Mối quan hệ cắt và giải thích của chúng

Hành tinh Trái đất và các lớp của trái đất là một cái gì đó phức tạp. Chúng ta sẽ không biết điều gì tạo nên trái đất để Trái đất trở nên mạnh mẽ trước sự tấn công của các sinh vật sống với số lượng lớn và cũng có thể là nơi sinh sống của một số loại sinh vật nếu chúng ta không nghiên cứu. Bởi vì càng có nhiều người đến đây, càng nhiều người nghiên cứu, càng ngày càng có nhiều người hiểu biết về các loại đá tạo nên các lớp của Trái đất.

Trên thực tế, nghiên cứu về Trái đất đã được thực hiện từ thời cổ đại. Một trong những bằng chứng là lý giải về mối quan hệ cắt đứt giữa các lớp đá cấu tạo nên Trái đất. Nhân dịp này chúng ta sẽ tìm hiểu về quan hệ cắt. Cắt đứt mối quan hệ có nghĩa là gì (Mối quan hệ cắt ngang)?

Các mối quan hệ xen kẽ là một cái gì đó tồn tại trong địa chất. Mối quan hệ xuyên suốt là một lý thuyết hay mối quan hệ được James Hutton phát triển trong công trình của mình dưới dạng một cuốn sách có tựa đề Lý thuyết về Trái đất vào năm 1795.

Lý thuyết này được Charles Lyell xuất bản trong cuốn sách của ông có tựa đề Nguyên tắc địa chất vào năm 1830. Nguyên lý của mối quan hệ cắt ngang nói rằng một thứ gì đó cắt ra đá rất có thể trẻ hơn đá bị cắt. Mối quan hệ này chỉ ra rằng các tảng đá tạo nên các lớp của Trái đất có thể được xen kẽ bởi đá hoặc các yếu tố khác có cấu trúc hoặc phi cấu trúc.

Sự giao nhau của một lớp đá bởi các yếu tố khác có thể xảy ra ở một số kiểu. Các kiểu này sẽ tạo ra các kết quả giao cắt khác nhau với nhau. Có một số loại giao điểm đá trong mối quan hệ cắt – cắt, bao gồm các loại sau:

  • Cấu trúc

Kiểu kết cấu là kiểu giao cắt là một vết đứt gãy hoặc vết nứt trên đá có kích thước cũ hơn. Như vậy mối quan hệ giữa vết cắt và vết cắt cũ hơn vết cắt.

  • Địa tầng

Địa tầng là bề mặt bị xói mòn cắt đá, cấu trúc địa chất hoặc các đặc điểm địa chất khác có tuổi già hơn.

  • Trầm tích

Trầm tích là một mối quan hệ chặt chẽ xảy ra khi một dòng suối đã xói mòn các lớp trầm tích cũ hơn ở đâu đó. Một ví dụ là kênh hoặc kênh đầy cát.

  • Cổ sinh vật học

Cổ sinh là mối quan hệ cắt xén xảy ra khi có các hoạt động phát triển của động thực vật. Một ví dụ là khi động vật được hình thành hoặc lắng đọng trong trầm tích dư thừa.

  • Địa mạo

Địa mạo là một mối quan hệ cắt xảy ra ở những khu vực quanh co hoặc gợn sóng như sông hoặc suối dọc theo thung lũng.

Vì vậy, đó là một số kiểu quan hệ cắt ngang. Nếu chúng ta để ý, những loại này có những đặc điểm riêng và cũng xảy ra ở những khu vực có đặc điểm nhất định.

Từ một số giải thích về mối quan hệ giới hạn hoặc mối quan hệ xuyên suốt có thể kết luận rằng các lớp đá tồn tại trong Trái đất có thể bị cắt thành nhiều mảnh bởi một số yếu tố. Một số yếu tố khiến đá bị cắt là các lớp đá có tuổi đời trẻ hơn hoặc do quá trình xói mòn xảy ra trên bề mặt Trái đất.

Do đó, thông tin mà chúng ta có thể truyền đạt về lý thuyết mối quan hệ cắt, có thể hữu ích cho tất cả chúng ta và nâng cao kiến ​​thức về thông tin địa chất.

Source link