Quy mô thời gian địa chất: Định nghĩa – Phân chia – Cách xác định

Địa chất là một nhánh của địa lý nghiên cứu Trái đất và cấu trúc của các lớp trên Trái đất. Tại sao con người cần nghiên cứu địa chất? Điều này là chắc chắn bởi vì chúng ta là con người sống trên hành tinh Trái đất. Đó là lý do tại sao chúng ta thực sự cần tìm hiểu về Trái đất và thậm chí là tuổi của chính Trái đất. Chúng ta cần biết tuổi của hành tinh Trái đất và sau đó chúng ta sẽ liên hệ nó với các sự kiện hoặc hiện tượng tự nhiên phát sinh. Giống như con người ngày càng yếu đi và dễ mắc bệnh hơn, Trái đất cũng vậy.

Tuổi của Trái đất ngày càng già đi, sẽ càng yếu đi, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thường xuyên trải qua những sự kiện khác nhau như thiên tai trên Trái đất. Điều này cũng liên quan đến tuổi Trái đất ngày càng già đi và dễ vỡ hơn. Vậy, làm sao các nhà khoa học có thể xác định được tuổi của Trái đất, mặc dù chúng ta đều biết rằng trước khi con người tạo ra, Trái đất đã có trước. Với nhiều phương pháp khoa học, chắc chắn các nhà khoa học sẽ không gặp khó khăn gì trong việc ước tính tuổi Trái đất. Và trong việc xác định tuổi của Trái đất, nó không thể tách rời cái gọi là Thang thời gian địa chất. Nhân dịp này chúng ta sẽ thảo luận về Thang thời gian địa chất, chúng ta hãy cùng xem.

Geological Timescale có nghĩa là gì?

Về sự hiểu biết của thang thời gian địa chất, chỉ từ cái tên thôi, có lẽ chúng ta cũng đoán được rồi phải không? Thang đo thời gian địa chất là một thang đo được sử dụng bởi các nhà địa chất cũng như các nhà khoa học để mô tả mối quan hệ hoặc mối quan hệ qua lại giữa các sự kiện đã xảy ra trong suốt lịch sử Trái đất. Với thang thời gian địa chất, các sự kiện xảy ra trong quá khứ sẽ được kết nối hoặc liên quan đến các sự kiện có thể xảy ra trong hiện tại.

Điều này là do Trái đất của chúng ta cũng trải qua một chuyển động hoặc thay đổi, ví dụ như chuyển động của các lớp đá hoặc các mảng Trái đất. Có thể nói, thang thời gian địa chất là lịch dùng để nghiên cứu lịch sử của Trái đất. Khoảng thời gian được sử dụng không còn là năm hay thế kỷ nữa mà là hàng triệu năm.

Có hai loại thang thời gian địa chất được sử dụng để xác định tuổi của Trái đất và liên hệ các sự kiện trong lịch sử Trái đất, đó là Thang thời gian tương đối và Thang thời gian tuyệt đối. Giải thích về từng thang thời gian địa chất như sau:

  1. Thang thời gian tương đối

Thang thời gian tương đối là thang thời gian được sử dụng dựa trên thứ tự của các lớp đá cùng với sự tiến hóa của đời sống sinh vật trong quá khứ. Thang đo này được hình thành trên cơ sở các sự kiện xảy ra trong quá trình phát triển của chính khoa học địa chất. Thang thời gian tương đối được phát triển lần đầu tiên vào thế kỷ 18-19 ở Châu Âu.

Dựa trên thang thời gian tương đối này, Trái đất được chia thành các Kỷ nguyên (Age), Kỷ nguyên được chia thành Kỷ nguyên (thời kỳ), Kỷ nguyên được chia thành Thời kỳ (tuổi), và Thời kỳ được chia thành Kỷ nguyên (Kala). Vì vậy, những cái tên như Paleozoi hay Kainozoi là những cái tên có một ý nghĩa cụ thể chứ không chỉ là nguồn gốc của từ.

Trong trường hợp này, hóa thạch của các sinh vật cổ đại được sử dụng làm cơ sở của thang thời gian địa chất. Tên của tất cả các Eons hoặc thời kỳ và cả Eras hoặc thời kỳ kết thúc bằng từ zoikum, điều này là bởi vì phạm vi thời gian đó rất quen thuộc với cuộc sống động vật.

  1. Thang thời gian tuyệt đối (Đo bức xạ)

Thang đo thời gian tiếp theo là thang đo thời gian tuyệt đối hoặc đo thời gian bức xạ, là thang đo được xác định dựa trên sự thoát phóng xạ của các nguyên tố hóa học có trong các loại đá khác nhau. Thang đo thời gian tuyệt đối hoặc bức xạ này được phát triển từ khoa học vật lý được áp dụng để giải đáp các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực địa chất.

Việc xác định tuổi của đá trong hàng nghìn, hàng triệu và thậm chí hàng tỷ năm có thể được thực hiện sau khi phát hiện ra các nguyên tố phóng xạ. Các nhà địa chất hoặc nhà khoa học sử dụng các khoáng chất tự nhiên có chứa các nguyên tố phóng xạ và có thể được sử dụng để tính tuổi tuyệt đối theo năm của một loại đá.

Đó là hai loại thang thời gian địa chất có thể được sử dụng, từ mô tả trên có thể thấy rằng phương pháp hoặc cơ sở sử dụng của hai thang là khác nhau.

Dựa vào mô tả về các loại thang ở trên, chúng ta biết rằng có hai cách để xác định tuổi của Trái đất. Phương pháp xác định điều này như sau:

  • Sử dụng hóa thạch từ các sinh vật cổ đại. Nó được sử dụng làm cơ sở để đo thang thời gian tương đối dựa trên hóa thạch của các sinh vật cổ đại, cả động vật và vi khuẩn.
  • Sử dụng đồng vị phóng xạ là thành phần hóa học có trong đá. Việc xác định dựa trên đồng vị này được coi là có tỷ lệ sai số tương đối rất nhỏ.

Đây là hai phương pháp được sử dụng để xác định tuổi của Trái đất. Hai thang đo sử dụng các phương pháp khác nhau. Dưới đây là bảng liên quan đến tỷ lệ tương đối và tỷ lệ phóng xạ.

quy mô thời gian địa chất

Đó là một số thông tin chúng tôi có thể truyền đạt về thang thời gian địa chất. Hy vọng rằng những gì chúng tôi nói là hữu ích cho tất cả chúng ta.