Quy luật chồng chất: Định nghĩa – Vai trò – Lợi ích

Tin hay không tùy bạn, trên thế giới này chúng ta sẽ tìm thấy rất nhiều thứ mang tính khoa học và có những đặc điểm nhất định. Các nhà khoa học thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn thận đến mức nhiều nhà khoa học tìm ra các lý thuyết hoặc định luật áp dụng một cách khoa học trong các lĩnh vực khác nhau. Giống như các định luật áp dụng trong lĩnh vực vật lý, có Định luật I và II của Newton, trong lĩnh vực kinh tế có Định luật I và II của Gossen, ngoài ra còn có trong các lĩnh vực khác, kể cả lĩnh vực địa chất có định luật Chồng chất. .

Quy luật chồng chất là quy luật hình thành một trong những nền tảng của địa chất học (một nhánh của địa lý học), khảo cổ học và các ngành khoa học khác có liên quan mật thiết đến địa tầng địa chất. Quy luật chồng chất là quy luật áp dụng trong lĩnh vực địa chất. Bản thân địa chất là nghiên cứu về hành tinh Trái đất và cấu trúc đá tạo nên nó. Vì vậy quy luật chồng chất liên quan đến các lớp đá của Trái đất.

Quy luật chồng chất được Nicolas Steno đưa ra vào năm 1669 hoặc vào thế kỷ 17. Quy luật chồng chất giải thích rằng các lớp đá ở dưới cùng là những tảng đá lâu đời nhất. Vì vậy, định luật này giải thích rằng trong một lớp đá, lớp ở dưới cùng tương đối cũ hơn lớp đá ở trên nó. Điều này được áp dụng miễn là các lớp đá vẫn ở trạng thái bình thường hoặc chưa bị biến dạng.

Quy luật chồng chất là một trong những quy luật áp dụng trong địa tầng của Trái đất. Trong địa tầng của Trái đất, không chỉ áp dụng quy luật chồng chất mà còn có các định luật khác. Các quy luật áp dụng trong địa tầng Trái đất bao gồm:

  • Luật chồng chất (Steno, 1669)
  • Quy luật tự nhiên (Steno, 1669)
  • Tính liên tục ban đầu (Steno, 1669)
  • Chủ nghĩa thống nhất Hutton, 1785)
  • Kế vị Faunal (Abble Giraud Soulavie, 1778)
  • Địa tầng được xác định bằng hóa thạch (Smith, 1816)
  • Máy làm trầm tích khuôn mặt (Selley 1978)
  • Mối quan hệ cắt ngang
  • Luật hòa nhập

SUPERPOSITION

Vì vậy, đó là một số định luật áp dụng trong địa chất và địa tầng. Từ trình tự này, có thể thấy rằng luật chồng chất là luật đầu tiên được xây dựng. Tất nhiên luật chồng chất này có vai trò gì, vai trò và công dụng của luật chồng chất có nghĩa là gì?

Vai trò và việc sử dụng luật chồng chất có nghĩa là gì?

Cũng giống như những nội dung giải thích về các lớp đất đá cấu tạo nên Trái đất, vai trò của quy luật chồng chất cũng không nằm ngoài quy luật đó. Vai trò lớn nhất của quy luật chồng chất là một trong những cơ sở để xác định tuổi của đá. Tuổi của những tảng đá chồng chất lên vỏ Trái đất là dấu vết của lịch sử Trái đất từ ​​xa xưa đến nay. Nếu chúng ta có thể xác định được tuổi của các loại đá cơ bản nhất thì sẽ không quá khó để xác định tuổi của Trái đất.

Ngoài ra, quy luật chồng chất còn giúp xác định niên đại của các sự kiện xảy ra trong quá khứ. Trong khảo cổ học, quy luật chồng chất đóng một vai trò rất quan trọng, là phương pháp tốt nhất để xác định tuổi của các tài liệu và hiện vật khảo cổ khác nhau được khai quật từ Trái đất.

Đối với những người rất tò mò về trạng thái của Trái đất trong quá khứ và rất quan tâm đến việc xem xét nó, quy luật chồng chất cung cấp manh mối để đơn giản là “chứng kiến” các sự kiện trong quá khứ và cũng xác định các sự kiện thời gian thông qua các lớp đá. Ví dụ, nếu một lớp đất được tìm thấy bằng chứng về một trận lũ lụt được bồi đắp trên một lớp đất khác cho thấy bằng chứng của một nạn đói, chúng ta có thể xác định chắc chắn rằng một thời kỳ đói kém được tiếp nối bởi một trận lũ lụt. Hoặc đầu tiên là một nạn đói và sau đó là một trận lụt.

Từ mô tả này, có thể nói rằng quy luật chồng chất giúp xác định niên đại tương đối của các lớp đất khác nhau, có thể được sử dụng để thiết lập niên đại của các sự kiện tại các thời điểm khác nhau trong thời gian.

Tuy có những ưu điểm nhưng quy luật chồng chất cũng có những hạn chế của nó. Hạn chế của quy luật chồng chất như đã trình bày ở trên là nó chỉ áp dụng cho các lớp đất ở điều kiện bình thường hoặc không bị xáo trộn. Vì vậy, định luật này không thể áp dụng cho các lớp đất bị xáo trộn bởi thiên tai như lở đất, nhiễu động đất hoặc tạo ra các đứt gãy lực đẩy có thể làm cho các tầng già che phủ các tầng trẻ hơn. Ngay cả những sai sót trong quá trình khai quật trong quá khứ và khiến cấu trúc đất thay đổi vị trí cũng là những yếu tố làm mất hiệu lực của việc áp dụng luật chồng chất này.

Vì vậy, đó là những cách giải thích khác nhau về quy luật chồng chất, một quy luật áp dụng trong địa chất. Quy luật chồng chất có thể là một hướng dẫn trong việc xác định tuổi của một lớp đất đá mặc dù có những hạn chế. Hi vọng phần mô tả luật chồng chất trên đây hữu ích cho tất cả chúng ta.