Sự khác biệt giữa phun trào và phun trào và loại của chúng

Núi lửa là một đặc điểm tự nhiên có rất nhiều ở Indonesia. Điều này là do Indonesia là một quốc gia nằm trong vòng lửa, nơi điều này làm phát sinh nhiều núi lửa. Trên thực tế, hầu hết tất cả các hòn đảo ở Indonesia đều có núi lửa. Một số ngọn núi lửa nổi tiếng ở Indonesia bao gồm núi Merapi, núi Lawu, núi Agung, núi Sinabung, núi Krakatau, v.v.

Núi lửa được chia thành hai loại là núi lửa đang hoạt động và núi lửa không hoạt động. Núi lửa đang hoạt động là núi lửa vẫn đang trải qua hoạt động núi lửa đang giải phóng các vật chất nằm trong ruột Trái đất. Trong khi núi lửa không hoạt động là núi lửa không còn thực hiện hoạt động núi lửa. Nói cách khác núi lửa này là một ngọn núi chết.

Đối với núi lửa, việc phun trào là chuyện đương nhiên. Đó là bản chất của núi lửa để phun trào thường xuyên. Phun trào hay còn gọi là phun trào. Vì vậy mà núi lửa phun trào còn được gọi là núi lửa phun trào. Bản thân định nghĩa về phun trào là quá trình giải phóng magma trong ruột trái đất thông qua khoang chứa magma và cả các đường ống bên trong núi.

Ngoài magma, các vật liệu khác cũng có thể bị loại bỏ như cát, mây nóng và các loại đá khác. Các vụ phun trào núi lửa thường xảy ra theo chu kỳ. Núi lửa có một khoảng thời gian phun trào nhất định, ví dụ như 5 năm một lần, v.v. Nhưng cũng có những ngọn núi đã lâu không phun trào bỗng nhiên phun trào. Vì vậy, trọng tâm của chúng ta lần này là liệu vụ phun trào và vụ phun trào có khác nhau hay chúng giống nhau?

Phun trào và phun trào là hai từ có nghĩa gần như giống nhau. Vì vậy, hai điều này có bất kỳ sự khác biệt? Về cơ bản, phun trào và phun trào giống nhau, chỉ khác nhau về cách phát âm và ngôn ngữ. Cả hai đều đề cập đến hoạt động núi lửa đẩy các vật chất ra khỏi Trái đất. Các vụ phun trào núi lửa cũng giống như các vụ phun trào núi lửa. Chúng ta cần biết rằng có nhiều loại phun trào khác nhau xảy ra trong núi lửa, chúng tôi sẽ giải thích dưới đây.

  1. Phun trào hoặc phun trào bùng nổ

Phun trào nổ hay phun trào phun trào là sự phun trào xảy ra khi bếp mắc ma ở dưới sâu, khi đó có một lượng khí lớn, và cả mắc ma bị chua. Loại phun trào này sẽ phun ra bên trong Trái đất bao gồm các chất dẻo có chứa hàm lượng S1O2 cao ở dạng khối, bom, lapili, cát, bụi và thậm chí cả tro. Hình dạng của núi lửa sẽ được tạo ra là hình nón và sắc nét.

  1. Tan chảy hoặc phun trào mạnh mẽ

Một vụ phun trào bùng phát hoặc nóng chảy là một vụ phun trào xảy ra do buồng chứa magma nông, thể tích khí nhỏ và magma kiềm. Vật chất sẽ được giải phóng từ vụ phun trào này là dung nham có chứa S1O2 thấp. Hình dạng của núi lửa sẽ được tạo ra có dạng một hình nón tròn.

  1. Phun trào hỗn hợp

Vụ phun trào hỗn hợp này là một vụ phun trào xảy ra do sự thay đổi về vị trí của buồng chứa magma, thể tích khí và cả bản chất của magma không có tính axit cũng không có tính kiềm (trung gian). Hầu hết các vụ phun trào núi lửa xảy ra ở Indonesia là các vụ phun trào kiểu hỗn hợp với các vật liệu trung gian có xu hướng kiềm hóa. Hình dạng của núi lửa do vụ phun trào này tạo ra là hình bình lưu hoặc hình nón.

Vì vậy, đó là một số kiểu phun trào xảy ra trong núi lửa. Và đó là lời giải thích rằng núi lửa phun và phun trào là một điều giống nhau. Hy vọng rằng hữu ích cho chúng tôi.

Source link