Loạn luân có nghĩa là gì? Quy định của pháp luật hình sự về tội loạn luân

Loạn luân có nghĩa là gì? Đây là câu hỏi được nhiều người thắc mắc và tìm kiếm trong thời gian gần đây. Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để biết thế nào là loạn luân theo quy định của pháp luật.

Loạn luân có nghĩa là gì?

Loạn luân có nghĩa là gì?

Theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành (Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì tội loạn luân được định nghĩa như sau:

“Loạn luân là hành vi giao cấu với một người mà biết người đó có cùng dòng máu về trực hệ, là anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ, cùng cha khác mẹ”.

Loạn luân là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến quan hệ gia đình. Hành vi loạn luân được xác định là tội phạm độc lập thuộc nhóm các tội chống chế độ hôn nhân và gia đình.

Ví dụ: A (21 tuổi) và B (19 tuổi) là anh em ruột, trong một lần bố mẹ vắng nhà A và B đã quan hệ tình cảm với nhau. Tình huống này được gọi là loạn luân.

Loạn luân hiếp dâm có nghĩa là gì?

Hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu với nạn nhân trái ý muốn của họ.

Vì vậy, tội loạn luân hiếp dâm là “Người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu với người cùng huyết thống, anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em ruột. cùng cha, hoặc cùng mẹ. “

Ví dụ: A (21 tuổi) và B (19 tuổi) là anh em ruột. Trong một lần bố mẹ A vắng nhà. A đã lợi dụng lúc B đang ngủ để hiếp dâm B. Trường hợp này gọi là loạn luân hiếp dâm. gợi tình.

Loạn luân với trẻ em

Ví dụ: A (20 tuổi) và B (13 tuổi) trong một lần bố mẹ vắng nhà A và B đã giao cấu với nhau mà B là cháu bé. Trường hợp này được gọi là loạn luân trẻ em.

Quy định của pháp luật hình sự về tội loạn luân

Điều 184 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội loạn luân như sau:

“Điều 184. Tội loạn luân

Người nào giao cấu với một người mà biết rõ người đó có quan hệ huyết thống trực hệ, là anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị em cùng mẹ, cùng cha khác mẹ, thì bị phạt từ 01 người đến 05 người. nhiều năm tù. “

Như vậy, chủ thể của tội loạn luân chỉ là những người từ đủ 16 tuổi trở lên mà bao giờ cả hai đều là người phạm tội. Nếu một trong hai người dưới 16 tuổi thì người kia phạm tội khác và người kia dưới 16 tuổi sẽ là nạn nhân.

Hy vọng bài viết trên đã giúp các bạn hiểu được loạn luân có nghĩa là gì, hình phạt của tội loạn luân.

Xem thêm những bài giải thích về Là gì ?