Sự khác biệt về Môi trường sống và Vị trí và Giải thích của Chúng (Đầy đủ nhất)

Mỗi sinh vật đều có nơi ở riêng. Chúng ta biết rằng môi trường trên hành tinh Trái đất bao gồm các hệ sinh thái trên cạn, nhiều vùng biển và không khí. Do đó, ba môi trường là nơi sinh sống của các sinh vật khác nhau, cả động vật và thực vật. Có những loài thực vật sống trên cạn, dưới nước và cũng có những loài sinh vật bay trong không khí (dù đôi khi chúng không thể nhìn thấy bằng mắt thường). Ngoài thực vật, còn có động vật sống trên cạn, dưới nước và trên không. Tất cả những điều này là phù hợp với chức năng của từng cơ thể. Sự phù hợp về chức năng của cơ thể với môi trường sống kèm theo tập tính của các loài động thực vật này nên chúng ta không thể trao đổi chúng theo ý muốn. Động vật và thực vật sống trên cạn sẽ chết nếu chúng ta chuyển chúng vào nước và ngược lại. Về nơi ở / môi trường của sinh vật sống này, nó sẽ liên quan đến môi trường sống và cả ngách nữa. Ý nghĩa của cả hai và sự khác biệt có nghĩa là gì? Chúng ta có thể xem bên dưới.

Định nghĩa của Habitat

Tất cả chúng ta chắc hẳn đã nghe từ môi trường sống kể từ khi học tiểu học. Đúng vậy, những kiến ​​thức về sinh vật và môi trường của chúng đã được trẻ học ở trường. Điều gì có nghĩa là môi trường sống là môi trường hoặc nơi cư trú của các sinh vật sống, cả cá thể và quần thể. Nói cách khác, môi trường sống được hiểu là môi trường (bao gồm các thành phần sống và không sống) xung quanh các sinh vật có ảnh hưởng và được sử dụng bởi các sinh vật này. Ví dụ, môi trường sống là đại dương, nhiều hồ, núi, sa mạc, sông, v.v.

Định nghĩa của Niches

Các ngách còn được gọi là ngách. Trong sinh thái học, ngách có nghĩa là một vị trí được chiếm bởi một loài sinh vật cụ thể dựa trên phạm vi vật lý mà nó chiếm giữ và vai trò của sinh vật đó trong cộng đồng của nó. Các ngách xác định cách các loài sống này phản ứng với sự sẵn có của các nguồn sống cũng như sự hiện diện của các đối thủ cạnh tranh và động vật ăn thịt trong hệ sinh thái của chúng. Ngách còn được định nghĩa là trạng thái chức năng của sinh vật dựa trên sự thích nghi về hình thái, giải phẫu, sinh lý và tập tính tại nơi sống. Vì vậy, chúng ta biết niche nhiều hơn như một vị trí hoặc tình trạng của một loài trong cộng đồng của chúng.

Sự khác biệt giữa Môi trường sống và Vị trí

Trên đây đã được mô tả về ý nghĩa của môi trường sống và ngách. Từ mô tả trên, rõ ràng là có sự khác biệt giữa môi trường sống và thị trường ngách. Chúng ta có thể suy ra một điểm quan trọng từ sự khác biệt giữa môi trường sống và thị trường ngách. Các kết luận về sự khác biệt giữa môi trường sống và thị trường ngách như sau:

  • Môi trường sống là nơi có các sinh vật sống, cả động vật và thực vật, có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của những sinh vật này và có thể được những sinh vật này sử dụng để tồn tại.
  • Trong khi niche là để giải thích tình trạng chức năng của một loài sinh vật sống trong mối quan hệ với cộng đồng của chúng. Tuy nhiên, hốc còn mô tả những ý nghĩa phức tạp hơn trong một khu vực có sự sống có các hoạt động tìm kiếm thức ăn hoặc nguồn sống nhưng chỉ ở nơi đó.

Vì vậy, đó là kết luận liên quan đến sự khác biệt giữa môi trường sống và thị trường ngách. Cả hai đều rất thân thiết ngoài đời. Ngoài hai thuật ngữ này, một thuật ngữ khác có liên quan là sinh thái học. Hy vọng rằng những thông tin được trình bày trong bài viết này là hữu ích cho tất cả chúng ta.