biểu đồ
Tháp dân số là biểu đồ thành phần dân số tính theo tuổi tại một thời điểm nhất định có dạng hình tháp. Tháp dân số có thể được mô tả như hai biểu đồ cột trong đó một bên là số lượng cư dân nữ và bên kia là số lượng cư dân nam, trong đó cả hai biểu đồ đều có khoảng cách tuổi dân số là 5 năm. Trong tháp dân số, thông thường dân số nữ nằm ở phía bên phải và dân số nam ở phía bên trái.

Trong nghiên cứu vấn đề dân số không thể tách rời thuật ngữ nhân quyển. Anthroposphere là một môi trường cũng là một phần của trái đất, nơi con người sinh sống. Không có gì ngạc nhiên khi bản thân tầng nhân quyển không chỉ thảo luận về dân số mà còn cả các vấn đề liên quan đến các khu định cư và môi trường. Dân số xuất phát từ từ cư trú có nghĩa là tất cả những người đã cư trú tại một khu vực địa lý (trong trường hợp này là ở Quốc gia Đơn nhất của Cộng hòa Indonesia) từ 6 tháng trở lên và cũng dành cho những người cư trú dưới 6 tháng nhưng đã mục đích của việc ở lại.

Để tìm ra tổng dân số của một quốc gia, nó có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau như thực hiện các cuộc điều tra, đăng ký và điều tra dân số. Tổng điều tra dân số được thực hiện trên cơ sở thực tế, tức là, việc điều tra được thực hiện cho tất cả những người thực sự cư trú hoặc sinh sống ở quốc gia có liên quan, và trên thực tế nghĩa là, việc điều tra được thực hiện cho mọi người khi một cuộc điều tra dân số được tổ chức ở quốc gia có liên quan.

Lợi ích của tổng điều tra dân số có thể biết được tổng dân số, tình trạng gia tăng dân số, biết các nhóm dân số theo giới tính, độ tuổi và cơ hội việc làm, v.v. Vì vậy cần phải lập cơ cấu dân số, vì với thành phần dân số bạn có thể biết được những thay đổi diễn ra hàng năm, từ đó dễ dàng đưa ra kết luận để sau này trở thành cơ sở cho các chính sách và chương trình của chính phủ.

Ngoài ra, trong tháp dân số còn có trục X hoặc trục hoành và trục Y hoặc trục tung. Trục hoành mô tả số lượng cư dân trên một quy mô nhất định, trong khi trục tung thể hiện độ tuổi của dân số từ 0 đến 65 tuổi trở lên với khoảng thời gian là 1 hoặc 5 năm. Hình dạng tháp dân số ở mỗi quốc gia là khác nhau, điều này phụ thuộc vào dân số, giới tính và độ tuổi của dân số ở quốc gia đó.

Mức độ dân số dựa trên độ tuổi và giới tính có thể dễ dàng được mô tả hoặc thể hiện dựa trên các dữ liệu và dữ kiện có trong tháp dân số. Tháp dân số có thể bao gồm hoặc phân nhóm dựa trên sinh học (giới tính và tuổi), trình độ học vấn, nghề nghiệp hoặc sinh kế, thu nhập và tình trạng hôn nhân. Từ tháp dân số cũng có thể thấy được mức độ tuổi sản xuất của khu vực hoặc quốc gia liên quan.

Các loại kim tự tháp dân số

1. Kim tự tháp Tuổi trẻ (Mở rộng)

Kim tự tháp này chỉ xảy ra ở một khu vực hoặc quốc gia có tỷ lệ sinh cao hơn tỷ lệ tử. Nói cách khác, khu vực này có tốc độ tăng dân số nhanh hơn. Hình ảnh của hình chóp này là một hình nón có đáy khá rộng với đỉnh hơi thuôn nhọn.

Hình dạng của sơ đồ được mô tả tương tự như hình dạng của một kim tự tháp. Kim tự tháp này có thể là một đặc điểm mà hầu hết dân số thuộc nhóm tuổi trẻ. Nói một cách đơn giản, nếu một khu vực có tỷ lệ chết thấp hơn và tỷ lệ sinh cao hơn thì có rất nhiều dân số trẻ. Hình dạng kim tự tháp này có thể được tìm thấy ở các nước đang phát triển như Indonesia, Thái Lan, Malaysia, v.v.

Đặc điểm của kim tự tháp của những người trẻ tuổi hoặc mở rộng đó là:
 • Tỷ lệ sinh rất cao so với tỷ lệ chết.
 • Số lượng thanh niên (0 tuổi – 19 tuổi) rất đông và số lượng người già rất ít.
 • Dân số tăng cao.
 • Hầu hết đều thuộc nhóm dân số trẻ.
 • Có sẵn ở các nước đang phát triển.
 • Ít nhóm tuổi.

2. Kim tự tháp Dân số Văn phòng phẩm

Kim tự tháp này thể hiện mức độ hoặc số lần sinh gần bằng hoặc bằng số người chết, vì vậy kim tự tháp này được gọi là kim tự tháp đứng yên. Khu vực hoặc quốc gia này có mức tăng dân số tương đối ổn định hoặc ổn định. Vì vậy, có thể nói nếu kim tự tháp này mô tả số lượng cư dân giữa nhóm trẻ và nhóm già có số lượng tương đối như nhau.

Bởi vì số lượng biểu đồ thanh gần như bằng nhau, vì vậy hình dạng gần với hình dạng của một quả lựu đạn. Tỷ lệ sinh và tỷ lệ chết đều ở trạng thái cân bằng hoặc không đổi. Tháp dân số cố định có thể được tìm thấy ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp và các nước phát triển khác.

Các đặc điểm của tháp dân số cố định là:
 • Tỷ lệ sinh khá thấp.
 • Dân số trong mỗi loại hoặc nhóm gần như giống nhau.
 • Tỷ lệ tử vong hầu như thấp.
 • Có một số quốc gia phát triển.
 • Sự gia tăng dân số rất nhỏ hoặc chậm.

3. Kim tự tháp dân số cũ (Xây dựng)

Kim tự tháp này cho thấy nếu số sinh thấp hơn số chết hoặc có thể nói nếu kim tự tháp này là kiến ​​tạo. Từ biểu đồ này có thể nói nếu tỷ lệ sinh giảm thì vùng hoặc quốc gia có tốc độ tăng dân số chậm lại.

Hình ảnh của kim tự tháp này là biểu đồ hình cột ở giữa có số cao nhất. Tháp dân số già ngược với tháp dân số trẻ. Các quốc gia gặp phải tình trạng này là Đức, Bỉ và Thụy Điển. Đặc điểm của tháp dân số già là:
 • Dân số thuộc nhóm tuổi trẻ rất ít.
 • Dân số cao nhất là ở tuổi trưởng thành.
 • Sự gia tăng dân số đã giảm xuống.
 • Số người trẻ ít hơn số người già.
 • Từ năm này qua năm khác, dân số ngày càng giảm.

Chức năng của Kim tự tháp Dân số

Khi biết được mức độ dân số dựa trên tháp dân số, đối với một số quốc gia, nó có tác dụng:
 • Đưa ra và xác định các chính sách cho chính phủ trong việc nâng cao chất lượng của người dân. Để người dân có được cuộc sống ấm no là mục tiêu của chính phủ.
 • Cho biết tổng quan về điều kiện dân số ở một quốc gia hoặc khu vực.
 • Thu thập dữ liệu thực tế và dữ kiện về dân số của một khu vực hoặc quốc gia.
 • Đây là dữ liệu dân số quan trọng nhất để phát triển một quốc gia hoặc khu vực.
 • Giúp việc nghiên cứu dân số trong một khu vực trở nên dễ dàng hơn.
Đó là lời giải thích của tháp dân số. Hy vọng rằng nó có thể bổ sung thêm kiến ​​thức và thông tin của bạn